Nasıl Tkinter GUI benim Python arka uç kodunu entegre edebilirsiniz?

oy
-1

Ben Tkinter ile öğrenme önyüzü geliştirme ve ben GUI ben Tkinter ile oluşturulan için (ön uç programından ayrı) Python içinde yazdığım bir arka uç programı bağlanmaya çalışıyorum. Bu arka uç geçerli:

import datetime
from datetime import date

naam = input(Hoe heet je?)
geboortejaar = input(Hoi  + naam + !, +  Wat is je geboortejaar?)
huidigeJaar = date.today().year
leeftijd = int(huidigeJaar) - int(geboortejaar)
print(Beste  + str(naam) + , in  + str(huidigeJaar) +  zal je  + str(leeftijd) +  zijn.)
venusLeeftijd = int(leeftijd) / 0.62  
print(En je leeftijd is dan  + str(venusLeeftijd) +  in Venusjaren.)

Ve bu GUI:

import tkinter as tk
from tkinter import *

root = tk.Tk()
root.wm_iconbitmap('hva_logo.ico')
root.wm_title('Hoe oud ben jij in venusjaren?')
root.geometry(500x500)

frame = tk.Frame(root, bg= white)
frame.place(width= 500, height= 500)

titel1 = Label(root, width= 80, height= 3, text= Hoe oud ben jij in venusjaren?, font= (Arial, 18, bold), fg= white, bg= #2C3E50)
ondertitel = Label(root, width= 80, height= 1, text= Vul je naam in om er achter te komen..., font= (Arial, 16, bold), fg= black, bg= white)
verderKnop = tk.Button(root, text= verder, padx= 6, pady= 2, fg= white, bg= #2C3E50)
invullen = Entry(root, bd= 2, font= (TkDefaultFont, 12,))

logo = PhotoImage(file= HVA-logo.png)
logo = logo.zoom(20)
logo = logo.subsample(60)
logoLabel = Label(root, image= logo)

titel1.place(anchor= n, x=250, y=0)
ondertitel.place(anchor= n, x=250, y=100)
invullen.place(anchor= center, x=210, y=250)
verderKnop.place(anchor= center, x=335, y=250)
logoLabel.place(anchor= center, x= 250, y= 450)

root.mainloop()

Ne bu verir: GUI penceresi

Bir tavsiyeye veya bunun nasıl yapılacağı üzerinde iyi bir özet veren bir iş parçacığı memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim. (Merak edenler için, dil Hollandalıdır)

Oluştur 19/03/2020 saat 21:59
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more