Başka Sütun Max Değer ile güncelleyin

oy
0

Ben bir tablo var states_risk:

id | state | municipally | rating 

örnek:

id | state | municipally | rating 
 1   AG   AG1      5
 2   AG   AG2      6
 3   AG   AG3      2
 4   AG   AG4      1
 5   AG   OTHER     -
 6   AB   AB1      0.2
 7   AB   AB2      2
 8   AB   AB3      10
 9   AB   OTHER     -

Ben değeri rating güncellemeniz gerekir municipally = OTHERset MAX(rating)devlet AG, değerle - AB, örnek: Devlet AG için maksimum değer olduğundan yalnızca 6 değeri id 5.

Oluştur 02/12/2019 saat 22:02
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
0

Bu size maksimum değerleri verir

 SELECT state, max(rating) as maxrating
 FROM states_risk
 GROUP BY state

Bu size güncellemesine istediklerinizi verir

 SELECT id, state
 FROM states_risk
 WHERE municiplally = 'OTHER'

güncelleme Yani

 UPDATE states_risk
 SET rating = (
  SELECT max(rating) as maxrating
  FROM states_risk inner
  WHERE inner.state = states_risk.state
 )
 WHERE municiplally = 'OTHER'
Cevap 02/12/2019 saat 22:07
kaynak kullanıcı

oy
0

Her durum için maksimum puanı döndüren bir sorguya tablo katılarak yapabilirsiniz:

update states_risk s inner join (
 select state, max(rating) rating
 from states_risk
 group by state
) g on g.state = s.state
set s.rating = g.rating
where s.municipally = 'OTHER';

Bkz demo .
Sonuçlar:

| id | state | municipally | rating |
| --- | ----- | ----------- | ------ |
| 1  | AG  | AG1     | 5   |
| 2  | AG  | AG2     | 6   |
| 3  | AG  | AG3     | 2   |
| 4  | AG  | AG4     | 1   |
| 5  | AG  | OTHER    | 6   |
| 6  | AB  | AB1     | 0.2  |
| 7  | AB  | AB2     | 2   |
| 8  | AB  | AB3     | 10   |
| 9  | AB  | OTHER    | 10   |
Cevap 02/12/2019 saat 22:16
kaynak kullanıcı

oy
0

Sütun değerlendirmesi varsa '-' onun Sütun içinde. Sütun Beğen döküm için de gereklidir

select version();
| versiyon () |
| : -------- |
| 8.0.18 |
CREATE TABLE states_risk
  (`id` int, `state` varchar(2), `municipally` varchar(5), `rating` varchar(3))
;
INSERT INTO states_risk
  (`id`, `state`, `municipally`, `rating`)
VALUES
  (1, 'AG', 'AG1', '5'),
  (2, 'AG', 'AG2', '6'),
  (3, 'AG', 'AG3', '2'),
  (4, 'AG', 'AG4', '1'),
  (5, 'AG', 'OTHER', '-'),
  (6, 'AB', 'AB1', '0.2'),
  (7, 'AB', 'AB2', '2'),
  (8, 'AB', 'AB3', '10'),
  (9, 'AB', 'OTHER', '-')
;


Select * From states_risk;
id | devlet | belediye | değerlendirme
-: | : ---- | : ---------- | : -----
 1 | AG | AG1 | 5   
 2 | AG | AG2'de | 6   
 3 | AG | AG3 | 2   
 4 | AG | çin, AG4 | 1   
 5 | AG | DİĞER | -   
 6 | AB | AB1 | 0.2  
 7 | AB | AB2 | 2   
 8 | AB | AB3 | 10  
 9 | AB | DİĞER | -   
SELECT state, MAX(CAST(rating as FLOAT)) MAXrating 
               FROM states_risk WHERE rating <> '-' GROUP BY state
devlet | MAXrating
: ---- | --------:
AG | 6
AB | 10
UPDATE states_risk sr INNER JOIN (SELECT state, MAX(CAST(rating as FLOAT)) MAXrating 
               FROM states_risk WHERE rating <> '-' GROUP BY state) t1 
               ON sr.state = t1.state
SET sr.rating = t1.MAXrating WHERE sr.municipally = 'OTHER';
Select * From states_risk;
id | devlet | belediye | değerlendirme
-: | : ---- | : ---------- | : -----
 1 | AG | AG1 | 5   
 2 | AG | AG2'de | 6   
 3 | AG | AG3 | 2   
 4 | AG | çin, AG4 | 1   
 5 | AG | DİĞER | 6   
 6 | AB | AB1 | 0.2  
 7 | AB | AB2 | 2   
 8 | AB | AB3 | 10  
 9 | AB | DİĞER | 10  

db <> keman burada

Cevap 02/12/2019 saat 22:25
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more