Hive içinde tarafından bölme ile concat_ws

oy
0

Benim veriler bu yapıyı takip eder:

cust  chan  ts
1  A  1
1  A  2
1  A  3
1  B  4
1  C  5
1  A  6
1  A  7
2  B  1
2  C  2
2  B  3
2  B  4
2  C  5
3  A  1
3  A  2
3  A  3
3  A  4

Ben daraltmak ve bu biçime, yani kanalların sırası gruplandırılmış ama düzen korunur cust tarafından devrik çalışıyorum:

cust  group
1  A-B-C-A
2  B-C-B-C
3  A

Bunu ne kadar sözdizimi benzer olan bunu başarmak düşündüm:

SELECT 
  cust
,  concat_ws('-',collect_list(chan)) OVER (PARTITION BY cust ORDER BY ts) AS group
FROM table
GROUP BY cust

Ama Hive (diğer tarafı etkisiz hale getirirsek hem ifadeler çalışmak) tarafından bölme ile concat_ws kombinasyonu gibi görünmüyor. Herhangi yardım takdir edilmektedir. Teşekkürler!

Oluştur 19/03/2020 saat 22:01
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more