GraphQL wp-graphql içinde yuvalanmış öğeyi nasıl güncellenir

oy
0

Ben güncellemek istiyorum upvotesiçini Ranking> ranking> rankingsPost>upvotes

mutation MyMutation {
 __typename
 updateRanking(input: {clientMutationId: UpdateRanking, id: cmFua2luZzo4NjI=, title: Jamie}) {
  ranking {
   rankingsPost {
    upvotes
   }
  }
 }
}

Ancak bu göründüğü graphQL ile bir seçenek değildir.

Burada

Oluştur 14/01/2020 saat 00:00
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more