KULLANMA ÇOKLU BOYUT İD INTO GERÇEK TABLO

oy
0
declare
Cursor c_client is
SELECT s.sessionid from DW_SESSION s, DW_TEMP a, DW_REFERENCES b, DW_EMPLOYEE_DETAILS c;

begin
for c_rec in c_client loop
insert into DW_FACT_TABLE(fact_id, sessionid) values(
DW_FACT_TABLE_SEQ.nextval, c_rec.SESSIONID);

end loop;
end;

Ben Üniversite sunucusu kullanıyorum. Uzay kota değiştiremezsiniz ve ben kullanmamanızı tablolar çok düştü. Hala bu hatayı alıyorum. tüm boyutlar kimliği kullanarak ve imleç kullanılarak özellik tablosu içine koyarak herhangi alternatif bir yol. şimdiden teşekkür ederim. Aşağıda bu hatayı almaya devam:

ORA-01536: uzay kota Tablo alanı için aşıldı 'öğrenci1'
ORA-06512: Satır 7'de
ORA-06512: Satır 7'de
01536. 00000 - uzay kota aşıldı tablo alanı '% s'
* Neden: segment için uzay kota tablo içinde sahibi tükenmiş ve işlem tablo yeni bir kademeli bir ölçüde oluşturulmasını çalıştı.
* Eylem: Ya gereksiz nesneleri damla

Oluştur 19/03/2020 saat 22:05
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more