Bir kod yazmak çalışıyorum böylece her hücre gömülü PDF açacak

oy
0

Ben müşterilerimize dururken e-posta ki bir tablo üzerinde çalışıyorum. Eğer çift o hücre için PDF açar hücreyi tıkladığınızda böylece kod aşağıda yazdım var. Önümüzdeki hücre başka PDF açacağını dolayısıyla bir sonraki kod yazma ile ilgili şaşırıp. Herhangi bir yardım takdir

Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)

If Target.Address = $B$2 Then

Application.ScreenUpdating = False

Sheets(Attachments).OLEObjects(Object 1).Verb

Me.Activate

Application.ScreenUpdating = True

Cancel = True

End If

End Sub
Oluştur 13/01/2020 saat 21:49
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more