Nasıl C # Birinin yaşını hesaplarım?

oy
1k

Bir Verilen DateTimebir kişinin doğum gününü temsil, nasıl yıllarda yaşlarının hesaplarım?

Oluştur 01/08/2008 saat 00:40
kaynak kullanıcı
Diğer dillerde...                            


64 cevaplar

oy
1k

Kolay bir anlama ve basit bir çözüm için.

// Save today's date.
var today = DateTime.Today;
// Calculate the age.
var age = today.Year - birthdate.Year;
// Go back to the year the person was born in case of a leap year
if (birthdate > today.AddYears(-age)) age--;

Ancak, bu Aradığınız varsayar batı kullanarak yaş fikri değil Doğu Asya hesaplaşma .

Cevap 04/08/2008 saat 17:50
kaynak kullanıcı

oy
874

Bu bunu yapmak için garip bir yol olmakla birlikte, tarih biçimlendirmek eğer yyyymmddgüncel tarihten doğum tarihini çıkarmak o zaman yaşı var son 4 rakamını damla :)

C # bilmiyorum, ama bu herhangi bir dilde çalışacak inanıyoruz.

20080814 - 19800703 = 280111 

Son 4 basamak = Bırak 28.

C # Kod:

int now = int.Parse(DateTime.Now.ToString("yyyyMMdd"));
int dob = int.Parse(dateOfBirth.ToString("yyyyMMdd"));
int age = (now - dob) / 10000;

Veya alternatif olarak, bir uzantı yöntem şeklinde her tür dönüşümü olmaksızın. atlanmış kontrol Hata:

public static Int32 GetAge(this DateTime dateOfBirth)
{
  var today = DateTime.Today;

  var a = (today.Year * 100 + today.Month) * 100 + today.Day;
  var b = (dateOfBirth.Year * 100 + dateOfBirth.Month) * 100 + dateOfBirth.Day;

  return (a - b) / 10000;
}
Cevap 15/08/2008 saat 04:47
kaynak kullanıcı

oy
336

Yanlış bir çözüm kabul edilebilir bilmiyorum. Doğru C # pasajı Michael Stum tarafından yazılmıştır

İşte bir test pasajı geçerli:

DateTime bDay = new DateTime(2000, 2, 29);
DateTime now = new DateTime(2009, 2, 28);
MessageBox.Show(string.Format("Test {0} {1} {2}",
        CalculateAgeWrong1(bDay, now),   // outputs 9
        CalculateAgeWrong2(bDay, now),   // outputs 9
        CalculateAgeCorrect(bDay, now))); // outputs 8

Burada yöntemleri var:

public int CalculateAgeWrong1(DateTime birthDate, DateTime now)
{
  return new DateTime(now.Subtract(birthDate).Ticks).Year - 1;
}

public int CalculateAgeWrong2(DateTime birthDate, DateTime now)
{
  int age = now.Year - birthDate.Year;

  if (now < birthDate.AddYears(age))
    age--;

  return age;
}

public int CalculateAgeCorrect(DateTime birthDate, DateTime now)
{
  int age = now.Year - birthDate.Year;

  if (now.Month < birthDate.Month || (now.Month == birthDate.Month && now.Day < birthDate.Day))
    age--;

  return age;
}
Cevap 20/10/2009 saat 16:07
kaynak kullanıcı

oy
113

Ben cevapların hiçbirinde bugüne kadar farklı yaş hesaplamak kültürler sağlamak sanmıyorum. Örneğin bakınız, Doğu Asya Yaş Hesaplaşma Batı'da olduğu karşı.

Herhangi gerçek cevabı yerelleştirme içermelidir. Strateji Desen muhtemelen bu örnekte sırayla olurdu.

Cevap 17/08/2008 saat 18:14
kaynak kullanıcı

oy
98

Bu basit cevabı uygulamaktır AddYearsbu artık yılların Şubat, 29 yıl ekleyeceğiz ve ortak yıllardır Şubat, 28 doğru sonuç elde etmek için tek yerli bir yöntemdir, çünkü aşağıda gösterildiği.

Bazı Mar. 1th leaplings doğum günü ancak ne .Net ne de herhangi bir resmi kural bu destekler, ne de Şubat ayında doğan bazı başka ayda Doğum günlerine% 75'ini olmalı niye ortak mantık açıklıyor hissediyorum.

Bundan başka, bir Yaş yöntem kendisine bir uzantısı olarak eklenecek ödünç DateTime. Bu By olabildiğince basit biçimde yaşını edinebilirsiniz:

 1. Liste öğesi

int yaş = birthDate.Age ();

public static class DateTimeExtensions
{
  /// <summary>
  /// Calculates the age in years of the current System.DateTime object today.
  /// </summary>
  /// <param name="birthDate">The date of birth</param>
  /// <returns>Age in years today. 0 is returned for a future date of birth.</returns>
  public static int Age(this DateTime birthDate)
  {
    return Age(birthDate, DateTime.Today);
  }

  /// <summary>
  /// Calculates the age in years of the current System.DateTime object on a later date.
  /// </summary>
  /// <param name="birthDate">The date of birth</param>
  /// <param name="laterDate">The date on which to calculate the age.</param>
  /// <returns>Age in years on a later day. 0 is returned as minimum.</returns>
  public static int Age(this DateTime birthDate, DateTime laterDate)
  {
    int age;
    age = laterDate.Year - birthDate.Year;

    if (age > 0)
    {
      age -= Convert.ToInt32(laterDate.Date < birthDate.Date.AddYears(age));
    }
    else
    {
      age = 0;
    }

    return age;
  }
}

Şimdi, bu testi:

class Program
{
  static void Main(string[] args)
  {
    RunTest();
  }

  private static void RunTest()
  {
    DateTime birthDate = new DateTime(2000, 2, 28);
    DateTime laterDate = new DateTime(2011, 2, 27);
    string iso = "yyyy-MM-dd";

    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
      for (int j = 0; j < 3; j++)
      {
        Console.WriteLine("Birth date: " + birthDate.AddDays(i).ToString(iso) + " Later date: " + laterDate.AddDays(j).ToString(iso) + " Age: " + birthDate.AddDays(i).Age(laterDate.AddDays(j)).ToString());
      }
    }

    Console.ReadKey();
  }
}

Kritik tarih örneği şudur:

Doğum tarihi: 2000-02-29 Daha sonra tarih: 2011-02-28 Yaş: 11

Çıktı:

{
  Birth date: 2000-02-28 Later date: 2011-02-27 Age: 10
  Birth date: 2000-02-28 Later date: 2011-02-28 Age: 11
  Birth date: 2000-02-28 Later date: 2011-03-01 Age: 11
  Birth date: 2000-02-29 Later date: 2011-02-27 Age: 10
  Birth date: 2000-02-29 Later date: 2011-02-28 Age: 11
  Birth date: 2000-02-29 Later date: 2011-03-01 Age: 11
  Birth date: 2000-03-01 Later date: 2011-02-27 Age: 10
  Birth date: 2000-03-01 Later date: 2011-02-28 Age: 10
  Birth date: 2000-03-01 Later date: 2011-03-01 Age: 11
}

Ve daha sonraki bir tarihte 2012-02-28 için:

{
  Birth date: 2000-02-28 Later date: 2012-02-28 Age: 12
  Birth date: 2000-02-28 Later date: 2012-02-29 Age: 12
  Birth date: 2000-02-28 Later date: 2012-03-01 Age: 12
  Birth date: 2000-02-29 Later date: 2012-02-28 Age: 11
  Birth date: 2000-02-29 Later date: 2012-02-29 Age: 12
  Birth date: 2000-02-29 Later date: 2012-03-01 Age: 12
  Birth date: 2000-03-01 Later date: 2012-02-28 Age: 11
  Birth date: 2000-03-01 Later date: 2012-02-29 Age: 11
  Birth date: 2000-03-01 Later date: 2012-03-01 Age: 12
}
Cevap 20/02/2011 saat 00:56
kaynak kullanıcı

oy
74

Benim önerim

int age = (int) ((DateTime.Now - bday).TotalDays/365.242199);

Bu doğru tarihte yıllık değişimi var gibi gözüküyor. (Ben yaş 107 kadar test nokta kaynakla)

