İkinci sprite ekleme pygame öğretici ile çalışmalarını değil

oy
0

Ben bundan bu kodu kullanıyorum öğretici https://opensource.com/article/18/5/pygame-enemy ama kullanarak daha düşman basitçe ekleyemedi

enemy  = Enemy(40,100,'spr.png')# spawn enemy
enemy_list = pygame.sprite.Group()  # create enemy group
enemy_list.add(enemy)        # add enemy to group

Orijinal resimler buradan https://opengameart.org/sites/default/files/opp2_sprites.zip ama kolay açıklama imgur içinde ayırdı:

içerik klasörü görüntüleri :

yeti.png: https://imgur.com/GNNcU6z

stage.png: https://imgur.com/YyiEJ0q

ve istediğim ikinci düşman (sprit) imajı koymak

spr.png: https://imgur.com/1fYXa7Y

Bu benzer sorunun çözümü kullanarak çalıştı ben pygame düşmanları nasıl eklerim? Fakat sadece hata veya hiçbir sonuç var.

Kodum:

import pygame
import sys
import os
'''
Objects
'''

class Enemy(pygame.sprite.Sprite):
  '''
  Spawn an enemy
  '''

  def __init__(self, x, y, img):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.image = pygame.image.load(os.path.join('images', img))
    #self.image.convert_alpha()
    #self.image.set_colorkey(ALPHA)
    self.rect = self.image.get_rect()
    self.rect.x = x
    self.rect.y = y
    self.counter = 0

  def move(self):
    '''
    enemy movement
    '''
    distance = 20
    speed = 8

    if self.counter >= 0 and self.counter <= distance:
      self.rect.x += speed
    elif self.counter >= distance and self.counter <= distance * 2:
      self.rect.x -= speed
    else:
      self.counter = 0

    self.counter += 1


class Level():
  def bad(lvl,eloc):
    if lvl == 1:
      enemy = Enemy(eloc[0],eloc[1],'yeti.png') # spawn enemy
      enemy_list = pygame.sprite.Group() # create enemy group
      enemy_list.add(enemy)       # add enemy to group
    if lvl == 2:
      print(Level + str(lvl) )

    return enemy_list

class Player(pygame.sprite.Sprite):
  '''
  Spawn a player
  '''

  def __init__(self):
    pygame.sprite.Sprite.__init__(self)
    self.movex = 0
    self.movey = 0
    self.frame = 0
    self.health = 10
    self.frame = 0
    self.images = []
    for i in range(1, 5):
      img = pygame.image.load(
        os.path.join('images', 'hero' + str(i) + '.png')).convert()
      img.convert_alpha()
      img.set_colorkey(ALPHA)
      self.images.append(img)
      self.image = self.images[0]
      self.rect = self.image.get_rect()

  def control(self, x, y):
    '''
    control player movement
    '''
    self.movex += x
    self.movey += y

  def update(self):
    '''
    Update sprite position
    '''

    self.rect.x = self.rect.x + self.movex
    self.rect.y = self.rect.y + self.movey

    # moving left
    if self.movex < 0:
      self.frame += 1
      if self.frame > 3 * ani:
        self.frame = 0
      self.image = self.images[self.frame // ani]
    # collisions
    enemy_hit_list = pygame.sprite.spritecollide(self, enemy_list, False)
    for enemy in enemy_hit_list:
      self.health -= 1
      print(self.health)

    # moving right
    if self.movex > 0:
      self.frame += 1
      if self.frame > 3 * ani:
        self.frame = 0
      self.image = self.images[(self.frame // ani)]


'''
Setup
'''

worldx = 560
worldy = 520

fps = 40 # frame rate
ani = 4 # animation cycles
clock = pygame.time.Clock()
pygame.init()
main = True

BLUE = (25, 25, 200)
BLACK = (23, 23, 23)
WHITE = (254, 254, 254)
ALPHA = (0, 255, 0)

world = pygame.display.set_mode([worldx, worldy])
backdrop = pygame.image.load(os.path.join('images', 'stage.png')).convert()
backdropbox = world.get_rect()
player = Player() # spawn player
player.rect.x = 0
player.rect.y = 0
player_list = pygame.sprite.Group()
player_list.add(player)
steps = 10 # how fast to move
eloc = []
eloc = [200,20]
enemy_list = Level.bad( 1, eloc )
'''
Main loop
'''
while main == True:
  for event in pygame.event.get():
    if event.type == pygame.QUIT:
      pygame.quit()
      sys.exit()
      main = False

    if event.type == pygame.KEYDOWN:
      if event.key == pygame.K_LEFT or event.key == ord('a'):
        player.control(-steps, 0)
      if event.key == pygame.K_RIGHT or event.key == ord('d'):
        player.control(steps, 0)
      if event.key == pygame.K_UP or event.key == ord('w'):
        print('jump')

    if event.type == pygame.KEYUP:
      if event.key == pygame.K_LEFT or event.key == ord('a'):
        player.control(steps, 0)
      if event.key == pygame.K_RIGHT or event.key == ord('d'):
        player.control(-steps, 0)
      if event.key == ord('q'):
        pygame.quit()
        sys.exit()
        main = False

#  world.fill(BLACK)
  world.blit(backdrop, backdropbox)
  player.update()
  player_list.draw(world) #refresh player position
  enemy_list.draw(world)
  for e in enemy_list:
    e.move()
  pygame.display.flip()
  clock.tick(fps)
Oluştur 13/01/2020 saat 22:03
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

kodunuzu dikkat etmek bir takım hususlar vardır.

Seviye sınıfına bir göz atın. Sen sınıf fonksiyonları ve değişkenlerin başvurmak için sınıfınızda kendini kullanmak gerekir. Ben her iki işlevleri tarafından erişilebilir, böylece bu nedenle, sınıf seviyesinde, işlev dışındaki enemy_list koymak, ikinci düşmanı (spr.png) eklemek için ikinci bir fonksiyonu da ekledik.

class Level:

  def __init__(self):
    self.enemy_list = pygame.sprite.Group() # create enemy group

  def bad_1(self, lvl, eloc):
    if lvl == 1:
      enemy = Enemy(eloc[0],eloc[1],'yeti.png') # spawn enemy
      self.enemy_list.add(enemy)       # add enemy to group
    if lvl == 2:
      print("Level " + str(lvl) )

    return self.enemy_list

  def bad_2(self, lvl, eloc):
    if lvl == 1:
      enemy = Enemy(eloc[0],eloc[1],'spr.png') # spawn enemy
      self.enemy_list.add(enemy)       # add enemy to group
    if lvl == 2:
      print("Level " + str(lvl) )

    return self.enemy_list

Ben de bu kısmını değiştirdi. İlk olarak, (bkz l = Seviyesi ()) sınıf örneğini gerekir, o zaman fonksiyonları ve değişkenleri kullanabilirsiniz. Eğer Level.bad çağırarak edildi Not () sadece bir kez, bu yüzden sadece bir düşman oldu!

steps = 10 # how fast to move
l = Level()
eloc = [200,20]
enemy_list = l.bad_1(1, eloc)
eloc = [100,10]
enemy_list = l.bad_2(1, eloc)

Kodum oldukça, "kesmek" bir şey hızlı ve kolay bakınız, ama artık çalışıyor ...

Cevap 13/01/2020 saat 22:32
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more