ayıklama arayüz sorunu olan Java eklentisi geliştirme

oy
2

Merhaba ben bu Java hata ayıklama arabirimini kullanan ve i şu hatayı alıyorum (Tutulma) üstün eklenti geliştirmeye çalışıyorum:

Erişim kısıtlaması: tip sanal makine nedeniyle gerekli kitaplığı kısıtlamaya erişilebilir değil /System/Library/Frameworks/JavaVM.framework/Versions/1.5.0/Classes/classes.jar

olmayan bir eklenti geliştirme projesinde ayıklama arayüzü kullanarak iyi iş gibi görünüyor. Ben eklenti bağımlılıkları ile ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ama bunu düzeltmek için ne kadar emin değilim.

Oluştur 15/05/2009 saat 02:42
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


1 cevaplar

oy
2

Bu hata mesajı Eclipse IDE içinde bir ayarı değiştirerek kaldırılabilir. Aşağıdaki yollardan herhangi birini kullanarak, aşağıda gösterilen iletişim kutusunu açın.

* Windows -> Preferences -> Java
  -> Compiler -> Errors/Warnings
* (Project) Properties -> Java Compiler -> Errors/Warnings

"Yasak referansı (erişim kuralları)" altındaki seçeneği "DEPRECATED ve kısıtlı API" iletişim kutusunda bölümünü bulun. Bu seçenek Eclipse içinde tanımlanan erişim kurallarını nasıl işleneceğini karar verir. Varsayılan olarak, herhangi kısıtlı sınıflara başvurular hakkında şikayet Eclipse neden olur "Hata" olarak ayarlanır. Başka bir seçenek (Uyarı veya Ignore) seçimi bu hata iletileri kaldıracaktır.

Kaynak: http://lkamal.blogspot.com/2008/09/eclipse-access-restriction-on-library.html

Cevap 15/05/2009 saat 04:16
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more