Cevap 03/10/2008 saat 21:19
kaynak kullanıcı

oy
61

Diğer işlevi, Benim tarafımdan değil, web üzerinde bulunan ve bunu biraz rafine:

public static int GetAge(DateTime birthDate)
{
  DateTime n = DateTime.Now; // To avoid a race condition around midnight
  int age = n.Year - birthDate.Year;

  if (n.Month < birthDate.Month || (n.Month == birthDate.Month && n.Day < birthDate.Day))
    age--;

  return age;
}

Aklıma gelen Hemen iki şey: gregoryen takvim kullanmayan insanların hak ülkeden? DateTime.Now bence sunucu özgü kültürü olduğunu. Aslında Asya takvimlerle çalışma hakkında kesinlikle 0 bilgiye sahip takvimler arasında tarih dönüştürmek için kolay bir yol olup olmadığını bilmiyorum, ama sadece durumda yılı 4660 :-) gelenler çince adamlar merak ediyoruz

Cevap 01/08/2008 saat 22:46
kaynak kullanıcı

oy
43

çözmek için 2 Ana sorunlar şunlardır:

1. Tam yaşını hesaplayın - yıl, ay, gün, vb

2. hesaplayın Genellikle algılanan yaşı - Bu yıl içinde kendi doğum günü olduğunda insanlar genellikle bunlar tam kaç yaşında umurumda değil, onlar sadece bakım.


Çözüm 1 açıktır:

DateTime birth = DateTime.Parse("1.1.2000");
DateTime today = DateTime.Today;   //we usually don't care about birth time
TimeSpan age = today - birth;    //.NET FCL should guarantee this as precise
double ageInDays = age.TotalDays;  //total number of days ... also precise
double daysInYear = 365.2425;    //statistical value for 400 years
double ageInYears = ageInDays / daysInYear; //can be shifted ... not so precise

Çözüm 2 toplam yaş saptanmalarıyla kadar kesin değildir biridir, ama insanlar tarafından kesin olarak algılanmaktadır. Onlar "elle" yaşlarının hesaplarken İnsanlar da genellikle, bunu kullanın:

DateTime birth = DateTime.Parse("1.1.2000");
DateTime today = DateTime.Today;
int age = today.Year - birth.Year;  //people perceive their age in years

if (today.Month < birth.Month ||
  ((today.Month == birth.Month) && (today.Day < birth.Day)))
{
 age--; //birthday in current year not yet reached, we are 1 year younger ;)
     //+ no birthday for 29.2. guys ... sorry, just wrong date for birth
}

2 Notlar .:

 • Bu benim tercih çözümdür
 • onlar artık yıllarda gün sayısını kayması gibi, DateTime.DayOfYear veya zaman geçişleri kullanamazsınız
 • Orada okunabilmesi için biraz daha çizgiler koyduk

Sadece bir not daha ... bunun için 2 statik aşırı yöntemleri, evrensel kullanımı, kullanım kolaylığı için saniye için bir tane yaratacak:

public static int GetAge(DateTime bithDay, DateTime today) 
{ 
 //chosen solution method body
}

public static int GetAge(DateTime birthDay) 
{ 
 return GetAge(birthDay, DateTime.Now);
}
Cevap 11/04/2011 saat 15:47
kaynak kullanıcı

oy
42

Ben partiye geç kaldım, ama burada bir tek satırlık var:

int age = new DateTime(DateTime.Now.Subtract(birthday).Ticks).Year-1;
Cevap 18/05/2009 saat 13:36
kaynak kullanıcı

oy
32

Bu Burada kullandığımız versiyonudur. Bu çalışıyor ve oldukça basit. Bu Jeff'in aynı fikir ama bir çıkarılmadan için mantığı ayırır çünkü biraz daha net olduğunu düşünüyorum, bu yüzden anlamak biraz daha kolay.

public static int GetAge(this DateTime dateOfBirth, DateTime dateAsAt)
{
  return dateAsAt.Year - dateOfBirth.Year - (dateOfBirth.DayOfYear < dateAsAt.DayOfYear ? 0 : 1);
}

Eğer bu tür bir şey belli değil düşünüyorsan, hatta daha net hale getirmek için üçlü operatörü genişletebilir.

Açıkçası bu konuda bir uzantısı yöntemi olarak yapılır DateTime, ancak açıkça çalışır kod o bir satır kapmak ve herhangi bir yere koyun. Burada geçer Uzatma yönteminin başka aşırı yüklenme DateTime.Nowsadece şeyiyle.

Cevap 06/08/2008 saat 11:23
kaynak kullanıcı

oy
31

Yıllar önce, bir sağlamaktır yaş hesap hile web sitemde, ben bir fraksiyonu için yaşı hesaplamak için bir fonksiyon yazdım. Bu (C # için bu fonksiyonun hızlı bir liman PHP sürümü ). Ben C # sürümünü test etmek mümkün olmamıştır korkuyorum ama hepsi aynı zevk alırsınız!

(:-). Kuşkusuz bu Yığın taşması kullanıcı profillerini gösteren amacıyla biraz etmekten, ama belki okuyucuların bunun için bazı kullanım bulacaksınız)

double AgeDiff(DateTime date1, DateTime date2) {
  double years = date2.Year - date1.Year;

  /*
   * If date2 and date1 + round(date2 - date1) are on different sides
   * of 29 February, then our partial year is considered to have 366
   * days total, otherwise it's 365. Note that 59 is the day number
   * of 29 Feb.
   */
  double fraction = 365
      + (DateTime.IsLeapYear(date2.Year) && date2.DayOfYear >= 59
      && (date1.DayOfYear < 59 || date1.DayOfYear > date2.DayOfYear)
      ? 1 : 0);

  /*
   * The only really nontrivial case is if date1 is in a leap year,
   * and date2 is not. So let's handle the others first.
   */
  if (DateTime.IsLeapYear(date2.Year) == DateTime.IsLeapYear(date1.Year))
    return years + (date2.DayOfYear - date1.DayOfYear) / fraction;

  /*
   * If date2 is in a leap year, but date1 is not and is March or
   * beyond, shift up by a day.
   */
  if (DateTime.IsLeapYear(date2.Year)) {
    return years + (date2.DayOfYear - date1.DayOfYear
        - (date1.DayOfYear >= 59 ? 1 : 0)) / fraction;
  }

  /*
   * If date1 is not on 29 February, shift down date1 by a day if
   * March or later. Proceed normally.
   */
  if (date1.DayOfYear != 59) {
    return years + (date2.DayOfYear - date1.DayOfYear
        + (date1.DayOfYear > 59 ? 1 : 0)) / fraction;
  }

  /*
   * Okay, here date1 is on 29 February, and date2 is not on a leap
   * year. What to do now? On 28 Feb in date2's year, the ``age''
   * should be just shy of a whole number, and on 1 Mar should be
   * just over. Perhaps the easiest way is to a point halfway
   * between those two: 58.5.
   */
  return years + (date2.DayOfYear - 58.5) / fraction;
}
Cevap 01/08/2008 saat 09:57
kaynak kullanıcı

oy
29

Bunu kullanıyorum:

public static class DateTimeExtensions
{
  public static int Age(this DateTime birthDate)
  {
    return Age(birthDate, DateTime.Now);
  }

  public static int Age(this DateTime birthDate, DateTime offsetDate)
  {
    int result=0;
    result = offsetDate.Year - birthDate.Year;

    if (offsetDate.DayOfYear < birthDate.DayOfYear)
    {
       result--;
    }

    return result;
  }
}
Cevap 17/02/2010 saat 14:32
kaynak kullanıcı

oy
26

Bu, bu soruya "daha fazla ayrıntı" verir. Belki de bu aradığınız budur

DateTime birth = new DateTime(1974, 8, 29);
DateTime today = DateTime.Now;
TimeSpan span = today - birth;
DateTime age = DateTime.MinValue + span;

// Make adjustment due to MinValue equalling 1/1/1
int years = age.Year - 1;
int months = age.Month - 1;
int days = age.Day - 1;

// Print out not only how many years old they are but give months and days as well
Console.Write("{0} years, {1} months, {2} days", years, months, days);
Cevap 20/09/2013 saat 20:13
kaynak kullanıcı

oy
26

Çünkü artık yılların biliyor ve her şeydir iyi yolu:

DateTime birthDate = new DateTime(2000,3,1);
int age = (int)Math.Floor((DateTime.Now - birthDate).TotalDays / 365.25D);

Bu yardımcı olur umarım.

