nasıl güncelleme metni birbirine bağlanmasına yol Postgres'e mevcut değeri ile sql

oy
0

aşağıda gösterildiği gibi bir değere sahip bir rapor tablo var

id reportIdList
1  123, 124, 125
2  123, 124, 125
3  123, 124, 125, 127
4  123, 124, 125, 127

Ben olduğu gibi ek değer katmak için sql ile yardıma ihtiyacım var

id reportIdList
1  123, 124, 125, *126*
2  123, 124, 125, *126*
3  123, 124, 125, *126*, 127
4  123, 124, 125, *126*, 127

Şu anda güncelleme için bir yol var

update reports set reportIdList = reportIdList || ',126';

aşağıda gösterildiği gibi Ama bu tabloyu güncellenmesine neden olur:

 id reportIdList

 1  123, 124, 125, *126*
 2  123, 124, 125, *126*
 3  123, 124, 125, 127, *126*
 4  123, 124, 125, 127, *126*

Herhangi bir yardım sayesinde takdir

Oluştur 02/12/2019 saat 22:05
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

en kolay yolu kötü tasarımı ile başa çıkmak için bir fonksiyon oluşturmaktır:

create or replace function add_element(p_input text, p_add text)
 returns text
as
$$
 select string_agg(x::text, ',' order by x)
 from (
  select trim(nullif(x,''))
  from unnest(string_to_array(p_input, ',')) as e(x)
  union 
  select p_add
 ) t(x);
$$
language sql; 

Sonra yapabilirsiniz:

update the_table
 set reportidlist = add_element(reportidlist, 126);

Ama gerçekten dizeleri ayrılmış veri modelini düzeltmek ve virgül depolamak durmalıdır.

Cevap 02/12/2019 saat 22:16
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more