Regex: regex açıklayın

oy
-2

(?s)\A(?!.*(<<INPUT>>).*$)

Nasıl Bu normal ifadenin desen tarif edersiniz? ve ne senaryolar kullandığımız yapmak\A

Oluştur 02/12/2019 saat 22:03
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more