MongoDB $ itme aslında dizinin üzerine herhangi bir şey iterek değil

oy
0

Birlikte kod satırını yorumladı // This Command Does not workBen kırılma olduğundan şüpheleniyorsanız nerede. Çitanýn ayıklama günlüğünde, çıkış görünüyor bu gibi: Ama hiçbir şey DaysOfWeek şeması için Pazartesi nesnesindeki medicineIds diziye eklenir.

Aşağıda, I dizinin üzerine geri itin ve benim Mongo veritabanında sonucu göremiyorum DayOfWeek.findOneAndUpdate () için hata ayıklama çıkışıdır.

Eğer tüm diğer sorular gibi bu görmezden olacak, bana neden bildirin.

Mongoose: dayofweeks.insertOne({ medicineIds: [], _id: 'Monday', __v: 0 }, { session: null }) // <- response to $push

Mongoose: medicines.insertOne({ times: [ 1, 2 ], dayNames: [ 'Monday' ], _id: ObjectId(5e73d816d54b1202e15bb96b), nam
e: 'Provolone', count: 23, __v: 0 }, { session: null })
Mongoose: dayofweeks.findOne({ _id: 'Monday' }, { projection: {} })

mutasyon

const Mutation = new GraphQLObjectType({
  name: 'Mutation',
  fields: {
    addDayOfWeek: {
      type: DayOfWeekType,
      args: {
        name: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLString) }
      },
      resolve(parent, args) {
        let dayOfWeek = new DayOfWeek({
          _id: args.name,
          medicineIds: new Array()
        });

        return dayOfWeek.save(); 
      }
    },
    addNewMedicine: {
      type: MedicineType,
      args: {
        name: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLString) },
        count: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLInt) },
        times: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLList(GraphQLInt))},
        dayNames: { type: new GraphQLNonNull(GraphQLList(GraphQLString))}
      },

      resolve (parent, args) {
        let medicine = new Medicine({
          name: args.name,
          count: args.count,
          times: args.times,
          dayNames: args.dayNames
        }); 
        args.dayNames.forEach((dayId) => {
          DayOfWeek.findOneAndUpdate( // This Command Does Not Work: 
            // medicine._id, dayId are correct at this point of the 
            //code
            { _id: dayId }, 
            { $push: { medicineIds: medicine._id }},
            { new: true, useFindAndModify: false }
          );

        });
        return medicine.save(); 
      }
    }
  }
});

DayOfWeek Şeması

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema; 

const dayOfWeekSchema = new Schema({
  _id: String,
  medicineIds: [String] // I am trying to push onto this array
});

module.exports = mongoose.model('DayOfWeek', dayOfWeekSchema);

Tıp Şeması

const mongoose = require('mongoose');
const Schema = mongoose.Schema; 

const medicineSchema = new Schema({
  id: String,
  count: Number,
  name: String,
  times: [Number],
  dayNames: [String]
});

module.exports = mongoose.model('Medicine', medicineSchema);
Oluştur 19/03/2020 saat 21:56
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more