atlıkarınca ve sayfalama arasındaki boşluğu azaltır - tepki yerli-ek-atlıkarınca

oy
0

Ben tepki Yerli yüzden sadece bileşenleri ve kütüphaneler ile uğraşırken ile yeniyim. Ben genel düzenini ve stil seçenekleri anlamaya do çalışıyorum.

Ben atlıkarınca ve pagination arasındaki boşluğu azaltmak için çalışıyor sorun yaşıyorum. Ben mutlak konumlandırmayı ve negatif marjı kullanarak denedim ama bu yardım görünmüyordu.

render() {
  return (
    <React.Fragment>
      <SafeAreaView forceInset={{ top: 'always' }} style={styles.app}>
        <View style={styles.header}>
          <Header />
        </View>
        <View style={styles.container}>
          <View style={styles.carousel}>
            <Text style={styles.pageTitle}>Featured</Text>
            <Carousel
              containerCustomStyle={{
                flexGrow: 0,
                paddingTop: 16,
                paddingBottom: 48,
              }}
              sliderWidth={screenWidth}
              itemWidth={screenWidth - 60}
              data={this.state.posts}
              renderItem={this._renderItem}
              hasParallaxImages={true}
              onSnapToItem={(index) => this.setState({ activeSlide: index }) }
            />
            { this.pagination }
          </View>
        </View>
      </SafeAreaView>
    </React.Fragment>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  app: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'white',
  },
  container: {
    flex: 1,
  },
  header: {
    flex: 0.1,
  },
  carousel: {
    flex: 0.5,
  },
  item: {
    width: screenWidth - 60,
    height: screenHeight / 4,
    shadowColor: #000,
    shadowOffset: {
      width: 0,
      height: 16,
    },
    shadowOpacity: 0.50,
    shadowRadius: 10,
    elevation: 16,
  },
  imageContainer: {
    flex: 1,
    marginBottom: Platform.select({ ios: 0, android: 1 }),
    backgroundColor: 'white',
    borderRadius: 25,
  },
  image: {
    ...StyleSheet.absoluteFillObject,
    resizeMode: 'cover',
  },
});

Burada

Oluştur 02/12/2019 saat 22:02
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more