Apollo-veri kaynağı-geri kalanı ile yanıttan başlığını oku

oy
0
import { RESTDataSource } from 'apollo-datasource-rest';

export class Foo extends RESTDataSource {

  async getFoo(id) {
    const responseFoo = await this.get(`/api/v1/foo/${id}`);
    return FooReducer(responseFoo);
  }
}

Kullandığım Diyelim this.getbir GET isteği yapmak go. Nasıl tepki olarak başlıklarını okuyabilir? Bu tamamen kayıp mı apollo-datasource-restpakette?

Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more