Cevap 01/08/2008 saat 13:07
kaynak kullanıcı

oy
22

Onların doğum verilen Birinin yaşını hesaplamak için bir SQL Server kullanıcı tanımlı işlevi oluşturduk. Eğer bir sorgunun parçası olarak gerektiğinde yararlıdır:

using System;
using System.Data;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;
using System.Data.SqlTypes;
using Microsoft.SqlServer.Server;

public partial class UserDefinedFunctions
{
  [SqlFunction(DataAccess = DataAccessKind.Read)]
  public static SqlInt32 CalculateAge(string strBirthDate)
  {
    DateTime dtBirthDate = new DateTime();
    dtBirthDate = Convert.ToDateTime(strBirthDate);
    DateTime dtToday = DateTime.Now;

    // get the difference in years
    int years = dtToday.Year - dtBirthDate.Year;

    // subtract another year if we're before the
    // birth day in the current year
    if (dtToday.Month < dtBirthDate.Month || (dtToday.Month == dtBirthDate.Month && dtToday.Day < dtBirthDate.Day))
      years=years-1;

    int intCustomerAge = years;
    return intCustomerAge;
  }
};
Cevap 23/08/2008 saat 14:58
kaynak kullanıcı

oy
21

Bu konuda çalışan biraz zaman geçirdim ve yıllar, aylar ve günlerde Birinin yaşını hesaplamak için bu geldi ettik. Ben 29 Şubat sorunu ve artık yıllarda karşı test ve iş gibi görünüyor ettik, ben herhangi bir geri bildirim takdir ediyorum:

public void LoopAge(DateTime myDOB, DateTime FutureDate)
{
  int years = 0;
  int months = 0;
  int days = 0;

  DateTime tmpMyDOB = new DateTime(myDOB.Year, myDOB.Month, 1);

  DateTime tmpFutureDate = new DateTime(FutureDate.Year, FutureDate.Month, 1);

  while (tmpMyDOB.AddYears(years).AddMonths(months) < tmpFutureDate)
  {
    months++;

    if (months > 12)
    {
      years++;
      months = months - 12;
    }
  }

  if (FutureDate.Day >= myDOB.Day)
  {
    days = days + FutureDate.Day - myDOB.Day;
  }
  else
  {
    months--;

    if (months < 0)
    {
      years--;
      months = months + 12;
    }

    days +=
      DateTime.DaysInMonth(
        FutureDate.AddMonths(-1).Year, FutureDate.AddMonths(-1).Month
      ) + FutureDate.Day - myDOB.Day;

  }

  //add an extra day if the dob is a leap day
  if (DateTime.IsLeapYear(myDOB.Year) && myDOB.Month == 2 && myDOB.Day == 29)
  {
    //but only if the future date is less than 1st March
    if (FutureDate >= new DateTime(FutureDate.Year, 3, 1))
      days++;
  }

}
Cevap 18/05/2009 saat 12:24
kaynak kullanıcı

oy
16

Biz 1 yıl daha küçüktür kim insanları dikkate almak gerekir mi? Çin kültürü olarak biz 2 ay veya 4 hafta gibi küçük bebeklerin yaşı açıklar.

Aşağıda benim uygulamasıdır, özellikle 2/28 gibi tarihe başa, hayal şey kadar basit değildir.

public static string HowOld(DateTime birthday, DateTime now)
{
  if (now < birthday)
    throw new ArgumentOutOfRangeException("birthday must be less than now.");

  TimeSpan diff = now - birthday;
  int diffDays = (int)diff.TotalDays;

  if (diffDays > 7)//year, month and week
  {
    int age = now.Year - birthday.Year;

    if (birthday > now.AddYears(-age))
      age--;

    if (age > 0)
    {
      return age + (age > 1 ? " years" : " year");
    }
    else
    {// month and week
      DateTime d = birthday;
      int diffMonth = 1;

      while (d.AddMonths(diffMonth) <= now)
      {
        diffMonth++;
      }

      age = diffMonth-1;

      if (age == 1 && d.Day > now.Day)
        age--;

      if (age > 0)
      {
        return age + (age > 1 ? " months" : " month");
      }
      else
      {
        age = diffDays / 7;
        return age + (age > 1 ? " weeks" : " week");
      }
    }
  }
  else if (diffDays > 0)
  {
    int age = diffDays;
    return age + (age > 1 ? " days" : " day");
  }
  else
  {
    int age = diffDays;
    return "just born";
  }
}

Bu uygulama test durumlarda aşağıda geçti.

[TestMethod]
public void TestAge()
{
  string age = HowOld(new DateTime(2011, 1, 1), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("1 year", age);

  age = HowOld(new DateTime(2011, 11, 30), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("1 year", age);

  age = HowOld(new DateTime(2001, 1, 1), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("11 years", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 1, 1), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("10 months", age);

  age = HowOld(new DateTime(2011, 12, 1), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("11 months", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 10, 1), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("1 month", age);

  age = HowOld(new DateTime(2008, 2, 28), new DateTime(2009, 2, 28));
  Assert.AreEqual("1 year", age);

  age = HowOld(new DateTime(2008, 3, 28), new DateTime(2009, 2, 28));
  Assert.AreEqual("11 months", age);

  age = HowOld(new DateTime(2008, 3, 28), new DateTime(2009, 3, 28));
  Assert.AreEqual("1 year", age);

  age = HowOld(new DateTime(2009, 1, 28), new DateTime(2009, 2, 28));
  Assert.AreEqual("1 month", age);

  age = HowOld(new DateTime(2009, 2, 1), new DateTime(2009, 3, 1));
  Assert.AreEqual("1 month", age);

  // NOTE.
  // new DateTime(2008, 1, 31).AddMonths(1) == new DateTime(2009, 2, 28);
  // new DateTime(2008, 1, 28).AddMonths(1) == new DateTime(2009, 2, 28);
  age = HowOld(new DateTime(2009, 1, 31), new DateTime(2009, 2, 28));
  Assert.AreEqual("4 weeks", age);

  age = HowOld(new DateTime(2009, 2, 1), new DateTime(2009, 2, 28));
  Assert.AreEqual("3 weeks", age);

  age = HowOld(new DateTime(2009, 2, 1), new DateTime(2009, 3, 1));
  Assert.AreEqual("1 month", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 11, 5), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("3 weeks", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 11, 1), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("4 weeks", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 11, 20), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("1 week", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 11, 25), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("5 days", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 11, 29), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("1 day", age);

  age = HowOld(new DateTime(2012, 11, 30), new DateTime(2012, 11, 30));
  Assert.AreEqual("just born", age);

  age = HowOld(new DateTime(2000, 2, 29), new DateTime(2009, 2, 28));
  Assert.AreEqual("8 years", age);

  age = HowOld(new DateTime(2000, 2, 29), new DateTime(2009, 3, 1));
  Assert.AreEqual("9 years", age);

  Exception e = null;

  try
  {
    age = HowOld(new DateTime(2012, 12, 1), new DateTime(2012, 11, 30));
  }
  catch (ArgumentOutOfRangeException ex)
  {
    e = ex;
  }

  Assert.IsTrue(e != null);
}

yararlıdır? Umut.

Cevap 30/11/2012 saat 13:13
kaynak kullanıcı

oy
15
TimeSpan diff = DateTime.Now - birthdayDateTime;
string age = String.Format("{0:%y} years, {0:%M} months, {0:%d}, days old", diff);

Ben bunu size iade istiyorum tam olarak nasıl emin değilim, bu yüzden sadece okunabilir bir dize yaptı.

