yuvarlanan penceresini kullanarak satış hesaplama Volatilite

oy
0

Hiii!

Bir kağıttan değişkenleri çoğaltmak gerekir. Yine de, ben sağ çıktı almak için doğru komutu bulamıyorum.

Değişken SALESVOLATILITY tanımı: satış geliri standart sapması. Biz yuvarlanan penceresi kullanmak ve verilerin üç yıl gerektirir. Değişken 10 bir winsorized maksimum değere sahiptir.

i kullandım komut:

sıralama company_fkey fyear

Gen salec = satışı: company_fkey tarafından

company_fkey için: gen sale1 = İkinci [_n-1]

company_fkey için: gen sale2 = İkinci [_n-2]

Yerel sales_lags salec sale1 sale2

Egen salesmean = rowmean ( 'sales_lags')

Gen var1 = (salec-salesmean) ^ 2

Gen var2 = (sale1-salesmean) ^ 2

Gen var3 = (sale2-salesmean) ^ 2

Gen var = (Q1 + var2 + var3) / 3

Gen SD = sqrt (et var)

özetlemek sd

Ne yazık ki, ben doğru çıktı bulmuyorum.

Böyle [veri seti görünüyor: company_fkey fyear satışı

0000001750 2013 2035

0000001750 2014 1594,3

0000001750 2015 1662,6

0000001800 2013 21848

0000001800 2014 20247

0000001800 2015 20405

0000002178 2013 3945.969

0000002178 2014 4132.826

0000002178 2015 1944.279

0000002488 2013 5299

0000002488 2014 5506

0000002491 2013 997,039

0000002491 2014 1215.092

0000002969 2013 10180,4

0000002969 2014 10439

0000002969 2015 9894,9

0000003116 2013 317,711

0000003116 2014 593,078

0000003570 2013 267,213

0000003570 2014 267,954

0000003570 2015 270,885

0000004127 2013 1792] 1

Şimdiden teşekkür ederim!

Oluştur 13/01/2020 saat 22:01
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
1

Bu bölgede Kolaylık komutları içerir rangestatkullanılarak monte edilmelidir ki,

ssc install rangestat 

Burada bir belirteç örneğidir. payda 1 - burada genel olarak başka bir yerde Stata olarak, standart sapma numune büyüklüğü kullanılarak hesaplanmıştır not edin.

clear 
input str10 company_fkey  fyear  sale
0000001750 2013  2035
0000001750 2014  1594.3
0000001750 2015  1662.6
0000001800 2013  21848
0000001800 2014  20247
0000001800 2015  20405
0000002178 2013  3945.969
0000002178 2014  4132.826
0000002178 2015  1944.279
0000002969 2013  10180.4
0000002969 2014  10439
0000002969 2015  9894.9
0000003570 2013  267.213
0000003570 2014  267.954
0000003570 2015  270.88
end 

rangestat (count) sale (sd) sale, by(company_fkey) interval(fyear -2 0)

list, sepby(company_fkey)

   +------------------------------------------------------+
   | company_~y  fyear    sale  sale_c~t   sale_sd |
   |------------------------------------------------------|
 1. | 0000001750  2013    2035     1      . |
 2. | 0000001750  2014   1594.3     2  311.62192 |
 3. | 0000001750  2015   1662.6     3   237.193 |
   |------------------------------------------------------|
 4. | 0000001800  2013   21848     1      . |
 5. | 0000001800  2014   20247     2  1132.078 |
 6. | 0000001800  2015   20405     3  882.27112 |
   |------------------------------------------------------|
 7. | 0000002178  2013  3945.969     1      . |
 8. | 0000002178  2014  4132.826     2  132.12798 |
 9. | 0000002178  2015  1944.279     3   1213.22 |
   |------------------------------------------------------|
 10. | 0000002969  2013  10180.4     1      . |
 11. | 0000002969  2014   10439     2  182.85754 |
 12. | 0000002969  2015   9894.9     3  272.16061 |
   |------------------------------------------------------|
 13. | 0000003570  2013  267.213     1      . |
 14. | 0000003570  2014  267.954     2  .52396423 |
 15. | 0000003570  2015   270.88     3  1.9389583 |
   +------------------------------------------------------+
Cevap 14/01/2020 saat 02:09
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more