Nasıl R bir ggnet2 efsanesini özelleştirmek için?

oy
0

Ben kullanarak bir arsa üretmeye çalışıyorum ggnet2paketi R. Bir ağ (net.bg) yarattık ve ben kullanıyorum ggnet2bu yüzden gibi çizmek için:

p  <- ggnet2(net.bg, 
       mode = circle, 
       size = RImp,
       color = RImp,
       node.color = pal,
       label = nam,
       edge.size = Rint, 
       edge.label = Rint,
       edge.color = grey) 
 p

Burada, RImpdüğüm büyüklüğünü belirler değerler kümesi olduğu Rintkenar boyutu belirler ve namdüğümlerin ismidir. palsadece bir çağrıdır RColorBreweraşağıdaki kodu kullanarak paketin:

pal <- brewer.pal(length(nam),Paired)

Bu aşağıdaki gibi bir arsa üretir:

Ağ

Ancak, ben karşılık gelen düğüme efsane renklendirmek çalışıyorum ... ama sorun bunu anlama yaşıyorum. Ben kullanarak denedi paletteve color.legendbağımsız değişkenleri ggnet2ama işe almak gibi olamaz?

Bunu düzeltmek edileceği konusunda herhangi bir öneriniz?

Oluştur 13/01/2020 saat 21:59
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more