Cevap 19/09/2013 saat 16:18
kaynak kullanıcı

oy
15

Şimdiye kadar bulduk basit yolu budur. Bu ABD ve batı avrupa yerel ayarlar için düzgün çalışır. diğer yerel, Çin gibi özellikle yerlere konuşamıyor. 4 ekstra yaş ilk hesaplama takiben, en fazla karşılaştırır.

public int AgeInYears(DateTime birthDate, DateTime referenceDate)
{
 Debug.Assert(referenceDate >= birthDate, 
        "birth date must be on or prior to the reference date");

 DateTime birth = birthDate.Date;
 DateTime reference = referenceDate.Date;
 int years = (reference.Year - birth.Year);

 //
 // an offset of -1 is applied if the birth date has 
 // not yet occurred in the current year.
 //
 if (reference.Month > birth.Month);
 else if (reference.Month < birth.Month) 
  --years;
 else // in birth month
 {
  if (reference.Day < birth.Day)
   --years;
 }

 return years ;
}

Bu yanıtlar üzerinde seyir ve kimse sıçrama gün doğum düzenleyici / yasal uygulamaların gönderme yapmıştır fark edildi. Örneğin, Wikipedia başına çeşitli yargı bölgelerinde 29 Şubat doğumlu eğer, sen olmayan artık yıl doğum değişir konum:

 • İngiltere ve Hong Kong: o yılın sıralı gün, yani ertesi gün, 1 Mart senin doğum günün.
 • Yeni Zelanda'da: bir önceki gün, başka amaçlar için sürücü lisans ve 1 Mart amacıyla 28 Şubat bulunuyor.
 • Tayvan: o 28 Şubat bulunuyor.

Ve anlarım olarak yakın ABD'de, tüzük, konuyla ilgili sessiz düzenleyici kurumlar kendi yönetmeliklerinde şeyleri tanımlamak nasıl çeşitli ortak yasaya ve için o kadar bırakarak.

Bu amaçla, bir iyileşme:

public enum LeapDayRule
{
 OrdinalDay   = 1 ,
 LastDayOfMonth = 2 ,
}

static int ComputeAgeInYears(DateTime birth, DateTime reference, LeapYearBirthdayRule ruleInEffect)
{
 bool isLeapYearBirthday = CultureInfo.CurrentCulture.Calendar.IsLeapDay(birth.Year, birth.Month, birth.Day);
 DateTime cutoff;

 if (isLeapYearBirthday && !DateTime.IsLeapYear(reference.Year))
 {
  switch (ruleInEffect)
  {
   case LeapDayRule.OrdinalDay:
    cutoff = new DateTime(reference.Year, 1, 1)
               .AddDays(birth.DayOfYear - 1);
    break;

   case LeapDayRule.LastDayOfMonth:
    cutoff = new DateTime(reference.Year, birth.Month, 1)
               .AddMonths(1)
               .AddDays(-1);
    break;

   default:
    throw new InvalidOperationException();
  }
 }
 else
 {
  cutoff = new DateTime(reference.Year, birth.Month, birth.Day);
 }

 int age = (reference.Year - birth.Year) + (reference >= cutoff ? 0 : -1);
 return age < 0 ? 0 : age;
}

Kod varsayar unutulmamalıdır:

 • yaşındaki bir batı (Avrupa) hesaplaşma ve
 • Bir ayın sonunda tek sıçrama gün ekler Gregoryen takvim gibi bir takvim.
Cevap 06/10/2010 saat 02:49
kaynak kullanıcı

oy
15

(:) ve muhtemelen aptal) Basit tutmak.

DateTime birth = new DateTime(1975, 09, 27, 01, 00, 00, 00);
TimeSpan ts = DateTime.Now - birth;
Console.WriteLine("You are approximately " + ts.TotalSeconds.ToString() + " seconds old.");
Cevap 18/08/2010 saat 15:29
kaynak kullanıcı

oy
14

Bu 28 Şubat herhangi yıla Şubat, 29 doğumgününü gidermek karşılaştırabilir en doğru yanıtı biridir

public int GetAge(DateTime birthDate)
{
  int age = DateTime.Now.Year - birthDate.Year;

  if (birthDate.DayOfYear > DateTime.Now.DayOfYear)
    age--;

  return age;
}
Cevap 23/10/2014 saat 14:18
kaynak kullanıcı

oy
13

İşte bir başka cevabı:

public static int AgeInYears(DateTime birthday, DateTime today)
{
  return ((today.Year - birthday.Year) * 372 + (today.Month - birthday.Month) * 31 + (today.Day - birthday.Day)) / 372;
}

Bu yoğun birim test edilmiştir. Bu biraz "sihirli" bakmak yok. numara 372 her ay 31 gün olsaydı gün sayısı bir yılda olacağını olduğunu.

(Çalışır neden açıklama buradan kaldırdı ) 'dir:

en kuralım Yn = DateTime.Now.Year, Yb = birthday.Year, Mn = DateTime.Now.Month, Mb = birthday.Month, Dn = DateTime.Now.Day, Db = birthday.Day

age = Yn - Yb + (31*(Mn - Mb) + (Dn - Db)) / 372

Biz ne ihtiyacımız ya olduğunu biliyoruz Yn-Ybtarihi zaten ulaşılmış ise, Yn-Yb-1öyle değil varsa.

a) Eğer Mn<Mb, elimizdeki-341 <= 31*(Mn-Mb) <= -31 and -30 <= Dn-Db <= 30

-371 <= 31*(Mn - Mb) + (Dn - Db) <= -1

tamsayı bölme ile

(31*(Mn - Mb) + (Dn - Db)) / 372 = -1

b) Eğer Mn=Mbve Dn<Dbbiz var31*(Mn - Mb) = 0 and -30 <= Dn-Db <= -1

tamsayı bölme ile, tekrar

(31*(Mn - Mb) + (Dn - Db)) / 372 = -1

c) Eğer Mn>Mb, elimizdeki31 <= 31*(Mn-Mb) <= 341 and -30 <= Dn-Db <= 30

1 <= 31*(Mn - Mb) + (Dn - Db) <= 371

tamsayı bölme ile

(31*(Mn - Mb) + (Dn - Db)) / 372 = 0

d) Eğer Mn=Mbve Dn>Dbbiz var 31*(Mn - Mb) = 0 and 1 <= Dn-Db <= 30

tamsayı bölme ile, tekrar

(31*(Mn - Mb) + (Dn - Db)) / 372 = 0

e) Eğer Mn=Mbve Dn=Dbbiz var31*(Mn - Mb) + Dn-Db = 0

ve bu nedenle (31*(Mn - Mb) + (Dn - Db)) / 372 = 0

Cevap 22/04/2013 saat 09:19
kaynak kullanıcı

oy
13

Bu doğrudan bir cevap değil, ama bir görüş yarı-bilimsel açıdan el altında sorunla ilgili felsefi bir muhakeme fazlası.

Ben soru yaşını ölçmek için üniteyi ne de kültür belirtmez iddia ediyorum, en cevaplar bir tamsayı yıllık temsilini varsaymak gibi görünüyor. Süre kadar SI-birimi secondolmalıdır doğru jenerik cevabı ergo (tabi normalize varsayarak DateTimeve relativistik etkileri hiçbir dikkate alarak):

var lifeInSeconds = (DateTime.Now.Ticks - then.Ticks)/TickFactor;

yıllarda yaşı hesaplama Hıristiyan şekilde:

var then = ... // Then, in this case the birthday
var now = DateTime.UtcNow;
int age = now.Year - then.Year;
if (now.AddYears(-age) < then) age--;

Genellikle olarak anılacaktır şey hesaplanırken finans benzer bir sorun var Gün Sayısı Kesir kabaca belirli bir dönem için yıllık bir sayıdır. Ve yaş sorunu gerçekten bir zaman ölçme konudur.

Gerçek / gerçek ( "doğru" her gün sayım) esası için örnek:

DateTime start, end = .... // Whatever, assume start is before end

double startYearContribution = 1 - (double) start.DayOfYear / (double) (DateTime.IsLeapYear(start.Year) ? 366 : 365);
double endYearContribution = (double)end.DayOfYear / (double)(DateTime.IsLeapYear(end.Year) ? 366 : 365);
double middleContribution = (double) (end.Year - start.Year - 1);

double DCF = startYearContribution + endYearContribution + middleContribution;

Genellikle süreyi ölçmek için başka oldukça yaygın yolu "Serileştirme" (bu tarih kongre ciddiye zıvanadan olmalı adında dostum) gereğidir:

DateTime start, end = .... // Whatever, assume start is before end
int days = (end - start).Days;

Ben saniyede bir relativistik yaş şimdiye kadar kişinin ömrü boyunca toprak etrafında-güneş-döngüleri kaba bir tahminle daha yararlı hale gelmeden önce gitmemiz gerek ne kadar :) acaba Ya da bir dönem bir yer verilmiştir ya edilmelidir başka bir deyişle, kendisi için hareket eden bir işlev geçerli olmak üzere :)

Cevap 23/11/2012 saat 16:00
kaynak kullanıcı

oy
13

İşte çözümdür.

