Flutter FlushBar, gösterilirken üst gezinme çubuğunu yanlışlıkla gizler

oy
0

Çarpıntı 1.17.1, iPhone XS Max (fiziksel cihaz).

Ne zaman bir FlushBar ateşle .show() , üst gezinme çubuğu FlushBar'ın geçişi sırasında gizlenir ve yalnızca FlushBar FadeOut'a başladığında tekrar görünür.

FlushBar'ı şu şekilde çalıştırıyorum:

Flushbar(
  message: 'message',
  duration: const Duration(seconds: 3),
  leftBarIndicatorColor: AppTheme.colorRed, // Custom color.
  flushbarPosition: position,
)..show(context);

Hatayı gösteren aşağıdaki GIF:

FlushBar

Oluştur 30/05/2020 saat 02:27
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more