bir sınıflandırma ağacı bina çıktı anlama yardıma ihtiyacınız

oy
0

Ben 'ağaç' olarak adlandırılan paket programı kullanılarak karar ağaçları verme pratik yapıyorum.

#install.packages(ISLR)
set.seed(666)
library(ISLR)
index=sample(1:nrow(OJ),800,replace=F)
OJtrain=OJ[index,]
OJtest=OJ[-index,]
#install.packages(tree)
library(tree)
OJtraintree=tree(Purchase~.,data=OJtrain)
OJtraintree

Bu çıktısı şu şekildedir:

node), split, n, deviance, yval, (yprob)
   * denotes terminal node

1) root 800 1073.00 CH ( 0.60625 0.39375 ) 
  2) LoyalCH < 0.508643 353 415.10 MM ( 0.27479 0.72521 ) 
   4) LoyalCH < 0.277977 161 112.80 MM ( 0.11180 0.88820 ) 
    8) LoyalCH < 0.035047 55  0.00 MM ( 0.00000 1.00000 ) *
    9) LoyalCH > 0.035047 106  96.58 MM ( 0.16981 0.83019 ) *
   5) LoyalCH > 0.277977 192 260.10 MM ( 0.41146 0.58854 ) 
   10) PriceDiff < 0.195 84  84.62 MM ( 0.20238 0.79762 ) 
    20) SpecialCH < 0.5 67  49.01 MM ( 0.11940 0.88060 ) *
    21) SpecialCH > 0.5 17  23.51 CH ( 0.52941 0.47059 ) *
   11) PriceDiff > 0.195 108 147.30 CH ( 0.57407 0.42593 ) *
  3) LoyalCH > 0.508643 447 348.80 CH ( 0.86801 0.13199 ) 
   6) LoyalCH < 0.764572 189 214.20 CH ( 0.74603 0.25397 ) 
   12) PriceDiff < -0.165 33  43.26 MM ( 0.36364 0.63636 ) *
   13) PriceDiff > -0.165 156 143.70 CH ( 0.82692 0.17308 ) 
    26) PriceDiff < 0.265 86  99.88 CH ( 0.73256 0.26744 ) *
    27) PriceDiff > 0.265 70  30.66 CH ( 0.94286 0.05714 ) *
   7) LoyalCH > 0.764572 258  90.94 CH ( 0.95736 0.04264 ) *

Ben ağaç üzerinde yıldızlarla satırlar terminali düğümleri olduğunu anlıyoruz. Ben başka şeyler takip etmek mücadele ediyorum. Örneğin, satır 7 kullanarak, karar ağacı böler ve dalları uç düğüme, ve CH müşteri CH den daha fazla 76,4572% sadık uç düğümün niteliksel değeri (burada 'LoyalCH> 0,764572' olduğunu biliyoruz veri ISLR paketi ile önceden yüklenir, CH) bir meyve suyu markasıdır. I 258 varsayarak bu terminal düğümünde rüzgar veri noktası sayısı olması gerekiyordu. Ben 90.94 modeline uyum iyiliğini anlatmak gerekiyordu olduğunu biliyorum, ama sapma kavramı hakkında karıştı biraz. sapkınlık bad daha yüksek bir değeri var mı? Mu 90.94 daha zayıf bir uyum olduğunu göstermektedir? Parantez içindeki sayılar gelince, 0,95736 CH seçerek bu dalda her veri noktasının olasılık olduğunu anlıyorum?

Oluştur 19/03/2020 saat 22:06
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more