DateTime dateOfBirth = new DateTime(2000, 4, 18);
DateTime currentDate = DateTime.Now;

int ageInYears = 0;
int ageInMonths = 0;
int ageInDays = 0;

ageInDays = currentDate.Day - dateOfBirth.Day;
ageInMonths = currentDate.Month - dateOfBirth.Month;
ageInYears = currentDate.Year - dateOfBirth.Year;

if (ageInDays < 0)
{
  ageInDays += DateTime.DaysInMonth(currentDate.Year, currentDate.Month);
  ageInMonths = ageInMonths--;

  if (ageInMonths < 0)
  {
    ageInMonths += 12;
    ageInYears--;
  }
}

if (ageInMonths < 0)
{
  ageInMonths += 12;
  ageInYears--;
}

Console.WriteLine("{0}, {1}, {2}", ageInYears, ageInMonths, ageInDays);
Cevap 18/06/2009 saat 11:35
kaynak kullanıcı

oy
12

Bu nasıl çözüm hakkında?

static string CalcAge(DateTime birthDay)
{
  DateTime currentDate = DateTime.Now;     
  int approximateAge = currentDate.Year - birthDay.Year;
  int daysToNextBirthDay = (birthDay.Month * 30 + birthDay.Day) - 
    (currentDate.Month * 30 + currentDate.Day) ;

  if (approximateAge == 0 || approximateAge == 1)
  {        
    int month = Math.Abs(daysToNextBirthDay / 30);
    int days = Math.Abs(daysToNextBirthDay % 30);

    if (month == 0)
      return "Your age is: " + daysToNextBirthDay + " days";

    return "Your age is: " + month + " months and " + days + " days"; ;
  }

  if (daysToNextBirthDay > 0)
    return "Your age is: " + --approximateAge + " Years";

  return "Your age is: " + approximateAge + " Years"; ;
}
Cevap 08/03/2011 saat 08:25
kaynak kullanıcı

oy
11

Ben yaş hesaplamak için özelleştirilmiş bir yöntem, ayrıca yardımcı ihtimale karşı bir bonus doğrulama mesajınız var:

public void GetAge(DateTime dob, DateTime now, out int years, out int months, out int days)
{
  years = 0;
  months = 0;
  days = 0;

  DateTime tmpdob = new DateTime(dob.Year, dob.Month, 1);
  DateTime tmpnow = new DateTime(now.Year, now.Month, 1);

  while (tmpdob.AddYears(years).AddMonths(months) < tmpnow)
  {
    months++;
    if (months > 12)
    {
      years++;
      months = months - 12;
    }
  }

  if (now.Day >= dob.Day)
    days = days + now.Day - dob.Day;
  else
  {
    months--;
    if (months < 0)
    {
      years--;
      months = months + 12;
    }
    days += DateTime.DaysInMonth(now.AddMonths(-1).Year, now.AddMonths(-1).Month) + now.Day - dob.Day;
  }

  if (DateTime.IsLeapYear(dob.Year) && dob.Month == 2 && dob.Day == 29 && now >= new DateTime(now.Year, 3, 1))
    days++;

}  

private string ValidateDate(DateTime dob) //This method will validate the date
{
  int Years = 0; int Months = 0; int Days = 0;

  GetAge(dob, DateTime.Now, out Years, out Months, out Days);

  if (Years < 18)
    message = Years + " is too young. Please try again on your 18th birthday.";
  else if (Years >= 65)
    message = Years + " is too old. Date of Birth must not be 65 or older.";
  else
    return null; //Denotes validation passed
}

Yöntem çağrı burada tarih saat değerini geçmesi (AA / gg / yyyy USA lokali sunucu grubu ise). şeyle bu mesaj veya ekrana herhangi bir kap bu değiştirin:

DateTime dob = DateTime.Parse("03/10/1982"); 

string message = ValidateDate(dob);

lbldatemessage.Visible = !StringIsNullOrWhitespace(message);
lbldatemessage.Text = message ?? ""; //Ternary if message is null then default to empty string

Eğer mesaj istediğiniz gibi biçimlendirebilirsiniz unutmayın.

Cevap 22/01/2014 saat 08:23
kaynak kullanıcı

oy
10
private int GetAge(int _year, int _month, int _day
{
  DateTime yourBirthDate= new DateTime(_year, _month, _day);

  DateTime todaysDateTime = DateTime.Today;
  int noOfYears = todaysDateTime.Year - yourBirthDate.Year;

  if (DateTime.Now.Month < yourBirthDate.Month ||
    (DateTime.Now.Month == yourBirthDate.Month && DateTime.Now.Day < yourBirthDate.Day))
  {
    noOfYears--;
  }

  return noOfYears;
}
Cevap 06/09/2010 saat 15:09
kaynak kullanıcı

oy
8

SQL sürümü:

declare @dd smalldatetime = '1980-04-01'
declare @age int = YEAR(GETDATE())-YEAR(@dd)
if (@dd> DATEADD(YYYY, -@age, GETDATE())) set @age = @age -1

print @age 
Cevap 30/06/2016 saat 11:24
kaynak kullanıcı

oy
8

Bir kişi yaş doğru bir yılı hesaplamasında ScArcher2 en çözümünü kullanılan ancak bunu ileriye götürmeye ve Yıllara ile birlikte kendi Ay ve Gün hesaplamak gerekiyordu.

  public static Dictionary<string,int> CurrentAgeInYearsMonthsDays(DateTime? ndtBirthDate, DateTime? ndtReferralDate)
  {
    //----------------------------------------------------------------------
    // Can't determine age if we don't have a dates.
    //----------------------------------------------------------------------
    if (ndtBirthDate == null) return null;
    if (ndtReferralDate == null) return null;

    DateTime dtBirthDate = Convert.ToDateTime(ndtBirthDate);
    DateTime dtReferralDate = Convert.ToDateTime(ndtReferralDate);

    //----------------------------------------------------------------------
    // Create our Variables
    //----------------------------------------------------------------------
    Dictionary<string, int> dYMD = new Dictionary<string,int>();
    int iNowDate, iBirthDate, iYears, iMonths, iDays;
    string sDif = "";

    //----------------------------------------------------------------------
    // Store off current date/time and DOB into local variables
    //---------------------------------------------------------------------- 
    iNowDate = int.Parse(dtReferralDate.ToString("yyyyMMdd"));
    iBirthDate = int.Parse(dtBirthDate.ToString("yyyyMMdd"));

    //----------------------------------------------------------------------
    // Calculate Years
    //----------------------------------------------------------------------
    sDif = (iNowDate - iBirthDate).ToString();
    iYears = int.Parse(sDif.Substring(0, sDif.Length - 4));

    //----------------------------------------------------------------------
    // Store Years in Return Value
    //----------------------------------------------------------------------
    dYMD.Add("Years", iYears);

    //----------------------------------------------------------------------
    // Calculate Months
    //----------------------------------------------------------------------
    if (dtBirthDate.Month > dtReferralDate.Month)
      iMonths = 12 - dtBirthDate.Month + dtReferralDate.Month - 1;
    else
      iMonths = dtBirthDate.Month - dtReferralDate.Month;

    //----------------------------------------------------------------------
    // Store Months in Return Value
    //----------------------------------------------------------------------
    dYMD.Add("Months", iMonths);

    //----------------------------------------------------------------------
    // Calculate Remaining Days
    //----------------------------------------------------------------------
    if (dtBirthDate.Day > dtReferralDate.Day)
      //Logic: Figure out the days in month previous to the current month, or the admitted month.
      //    Subtract the birthday from the total days which will give us how many days the person has lived since their birthdate day the previous month.
      //    then take the referral date and simply add the number of days the person has lived this month.

