Google Bulut Konuşma hiçbir çıkış Metin

oy
0

Bu isteğin hiçbir çıkış nedenini anlamaya olamaz. Ben bu işe bir 44100Hz mp3 yüklendi. Bu sadece dd boyunca boş bir nesne verir (). Ben kimlik bilgileriyle yapılacak olan şey düşünmüyorum. iv olarak Google Bulut Konsolu API sağladı.

      $speech = new SpeechClient([
        'credentials' => storage_path(app/compute/google/cloud/service_accounts/keys/key1.json),
      ]);      $file = file_get_contents($options[input_url]);


      // change these variables if necessary
      $encoding = AudioEncoding::LINEAR16;
      $sampleRateHertz = 44100;
      $languageCode = 'en-US';
      // get contents of a file into a string

      // set string as audio content
      $audio = (new RecognitionAudio())
        ->setContent($file);

      // set config
      $config = (new RecognitionConfig())
        ->setEncoding($encoding)
        ->setSampleRateHertz($sampleRateHertz)
        ->setLanguageCode($languageCode);

      $response = $speech->recognize($config, $audio);

      dd(($response->serializeToJsonString()));

      foreach ($response->getResults() as $result) {
          $alternatives = $result->getAlternatives();
          $mostLikely = $alternatives[0];
          $transcript = $mostLikely->getTranscript();
          $confidence = $mostLikely->getConfidence();
          $this->info('Transcript: %s' . PHP_EOL, $transcript);
          $this->info('Confidence: %s' . PHP_EOL, $confidence);
      }


  }
Oluştur 13/01/2020 saat 22:05
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more