algoritmaların altında en kötü / ortalama / en iyi zaman karmaşıklığı nedir?

oy
-2

Gördüğüm kadarıyla, solda tek şu karmaşıklığı vardır:

Kötü: (n log), O, dolayısıyla: Teta (n log)

Ortalama: O (n log n)

En iyi: Omega (1), bundan dolayı: Teta (1)

Aşağıda iki varyant biri olacağını sağda biri Oysa:

1)

Kötü: (n log), O, dolayısıyla: Teta (n log)

Ben, ben <= n i n, ama == n dolayısıyla ben karmaşıklığı O düşünmelisiniz en son aşamada, 1 = herhangi sadece O (n) (n log) ya da farkında değilim çünkü i <= n, i, n, her i, n, 1 = == soldaki örnek aksine tüm adımlar, mı?

Ortalama: O (n)

En iyi: Omega (1), bundan dolayı: Teta (1)

VEYA

2)

Kötü: O (n), bu nedenle: Teta (n)

Ortalama: O (n)

En iyi: Omega (1), bu nedenle Teta (1)

Oluştur 19/03/2020 saat 22:02
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more