Bir iletişim kutusunun açılması için gecikme var, iletişim kutusu oluşturulmadan önce başka bir görünüme giderken hata alıyorum. Oluşturulmamasını nasıl sağlayabilirim?

oy
7

Çırpınmak için yeniyim.

Gerçek sorunumda, müşterim internetin çok yavaş olduğu sık yerlerde, bu yüzden bazen bir web isteği yapmak için bir girişimde bulunuyor ve bu zaman alabilir, böylece kullanıcı web isteği önce ekrandan ayrılır Tamamlandı. Bazen bir web isteğini tamamladıktan sonra uygulamam bir dialog . İşte sorunum burada yatıyor, kullanıcı bir web isteği yapmaya çalışıyor ve bittiğinde, ekran ve daha sonra dialog oluşturuldu.

Bu sorunu bir delay daha sonra dialog .

Web isteğini sona erdirmek için herhangi bir strateji düşünmüyorum, istediğim şey ekrandan ayrıldıktan sonra iletişim kutusunun dispose

2 ekranım olduğu bir örnek yaptım. İkinci ekranda, düğme tıklandığında 5 saniye gecikmeli bir iletişim kutusu oluşturulur. İletişim kutusu açılmadan önce başka bir ekrana gidersem bir hata alıyorum. Bu görünüm yok edildi ve bu nedenle iletişim kutusu açılamıyor çünkü oluşur.

resim

Başka bir görünümde olduktan sonra iletişim kutusu oluşturulduğunda hatayı önlemek için ne yapabilirim? başka bir görünümdeysem iletişim kutusu oluşturulmasını İSTEMİYORUM.

import 'package:flutter/material.dart';

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  print(main);
  return MaterialApp(title: 'Provider Example', initialRoute: '/', routes: {
   '/': (context) => Home(),
   'home': (context) => Home(),
   'dialogpage': (context) => Dialogpage(),
  });
 }
}

class Home extends StatelessWidget {
 Home() {
  print(home);
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   backgroundColor: Colors.white,
   appBar: AppBar(
    title: const Text('home'),
    actions: <Widget>[
     IconButton(
      icon: const Icon(Icons.add_alert),
      tooltip: 'Show Snackbar',
      onPressed: () {
       Navigator.pushNamed(context, dialogpage);
      },
     ),
    ],
   ),
   body: const Center(
    child: Text(
     'home',
     style: TextStyle(fontSize: 24),
    ),
   ),
  );
 }
}

class Dialogpage extends StatelessWidget {
 Dialogpage() {
  print(dialogpage);
 }

 dialog(BuildContext context) {
  Future.delayed(const Duration(seconds: 5), () {
   showDialog(
     context: context,
     barrierDismissible: false,
     builder: (context) {
      return AlertDialog(
       shape: RoundedRectangleBorder(
         borderRadius: BorderRadius.circular(20.0)),
       title: Container(
        decoration: BoxDecoration(
         borderRadius: BorderRadius.only(
          topLeft: Radius.circular(19.0),
          topRight: Radius.circular(19.0),
         ),
        ),
        padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 10, horizontal: 5),
        child: Text(
         'Error',
         style: TextStyle(color: Colors.white),
        ),
       ),
       content: Column(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        children: <Widget>[
         Container(
          margin: EdgeInsets.only(top: 20.0, bottom: 20.0),
          child: Icon(
           Icons.error,
           size: 50,
          ),
         ),
         Text(dialog),
        ],
       ),
       titlePadding: EdgeInsets.all(0),
       actions: <Widget>[
        FlatButton(
          child: Text('Aceptar'),
          onPressed: () {
           return Navigator.of(context).pop();
          }),
       ],
      );
     });
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text('dialog'),
   ),
   body: Center(
    child: RaisedButton(
      child: Text(show dialog),
      onPressed: () {
       dialog(context);
      }),
   ),
  );

 }
}
Oluştur 07/06/2020 saat 07:55
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


3 cevaplar

oy
0

Onun yerine Future.delayed , kullanmalısın Timer , içinde iptal edilebilir onDispose yöntem.

