kişinin "Y" girin veya "y" veya "n" veya "N" bile başka bir puan girmek istiyorsa sorulduğunda geçersiz diyor ve başka bir öğrenciye girmek için

oy
-1

Burada kodudur

<script>
function studentName(x)
{
  while(x == '' || x >= 0 || x < 0)
  {
    if(x == '')
    {
      x = prompt('Cannot leave field blank. Enter again');
    }

    else if (x >= 0)
    {
      x = prompt('Cannot Enter a number. Enter again')
    }

    else
    {
      x = prompt('Cannot Enter a number. Enter again')
    }

  }
  return(x)
} 


function studentScore(y)
{
  while(y == '' || y > 100 || y < 0 || isNaN(y))
  {

    if (y == '')
    {
      y = parseFloat(prompt(Cannot leave field, blank please enter students score));
    }

    else if (y > 100 || y < 0)
    {
      y = parseFloat(prompt(Invalid score, please enter a score 0-100));
    }

    else
    {
      y = parseFloat(prompt(Invalid score, please enter a score 0-100));
    }

  }
  return(y)
}


function another(z)
{
  while(z == '' && z != 'n' || z != 'N' || z != 'y' || z != 'Y')
  {

    if(z != 'n' || z != 'N' || z != 'y' || z != 'Y')
    {
      z = prompt('Invalid Option. Enter another student? Y or N')
    }
    else
    {
      z = prompt('Invalid Option. Enter another student? Y or N')
    }
  }
  return(z)
}

var names = [] 
var scores = []
var redo = true
var anotherName
var redo2
var retry = true
var anotherScore
var retry2
var i = 0
var a = 1
var score = 0
  while(redo == true)
  {
    var studentNames = prompt('Enter student name');
        var name = studentName(studentNames);
        names.push(name)
    while(retry == true)
    {
      var studentScores = parseFloat(prompt('Enter student score'));
      score = score + studentScore(studentScores);

      retry = prompt('Enter another score? Y/N');
      retry2 = another(retry);
      if(retry == 'y' || retry == 'Y')
      {
        retry = true
        a++
      }
      else if(retry == 'n' || retry == 'N')
      {
        retry = false
      }
    }
    score = score / a
    scores[i] = score
    redo = prompt('Enter another student? Y/N');
    redo2 = another(redo);

    if(redo == 'y' || redo == 'Y')
    {
      redo = true
      retry = true
      i++;
      a = 1
      score = 0
    }
    else if(redo == 'n' || redo == 'N')
    {
      redo = false
    } 
  }
  var message = 
  for(y=0; y < names.length; y++)
  {
    alert(names[y] + - + scores[y]);
  }


kişinin Y girin veya y veya n veya N bile başka bir puan girmek istiyorsa sorulduğunda geçersiz diyor ve başka bir skor girmek demek ve diziye eklemek gerekirken başka öğrenci girmek için Ben geçersiz bir yanıt girseniz bile ve başka bir puan değil burada sorun nedir başka bir öğrenci girmek geçersiz demeliyim?

Oluştur 13/01/2020 saat 21:51
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more