Nasıl numune ortalamaları ve standart sapma alabilirim?

oy
-1

Her ortalaması için verilen örnek frekanslarıyla Aşağıdaki örnek yollarla için ortalama ve standart sapma almaya çalışıyorum. Bu yüzden, bir histogramda, x-ekseni, y-ekseninde ortalama aralığını ve örnek frekansı gösterir. Bütün numuneler için örnek büyüklüğü, n = 5'tir. Cevabın örnek ortalama = 49,831 ve sd = 11.43 olduğunu görüyoruz. Ancak, emin formül I nüfus standart sapma üzerinde bilgi yok gibi hesaplamak için ne olması gerektiğini değilim.

Range for mean Sample frequencies
0-10       0
10-20      5
20-30      315
30-40      1606
40-50      3105
50-60      2935
60-70      1500
70-80      324
80-90      21
90-100      0
Oluştur 13/01/2020 saat 21:49
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more