      //If referral date is january, we need to go back to the following year's December to get the days in that month.
      if (dtReferralDate.Month == 1)
        iDays = DateTime.DaysInMonth(dtReferralDate.Year - 1, 12) - dtBirthDate.Day + dtReferralDate.Day;    
      else
        iDays = DateTime.DaysInMonth(dtReferralDate.Year, dtReferralDate.Month - 1) - dtBirthDate.Day + dtReferralDate.Day;    
    else
      iDays = dtReferralDate.Day - dtBirthDate.Day;       

    //----------------------------------------------------------------------
    // Store Days in Return Value
    //----------------------------------------------------------------------
    dYMD.Add("Days", iDays);

    return dYMD;
}
Cevap 12/08/2011 saat 21:53
kaynak kullanıcı

oy
6

Vay be, ben böyle basit için çok cevaplar vardır .. İşte benim yorumunu vermek zorunda kaldı

private int CalcularIdade(DateTime dtNascimento)
  {
    var nHoje = Convert.ToInt32(DateTime.Today.ToString("yyyyMMdd"));
    var nAniversario = Convert.ToInt32(dtNascimento.ToString("yyyyMMdd"));

    double diff = (nHoje - nAniversario) / 10000;

    var ret = Convert.ToInt32(Math.Truncate(diff));

    return ret;
  }

en azından birileri düşünmek yapacak, biri yardımcı Umut .. :)

Cevap 29/09/2016 saat 20:13
kaynak kullanıcı

oy
6

Bu, tek bir çizgide bu cevap için en kolay yoldur.

DateTime Dob = DateTime.Parse("1985-04-24");

int Age = DateTime.MinValue.AddDays(DateTime.Now.Subtract(Dob).TotalHours/24).Year - 1;

Bu aynı zamanda sıçrama yıldır çalışıyor.

Cevap 27/04/2016 saat 14:58
kaynak kullanıcı

oy
6

Yaklaşımı aşağıdaki (alıntı NET Zaman Dönemi Kütüphane sınıf DateDiff ) kültür bilgi takvimi dikkate alır:

// ----------------------------------------------------------------------
private static int YearDiff( DateTime date1, DateTime date2 )
{
 return YearDiff( date1, date2, DateTimeFormatInfo.CurrentInfo.Calendar );
} // YearDiff

// ----------------------------------------------------------------------
private static int YearDiff( DateTime date1, DateTime date2, Calendar calendar )
{
 if ( date1.Equals( date2 ) )
 {
  return 0;
 }

 int year1 = calendar.GetYear( date1 );
 int month1 = calendar.GetMonth( date1 );
 int year2 = calendar.GetYear( date2 );
 int month2 = calendar.GetMonth( date2 );

 // find the the day to compare
 int compareDay = date2.Day;
 int compareDaysPerMonth = calendar.GetDaysInMonth( year1, month1 );
 if ( compareDay > compareDaysPerMonth )
 {
  compareDay = compareDaysPerMonth;
 }

 // build the compare date
 DateTime compareDate = new DateTime( year1, month2, compareDay,
  date2.Hour, date2.Minute, date2.Second, date2.Millisecond );
 if ( date2 > date1 )
 {
  if ( compareDate < date1 )
  {
   compareDate = compareDate.AddYears( 1 );
  }
 }
 else
 {
  if ( compareDate > date1 )
  {
   compareDate = compareDate.AddYears( -1 );
  }
 }
 return year2 - calendar.GetYear( compareDate );
} // YearDiff

Kullanımı:

// ----------------------------------------------------------------------
public void CalculateAgeSamples()
{
 PrintAge( new DateTime( 2000, 02, 29 ), new DateTime( 2009, 02, 28 ) );
 // > Birthdate=29.02.2000, Age at 28.02.2009 is 8 years
 PrintAge( new DateTime( 2000, 02, 29 ), new DateTime( 2012, 02, 28 ) );
 // > Birthdate=29.02.2000, Age at 28.02.2012 is 11 years
} // CalculateAgeSamples

// ----------------------------------------------------------------------
public void PrintAge( DateTime birthDate, DateTime moment )
{
 Console.WriteLine( "Birthdate={0:d}, Age at {1:d} is {2} years", birthDate, moment, YearDiff( birthDate, moment ) );
} // PrintAge
Cevap 13/05/2011 saat 09:12
kaynak kullanıcı

oy
5
  private int GetYearDiff(DateTime start, DateTime end)
  {
    int diff = end.Year - start.Year;
    if (end.DayOfYear < start.DayOfYear) { diff -= 1; }
    return diff;
  }
  [Fact]
  public void GetYearDiff_WhenCalls_ShouldReturnCorrectYearDiff()
  {
    //arrange
    var now = DateTime.Now;
    //act
    //assert
    Assert.Equal(24, GetYearDiff(new DateTime(1992, 7, 9), now)); // passed
    Assert.Equal(24, GetYearDiff(new DateTime(1992, now.Month, now.Day), now)); // passed
    Assert.Equal(23, GetYearDiff(new DateTime(1992, 12, 9), now)); // passed
  }
Cevap 22/10/2016 saat 19:10
kaynak kullanıcı

oy
5

=== Ortak (Yaş Altı aydan itibaren) söyleyen ===

Sadece ortak kullanım için ise buradan bilgi olarak kodudur:

DateTime today = DateTime.Today;
DateTime bday = DateTime.Parse("2016-2-14");
int age = today.Year - bday.Year;
var unit = "";

if (bday > today.AddYears(-age))
{
  age--;
}
if (age == 0)  // Under one year old
{
  age = today.Month - bday.Month;

  age = age <= 0 ? (12 + age) : age; // The next year before birthday

  age = today.Day - bday.Day >= 0 ? age : --age; // Before the birthday.day

  unit = "month";
}
else {
  unit = "year";
}

if (age > 1)
{
  unit = unit + "s";
}

aşağıdaki gibi test sonucu:

The birthday: 2016-2-14

2016-2-15 => age=0, unit=month;
2016-5-13 => age=2, unit=months;
2016-5-14 => age=3, unit=months; 
2016-6-13 => age=3, unit=months; 
2016-6-15 => age=4, unit=months; 
2017-1-13 => age=10, unit=months; 
2017-1-14 => age=11, unit=months; 
2017-2-13 => age=11, unit=months; 
2017-2-14 => age=1, unit=year; 
2017-2-15 => age=1, unit=year; 
2017-3-13 => age=1, unit=year;
2018-1-13 => age=1, unit=year; 
2018-1-14 => age=1, unit=year; 
2018-2-13 => age=1, unit=year; 
2018-2-14 => age=2, unit=years; 
Cevap 04/05/2016 saat 08:29
kaynak kullanıcı

oy
5

Bu basit ve benim ihtiyaçları için doğru olduğu anlaşılıyor. Ben ne olursa olsun kişi doğum günü kutlamak seçtiğinde onlar teknik olarak orada geçen doğum geçti tam 365 gün kadar bir yaş büyük değildir Artık yıllarda amaçları için bir varsayım yapıyorum (yani 28 Şubat onları bir yıl yapmaz daha eski)

DateTime now = DateTime.Today;
DateTime birthday = new DateTime(1991, 02, 03);//3rd feb

int age = now.Year - birthday.Year;

if (now.Month < birthday.Month || (now.Month == birthday.Month && now.Day < birthday.Day))//not had bday this year yet
 age--;

return age;

Herhangi bir sorun nokta varsa bize bildirin;)

Cevap 24/02/2012 saat 13:58
kaynak kullanıcı

oy
4

Ben küçük bir değişiklik yaptık Mark søen en cevabı: ifadesi daha kolay biraz çözümlenebilir böylece üçüncü çizgiyi rewriten ettik.

public int AgeInYears(DateTime bday)
{
  DateTime now = DateTime.Today;
  int age = now.Year - bday.Year;      
  if (bday.AddYears(age) > now) 
    age--;
  return age;
}

Ben de netlik açısından bir fonksiyonu haline yaptık.

Cevap 16/07/2011 saat 19:01
kaynak kullanıcı

oy
3
public string GetAge(this DateTime birthdate, string ageStrinFormat = null)
{
  var date = DateTime.Now.AddMonths(-birthdate.Month).AddDays(-birthdate.Day);
  return string.Format(ageStrinFormat ?? "{0}/{1}/{2}",
    (date.Year - birthdate.Year), date.Month, date.Day);
}
Cevap 12/10/2015 saat 13:12
kaynak kullanıcı

oy
3

Neden bu basit olamaz?

int age = DateTime.Now.AddTicks(0 - dob.Ticks).Year - 1;
Cevap 26/06/2015 saat 16:00
kaynak kullanıcı

oy
3

Bu klasik soru hak etmektedir Noda Zaman çözümü.

static int GetAge(LocalDate dateOfBirth)
{
  Instant now = SystemClock.Instance.Now;

  // The target time zone is important.
  // It should align with the *current physical location* of the person
  // you are talking about. When the whereabouts of that person are unknown,
  // then you use the time zone of the person who is *asking* for the age.
  // The time zone of birth is irrelevant!

