Değişen Adları ile çalışma kitapları arasında kopyalama

oy
0

Ben başka bir açık çalışma kitabından değerleri / kopyalamak yapıştırmak çalışılıyor. çalışma kitapları statik adlara sahip olacak hiçbiri, bu yüzden hiçbir isim tutarlılık olacaktır. Benim çalışma kitaplarının Hem açık olacak ve sadece açık dosyaları olacak.

Ben dosya isimlerini bilmiyorum Birisi yardım etmek beni işe bu kodu düzeltilir mi?

Range(M7:R19).Select
Selection.Copy
Windows(new template.xlsm).Activate
Range(M7).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  :=False, Transpose:=False
Windows(old template.xlsm).Activate
Range(S7:AT16).Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.Copy
Windows(new template.xlsm).Activate
Range(U7).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
  :=False, Transpose:=False
Oluştur 13/01/2020 saat 21:58
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


2 cevaplar

oy
1

İki oluşturmanız gerekir Workbookkopyalamak istediğiniz o birine ayırt etmekte, değişkenleri gelen ve yapıştırmak istediğiniz yere kadar . (Bunlar sadece iki çalışma kitapları şunlardır çalışma zamanında açılması beri) bir şey olacağını başlamak için So:

Sub Test()

Dim ws As Workbook, wbCopy As Workbook, wsPaste As Workbook

For Each wb In Application.Workbooks
  If IsNumeric(Right(wb.Name, 1)) Then
    Set wbCopy = wb
  Else
    Set wbPaste = wb
  End If
Next wb

'Continue coding... Below is just an option:
wbPaste.Worksheets(1).Range("U7:AV16").Value = wbCopy.Worksheets(1).Range("S7:AT16").Value
'Same thing for other ranges.... 

End Sub

Eğer dikkate almak için kod ikinci kısmıdır. Ben de senin çalışma kitabına üzerinde bakın, ne de yapıştırma / kopyalamak gerekiyorsa anlarım hangi sac bilmiyorum. Benim örnekte ben gittim Worksheetindeksi 1ve ben basit varsayılır Valuetransferi aslında ne istediklerini olabilir.

Eğer dikkate almak için Ama bu son iki şey vardır.

Cevap 13/01/2020 saat 22:23
kaynak kullanıcı

oy
1

Kullanan alternatif bir yöntem Likekaynak / hedef çalışma kitaplarının test operatörü. Ayrıca ayıklama ve daha sonra güncelleme kolaylığı için düğümlenebilir kaynak / hedef aralıkları tanımlamak için bir yol sağlar. Kod ağır netlik için yorumladı.

Sub tgr()

  Dim wb As Workbook
  Dim wsSource As Worksheet
  Dim wsDest As Worksheet

  'Check if exactly 2 workbooks are currently open
  If Application.Workbooks.Count <> 2 Then
    MsgBox "ERROR - There are [" & Application.Workbooks.Count & "] workbooks open." & Chr(10) & _
        "There must be two workbooks open:" & Chr(10) & _
        "-The source workbook (old template)" & Chr(10) & _
        "-The destination workbook"
    Exit Sub
  End If

  For Each wb In Application.Workbooks
    If wb.Name Like "*#.xls?" Then
      'Workbook name ends in number(s), this is the source workbook that will be copied from
      'You'll need to specify which sheet you're working with, this example code assumes the activesheet of that workbook
      Set wsSource = wb.ActiveSheet
    Else
      'Workbook name does not end in number(s), this is the source workbook that will be pasted to
      'You'll need to specify which sheet you're working with, this example code assumes the activesheet of that workbook
      Set wsDest = wb.ActiveSheet
    End If
  Next wb

  'Check if both a source and destination were assigned
  If wsSource Is Nothing Then
    MsgBox "ERROR - Unable to find valid source workbook to copy data from"
    Exit Sub
  ElseIf wsDest Is Nothing Then
    MsgBox "ERROR - Unable to find valid destination workbook to paste data into"
    Exit Sub
  End If

  'The first dimension is for how many times you need to define source and dest ranges, the second dimension should always be 1 to 2
  Dim aFromTo(1 To 2, 1 To 2) As Range
  'Add source copy ranges here:            'Add destination paste ranges here
  Set aFromTo(1, 1) = wsSource.Range("M7:R19"):    Set aFromTo(1, 2) = wsDest.Range("M7")
  Set aFromTo(2, 1) = wsSource.Range("S7:AT16"):   Set aFromTo(2, 2) = wsDest.Range("U7")
  'Set aFromTo(3, 1) = wsSource.Range("M21:R33"):   Set aFromTo(3, 2) = wsDest.Range("M21")  'Example of a third copy/paste range - Dim aFromTo(1 to 3, 1 to 2)
  'Set aFromTo(4, 1) = wsSource.Range("S21:AT30"):   Set aFromTo(4, 2) = wsDest.Range("U21")  'Example of a fourth copy/paste range - Dim aFromTo(1 to 4, 1 to 2)

  'This will loop through the array of specified FromTo ranges and will ensure that only values are brought over
  Dim i As Long
  For i = LBound(aFromTo, 1) To UBound(aFromTo, 1)
    aFromTo(i, 2).Resize(aFromTo(i, 1).Rows.Count, aFromTo(i, 1).Columns.Count).Value = aFromTo(i, 1).Value
  Next i

End Sub
Cevap 13/01/2020 saat 22:49
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more