Çalışma çözümü:

void main() {
 runApp(MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  print("main");
  return MaterialApp(
   title: 'Provider Example',
   initialRoute: '/',
   routes: {
    '/': (context) => Home(),
    'home': (context) => Home(),
    'dialogpage': (context) => Dialogpage(),
   },
  );
 }
}

class Home extends StatelessWidget {
 Home() {
  print("home");
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text('home'),
    actions: <Widget>[
     IconButton(
      icon: const Icon(Icons.add_alert),
      tooltip: 'Show Snackbar',
      onPressed: () {
       Navigator.pushNamed(context, "dialogpage");
      },
     ),
    ],
   ),
   body: const Center(
    child: Text(
     'home',
     style: TextStyle(fontSize: 24),
    ),
   ),
  );
 }
}

class Dialogpage extends StatefulWidget {
 @override
 _DialogpageState createState() => _DialogpageState();
}

class _DialogpageState extends State<Dialogpage> {
 Timer _timer;

 @override
 void dispose() {
  _timer?.cancel();
  super.dispose();
 }

 dialog(BuildContext context) {
  _timer = Timer(
   const Duration(seconds: 3),
   () {
    showDialog(
     context: context,
     barrierDismissible: false,
     builder: (context) {
      return AlertDialog(
       shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(20.0)),
       title: Container(
        decoration: BoxDecoration(
         borderRadius: BorderRadius.only(
          topLeft: Radius.circular(19.0),
          topRight: Radius.circular(19.0),
         ),
        ),
        padding: EdgeInsets.symmetric(vertical: 10, horizontal: 5),
        child: Text(
         'Error',
         style: TextStyle(color: Colors.white),
        ),
       ),
       content: Column(
        mainAxisSize: MainAxisSize.min,
        children: <Widget>[
         Container(
          margin: EdgeInsets.only(top: 20.0, bottom: 20.0),
          child: Icon(
           Icons.error,
           size: 50,
          ),
         ),
         Text("dialog"),
        ],
       ),
       titlePadding: EdgeInsets.all(0),
       actions: <Widget>[
        FlatButton(
         child: Text('Aceptar'),
         onPressed: () {
          return Navigator.of(context).pop();
         },
        ),
       ],
      );
     },
    );
   },
  );
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text('dialog'),
   ),
   body: Center(
    child: RaisedButton(
     child: Text("show dialog"),
     onPressed: () {
      dialog(context);
     },
    ),
   ),
  );
 }
}
Cevap 09/06/2020 saat 09:54
kaynak kullanıcı

oy
0

Bu kodu deneyin

class Dialogpage extends StatelessWidget {
 ...
 Timer t;

 dialog(BuildContext context) {
  t = Timer(Duration(seconds: 5), () {
   showDialog(...);
  });
 }

 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
   appBar: AppBar(
    title: const Text('dialog'),
    leading: IconButton(
     icon: Icon(Icons.arrow_back, color: Colors.black),
     onPressed: () {
      t?.cancel();
      Navigator.of(context).pop();
     },
    ),
   ),
   body: Center(
    child: RaisedButton(
      child: Text("show dialog"),
      onPressed: () {
       dialog(context);
      }),
   ),
  );
 }
}

Umarım yardımcı olur.

Cevap 09/06/2020 saat 08:52
kaynak kullanıcı

oy
0

Globalkey iskele içinde kullanın, sonra iletişim yönteminde bağlamı kontrol edin! = null sonra iletişim kutusunu çalıştırın yoksa yoksa ....

 GlobalKey _scafolldKey = GlobalKey<ScaffoldState>();

   @override
   Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
    key: _scafolldKey,
    appBar: AppBar(
      title: const Text('dialog'),),
      body: Center(
        child: RaisedButton(
          child: Text("show dialog"),
          onPressed: () {
          dialog(context);
        }),
      ),
     );
    }
  }

  dialog(BuildContext context) {
    Future.delayed(const Duration(seconds: 2), () {
     if(_scafolldKey.currentContext !=null){
     showDialog();
      }
     }); 
   }
Cevap 11/06/2020 saat 07:49
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more