  DateTimeZone zone = DateTimeZoneProviders.Tzdb["America/New_York"];

  LocalDate today = now.InZone(zone).Date;

  Period period = Period.Between(dateOfBirth, today, PeriodUnits.Years);

  return (int) period.Years;
}

Kullanımı:

LocalDate dateOfBirth = new LocalDate(1976, 8, 27);
int age = GetAge(dateOfBirth);

Ayrıca aşağıdaki iyileştirmeler ilginizi çekebilir:

 • Bir şekilde saatin içinde geçirilmesi IClockkullanmak yerine, SystemClock.Instance, test edilebilir artıracak.

 • Eğer bir isteyeyim, böylece hedef saat dilimi olasılıkla değişecek DateTimeZonehem de parametre.

Bu konuda da benim blog yazısı bakınız: Taşıma Doğum günleri ve diğer Yıldönümleri

Cevap 21/12/2013 saat 05:53
kaynak kullanıcı

oy
3

İşte DateTime nesnesine yaş hesaplama ekleyen bir DateTime genişletici var.

public static class AgeExtender
{
  public static int GetAge(this DateTime dt)
  {
    int d = int.Parse(dt.ToString("yyyyMMdd"));
    int t = int.Parse(DateTime.Today.ToString("yyyyMMdd"));
    return (t-d)/10000;
  }
}
Cevap 20/05/2011 saat 17:48
kaynak kullanıcı

oy
2

Sadece kullan:

(DateTime.Now - myDate).TotalHours / 8766.0

Mevcut tarih - myDate = ZamanGeçişi yılda toplam saatlerinde toplam saatleri ve bölünmeyi almak ve exacly yaş / ay / gün olsun ...

Cevap 15/12/2017 saat 17:27
kaynak kullanıcı

oy
2

Sık sık parmaklarıma saymak. Ben zaman işler değişir çalışmak için bir takvim bakmak gerekir. Yani bu benim kodda bunu yapardı:

int AgeNow(DateTime birthday)
{
  return AgeAt(DateTime.Now, birthday);
}

int AgeAt(DateTime now, DateTime birthday)
{
  return AgeAt(now, birthday, CultureInfo.CurrentCulture.Calendar);
}

int AgeAt(DateTime now, DateTime birthday, Calendar calendar)
{
  // My age has increased on the morning of my 
  // birthday even though I was born in the evening.
  now = now.Date;
  birthday = birthday.Date;

  var age = 0;
  if (now <= birthday) return age; // I am zero now if I am to be born tomorrow.

  while (calendar.AddYears(birthday, age + 1) <= now)
  {
    age++;
  }
  return age;
}

LINQPad yoluyla bu Running Bu veriyor:

PASSED: someone born on 28 February 1964 is age 4 on 28 February 1968
PASSED: someone born on 29 February 1964 is age 3 on 28 February 1968
PASSED: someone born on 31 December 2016 is age 0 on 01 January 2017

LINQPad kod olduğunu burada

Cevap 16/07/2017 saat 10:39
kaynak kullanıcı

oy
2

Ben çok şık değil, biliyorum, bu soruna yönelik kullanmış, ama işe yarıyor

DateTime zeroTime = new DateTime(1, 1, 1);
var date1 = new DateTime(1983, 03, 04);
var date2 = DateTime.Now;
var dif = date2 - date1;
int years = (zeroTime + dif).Year - 1;
Log.DebugFormat("Years -->{0}", years);
Cevap 05/10/2015 saat 17:09
kaynak kullanıcı

oy
2

Burada çok basit beni iyi hizmet veren bir işlev ... Hiçbir calcs vardır.

  public static string ToAge(this DateTime dob, DateTime? toDate = null)
  {
    if (!toDate.HasValue)
      toDate = DateTime.Now;
    var now = toDate.Value;

    if (now.CompareTo(dob) < 0)
      return "Future date";

    int years = now.Year - dob.Year;
    int months = now.Month - dob.Month;
    int days = now.Day - dob.Day;

    if (days < 0)
    {
      months--;
      days = DateTime.DaysInMonth(dob.Year, dob.Month) - dob.Day + now.Day;
    }

    if (months < 0)
    {
      years--;
      months = 12 + months;
    }


    return string.Format("{0} year(s), {1} month(s), {2} days(s)",
      years,
      months,
      days);
  }

Ve burada bir birim testidir:

  [Test]
  public void ToAgeTests()
  {
    var date = new DateTime(2000, 1, 1);
    Assert.AreEqual("0 year(s), 0 month(s), 1 days(s)", new DateTime(1999, 12, 31).ToAge(date));
    Assert.AreEqual("0 year(s), 0 month(s), 0 days(s)", new DateTime(2000, 1, 1).ToAge(date));
    Assert.AreEqual("1 year(s), 0 month(s), 0 days(s)", new DateTime(1999, 1, 1).ToAge(date));
    Assert.AreEqual("0 year(s), 11 month(s), 0 days(s)", new DateTime(1999, 2, 1).ToAge(date));
    Assert.AreEqual("0 year(s), 10 month(s), 25 days(s)", new DateTime(1999, 2, 4).ToAge(date));
    Assert.AreEqual("0 year(s), 10 month(s), 1 days(s)", new DateTime(1999, 2, 28).ToAge(date));

    date = new DateTime(2000, 2, 15);
    Assert.AreEqual("0 year(s), 0 month(s), 28 days(s)", new DateTime(2000, 1, 18).ToAge(date));
  }
Cevap 24/06/2015 saat 11:26
kaynak kullanıcı

oy
2

Bu iplikten rewrited işlevleri kullanarak, İbrani takvimi hesaplamaları (veya aynı şekilde kullanılabilen diğer System.Globalization takvim) eklemek istiyorum:

Public Shared Function CalculateAge(BirthDate As DateTime) As Integer
  Dim HebCal As New System.Globalization.HebrewCalendar ()
  Dim now = DateTime.Now()
  Dim iAge = HebCal.GetYear(now) - HebCal.GetYear(BirthDate)
  Dim iNowMonth = HebCal.GetMonth(now), iBirthMonth = HebCal.GetMonth(BirthDate)
  If iNowMonth < iBirthMonth Or (iNowMonth = iBirthMonth AndAlso HebCal.GetDayOfMonth(now) < HebCal.GetDayOfMonth(BirthDate)) Then iAge -= 1
  Return iAge
End Function
Cevap 11/01/2012 saat 09:58
kaynak kullanıcı

oy
2

İşte kenar durumlarda özellikle her şeyden çözümler bunları dikkate değil, artık yılları etrafında ben hamile C # için biraz kod örneği, dikkatli olmalı. Eğer Şubat 30 gün belirli bir ayı dönüşebilir, örneğin çok fazla gün koymak için çalışıyor sonunda gibi bir DateTime olarak cevap dışarı itmek sorunlara neden olabilir

public string LoopAge(DateTime myDOB, DateTime FutureDate)
{
  int years = 0;
  int months = 0;
  int days = 0;

  DateTime tmpMyDOB = new DateTime(myDOB.Year, myDOB.Month, 1);

  DateTime tmpFutureDate = new DateTime(FutureDate.Year, FutureDate.Month, 1);

  while (tmpMyDOB.AddYears(years).AddMonths(months) < tmpFutureDate)
  {
    months++;
    if (months > 12)
    {
      years++;
      months = months - 12;
    }
  }

  if (FutureDate.Day >= myDOB.Day)
  {
    days = days + FutureDate.Day - myDOB.Day;
  }
  else
  {
    months--;
    if (months < 0)
    {
      years--;
      months = months + 12;
    }
    days = days + (DateTime.DaysInMonth(FutureDate.AddMonths(-1).Year, FutureDate.AddMonths(-1).Month) + FutureDate.Day) - myDOB.Day;

  }

  //add an extra day if the dob is a leap day
  if (DateTime.IsLeapYear(myDOB.Year) && myDOB.Month == 2 && myDOB.Day == 29)
  {
    //but only if the future date is less than 1st March
    if(FutureDate >= new DateTime(FutureDate.Year, 3,1))
      days++;
  }

  return "Years: " + years + " Months: " + months + " Days: " + days;
}
Cevap 18/12/2009 saat 15:55
kaynak kullanıcı

oy
2

Bu eser misiniz?

public override bool IsValid(DateTime value)
{
  _dateOfBirth = value;
  var yearsOld = (double) (DateTime.Now.Subtract(_dateOfBirth).TotalDays/365);
  if (yearsOld > 18)
    return true;
  return false; 
}
Cevap 28/11/2009 saat 02:58
kaynak kullanıcı

oy
2

Ben 365.25 (veya başka bir yaklaşım) başvurmak zorunda kalmadan, ZamanGeçişi biz de gereken her şey var düşünüyorum. Ağu en Örneğin genişletmek:

DateTime myBD = new DateTime(1980, 10, 10);
TimeSpan difference = DateTime.Now.Subtract(myBD);

textBox1.Text = difference.Years + " years " + difference.Months + " Months " + difference.Days + " days";
Cevap 26/09/2008 saat 21:07
kaynak kullanıcı

oy
1
var birthDate = ... // DOB
var resultDate = DateTime.Now - birthDate;

Kullanılması resultDatesizi uygulayabilirsiniz TimeSpanbunu göstermek istediğini özellikleri.

