Swift 4 - Alamofire - Authenticate NTLM Geçersiz kimlik ile çalışır

oy
1

Ben geçerli kimlik bilgilerini kullandığımda çalıştığını authenticate NTLM credenitals ile bir sorunu yaşıyorum, ama başarısız olmaz geçersiz kimlik bilgilerini kullandığınızda, bunun geçerli kimlik bilgileriyle olduğu gibi aynı şekilde çalışır. Bu yalnızca ilk geçerli kimlik bilgilerini girin durumdur. kimlik bilgilerini temizlemek için ya da ben yanlış ne yapıyorum burada uzağa var mı? İşte benim kodudur:

func loginUser(_ username: String, password: String, completion: @escaping (_ result: Bool) -> Void)
  {

    let user = username

    let password = password

    let url = webservice

    let credential = URLCredential(user: user, password: password, persistence: .none)

    let headers = [Accept: application/json;odata=verbose, Content-type: application/json;odata=verbose]

    Alamofire.request(url, method: .get, headers: headers).authenticate(usingCredential: credential).responseJSON {
        (response) in

        print(response.result)

        switch response.result {

        case .success:
          if let value = response.result.value {

            completion(true)

          }else{

            print(There is error in the server response)

            completion(false)
          }

        case .failure (let error):

          print(The NTLM request error is: , error.localizedDescription)

          completion(false)

        }

      }

  }

Bir şey ben geçerli creds girerseniz, ardından birkaç dakika bekleyin ve beklendiği gibi çalıştığını geçersiz olanları girin fark ettiniz.

Oluştur 13/01/2020 saat 23:49
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
0

.failureHTTP hataları için döndürülmez. Sen başarısız olduğunu kimlik doğrulama gösterir HTTP yanıtı için .success durumda yanıt koduna bakmak gerekir.

Buraya bak: Swift Alamofire: HTTP yanıt durum kodu almak nasıl bunu nasıl için.

Cevap 13/01/2020 saat 23:55
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more