Cevap 15/02/2018 saat 11:17
kaynak kullanıcı

oy
1

İşte Birinin yaşını hesaplamak için en basit yoldur.
Birinin yaşını hesaplamak oldukça kolaydır ve burada nasıl! Çalışmak kodu için, doğum içeren BirthDate adında bir DateTime nesnesi gerekir.

 C#
    // get the difference in years
    int years = DateTime.Now.Year - BirthDate.Year; 
    // subtract another year if we're before the
    // birth day in the current year
    if (DateTime.Now.Month < BirthDate.Month || 
      (DateTime.Now.Month == BirthDate.Month && 
      DateTime.Now.Day < BirthDate.Day)) 
      years--;
 VB.NET
    ' get the difference in years
    Dim years As Integer = DateTime.Now.Year - BirthDate.Year
    ' subtract another year if we're before the
    ' birth day in the current year
    If DateTime.Now.Month < BirthDate.Month Or (DateTime.Now.Month = BirthDate.Month And DateTime.Now.Day < BirthDate.Day) Then 
      years = years - 1
    End If
Cevap 08/02/2018 saat 15:10
kaynak kullanıcı

oy
1

Bir kişinin kaç yaşında hesaplamak için,

DateTime DateOfBirth;

int AgeInYears = DateTime.Now.Year - DateOfBirth.Year;
Cevap 31/10/2017 saat 12:09
kaynak kullanıcı

oy
1

Basit Kod

 var birthYear=1993;
 var age = DateTime.Now.AddYears(-birthYear).Year;
Cevap 27/10/2017 saat 06:43
kaynak kullanıcı

oy
1

Ben sadece bu yapardı:

DateTime birthDay = new DateTime(1990, 05, 23);
DateTime age = DateTime.Now - birthDay;

İsterseniz Bu şekilde aşağı milisaniye, bir kişinin tam yaşlarını hesaplayabilir.

Cevap 02/07/2015 saat 07:37
kaynak kullanıcı

oy
1

Sanmıyorum sırf üst cevabı açıktır:

public static int GetAgeByLoop(DateTime birthday)
{
  var age = -1;

  for (var date = birthday; date < DateTime.Today; date = date.AddYears(1))
    age++;

  return age;
}
Cevap 17/02/2015 saat 17:24
kaynak kullanıcı

oy
1

Nasıl sana bunu söylemedi MSDN yardım etsin? O kadar bariz görünür:

System.DateTime birthTime = AskTheUser(myUser); // :-)
System.DateTime now = System.DateTime.Now;
System.TimeSpan age = now - birthTime; //as simple as that
double ageInDays = age.TotalDays; // will you convert to whatever you want yourself?
Cevap 19/09/2013 saat 14:15
kaynak kullanıcı

oy
1

daha az dönüşüm ve UtcNow ile bu kod, bir sıçrama yıl Feb 29 doğumlu birinin bakabilirim:

public int GetAge(DateTime DateOfBirth)
{
  var Now = DateTime.UtcNow;
  return Now.Year - DateOfBirth.Year -
    (
      (
        Now.Month > DateOfBirth.Month ||
        (Now.Month == DateOfBirth.Month && Now.Day >= DateOfBirth.Day)
      ) ? 0 : 1
    );
}
Cevap 08/09/2013 saat 12:01
kaynak kullanıcı

oy
1

İşte örneği takip etmek için çok basit ve kolaydır.

private int CalculateAge()
{
//get birthdate
  DateTime dtBirth = Convert.ToDateTime(BirthDatePicker.Value);
  int byear = dtBirth.Year;
  int bmonth = dtBirth.Month;
  int bday = dtBirth.Day;
  DateTime dtToday = DateTime.Now;
  int tYear = dtToday.Year;
  int tmonth = dtToday.Month;
  int tday = dtToday.Day;
  int age = tYear - byear;
  if (bmonth < tmonth)
    age--;
  else if (bmonth == tmonth && bday>tday)
  {
    age--;
  }
return age;
}
Cevap 02/01/2013 saat 17:09
kaynak kullanıcı

oy
1

Bu çözümü deneyin, işe yarıyor.

int age = (Int32.Parse(DateTime.Today.ToString("yyyyMMdd")) - 
      Int32.Parse(birthday.ToString("yyyyMMdd rawrrr"))) / 10000;
Cevap 04/07/2012 saat 12:28
kaynak kullanıcı

oy
1

Şöyle bir Yaş yapı oluşturduk:

public struct Age : IEquatable<Age>, IComparable<Age>
{
  private readonly int _years;
  private readonly int _months;
  private readonly int _days;

  public int Years { get { return _years; } }
  public int Months { get { return _months; } }
  public int Days { get { return _days; } }

  public Age( int years, int months, int days ) : this()
  {
    _years = years;
    _months = months;
    _days = days;
  }

  public static Age CalculateAge( DateTime dateOfBirth, DateTime date )
  {
    // Here is some logic that ressembles Mike's solution, although it
    // also takes into account months & days.
    // Ommitted for brevity.
    return new Age (years, months, days);
  }

  // Ommited Equality, Comparable, GetHashCode, functionality for brevity.
}
Cevap 16/12/2009 saat 10:55
kaynak kullanıcı

oy
-1

Tek Doğrusal Cevap,

  DateTime dateOfBirth = Convert.ToDateTime("01/16/1990");
  var age = ((DateTime.Now - dateOfBirth).Days) / 365;
Cevap 29/07/2014 saat 12:46
kaynak kullanıcı

oy
-2

Bu kontrol edin:

TimeSpan ts = DateTime.Now.Subtract(Birthdate);
age = (byte)(ts.TotalDays / 365.25);
Cevap 09/05/2015 saat 22:03
kaynak kullanıcı

oy
-2

En yakın yaşla birlikte yaş hesaplamak için:

var ts = DateTime.Now - new DateTime(1988, 3, 19);
var age = Math.Round(ts.Days / 365.0);
Cevap 03/12/2013 saat 11:14
kaynak kullanıcı

oy
-3

onlar (bunları kapsayan bir cevap göndermek istediğiniz sürece diğer kültürlerde yaş hesaplaması ile ilgili tüm yorumlarınızı lütfen kurtar) çok basit bir datemath hesaplama ne olması gerektiğini yapmak için kod birkaç satır almak için burada cevapları birçok sevmiyorum. vb olan c #, SQL Server, MySQL, mevcut basit datemath ve matematik fonksiyonlarını kullanarak My bir liner,:

year(@today)-year(@birthDate)+floor((month(@today)-month(@birthdate)+floor((day(@today)-day(@birthdate))/31))/12)

Ama aynı zamanda çok üstünde Mathew'ın cevap gibi. Her iki şekilde de çok daha verimli burada verilen diğer cevaplar aşıyor.

Cevap 23/07/2015 saat 16:03
kaynak kullanıcı

oy
-3
int age = DateTime.Now.Year - birthday.Year;
if (DateTime.Now.Month < birthday.Month || DateTime.Now.Month == birthday.Month 
&& DateTime.Now.Day < birthday.Day) age--;
Cevap 11/06/2014 saat 12:23
kaynak kullanıcı

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more