Son sorular

oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Nasıl benim hizmet sınıfında nesne ve dizi değişkenlerini başlatmak için?
Ben bir güncelleme (olay) meydana geldiğinde bağlayıcı iki yönlü kullanın böylece benim hizmet sınıfında değişkenleri başlatmak gerekiyor? Nasıl benim hizmet sınıfında nesne ve dizi değişkenlerini başlatmak için?

trainner.service.ts

import { Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http';

import { Trainner } from '../trainner.model';
import { Observable } from 'rxjs';

const headerOption = {
headers : new HttpHeaders({'Content-Type': 'application/json' ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı GRV
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
6
tanımlamak ve çocuk rotayı çağırmak nasıl
Ben ana yönlendirme modülünde çocuk yolları oluşturarak sorunları vardır.

{ path: 'vehicles/vehicles', component: VehiclesComponent, data: { permission: 'Pages.Vehicles' }, children: [{ path: 'statistic', component: StatisticVehicleComponent }] },


ve ben koddan kendisine yönlendirmek çalışıyorum:

this.router.navigate(['/app/main/vehicles/vehicles/create']).then(() => {
window.location.reload();
});


ama ben her zaman bu rota yok hatası alıyorum.

Ben yanlış yapıyorum ne başka bir ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı freshbm
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
agrega kullanılarak pymongo olmadan rastgele belgeleri bulmak için nasıl
agregası 200 belgelerden 8 rasgele kayıtları bulmak için çalışırken aşağıdaki hatayı alıyorum. i Bu sorunla ilk geldiğimde MongoDB 3.6 oldu. pek yardımıyla i benim sorunu çözmek olabilir umuduyla 4.2 benim MongoDB yükseltme kararı aldı. Ama bugün yine bu hata var. ) (Problemimin bir çözüm var mı yoksa find kullanılarak rasgele arama yapmak mümkündür

OperationFailure: $sample stage could not find a non-duplicate document after 100 while using a random cursor. This is likely a sporadic failure, please try ag ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı fear_matrix
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
3
Nasıl ERB ile YAML listesine bir Array işlemek için?
Bir YAML dosyasına ERB ile bir Array işlemek çalışıyorum.

Giriş:

arr = [1,2,3]


Beklenen çıktı:

---
tags:
- 1
- 2
- 3


Kod:

tags:
<%- @arr.each do |tag| -%>
- <%= tag %>
<% end -%>
- extra-tag


Bu aşağıdaki YAML vermektedir

---
tags:
- 1 - 2 -3


Düzgün bu işlemek için bir yolu var mı? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı Istvan
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
4
XMLPullparser getEventType 0 her döner ve eventType = parser.next (); yalnızca bir kez çalıştırmak olduğunu
Ben XML dosyasını ayrıştırmak çalışıyorum ama getEventType yöntemi her zaman 0. döner ve While döngüsü ben XML dosyasını ayrıştırmak çalışıyorum bir kez yürütülürken ancak getEventType yöntemi her zaman 0. döner ve While döngüsü bir kez yürütülürken


Java


protected void processScannedData(String scanData){
Log.d("Rajdeol",scanData);
XmlPullParserFactory pullParserFactory;

try {
// init the parserfactory
pullParserFactory = XmlPullParserFactory.newInstance();
pullParserFactory.setNamespaceA ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı Abhs Make
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
8
"Giriş dizesi doğru biçimde değildi" alıyorum hata
Burada görüntü tanım girmek
için (i <dataGridView1.Rows.Count i = 0 int i ++) {c2.command ( " '(facture_haraki değerleri eklemek" + dataGridView1.Rows [i] .Cells 1 .Value.ToString () + " ''" + dataGridView1.Rows [i] .Cells [5] .Value.ToString () + "'," + Convert.ToDouble (dataGridView1.Rows [i] .Cells [6] .Value.ToString ( ) +", '" + dataGridView1.Rows [i] .Cells [4] .Value.ToString ()) + "'," + Convert.ToDouble (dataGridView1.Rows [i] .Cells [2] .Value.ToString ()) + "" + Convert.ToDouble (dataGrid ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı Hadi Kassem
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
4
Aynı URL'ye Bahar İşlem Yönetimi-Çoklu isteği
Ben banka fon transferi konusunda @Transactional ek açıklama kullanarak önyükleme ilkbaharda bir API oluşturmak çalışıyorum. Şimdi aynı anda aynı API üzerinde birden çok çağrı varsa, bunlar arasında nasıl işlem yönetmek için olduğunu bilmek istiyorum. Örnek transferBalance yöntemi için varsayalım b ve B'den C'ye başka bir işlem İşlem, Y aktarma fonu A'dan fon transfer İşlem X adlandırılır. Her iki işlemler aynı anda meydana gelir. Bir işlem nasıl ele alınmalıdır. o tecrit ilgili neler neler yayılma var ve o ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı Vandit Shah
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
vb.net seçilen onay kutusu tüm değerlerini almak ve dize listede yerini nasıl ayarlanacağı
Ben seçilmiş onay kutusunun onay kutusunu öğeler seçilir ve (değer1, değer2, değer3) gibi dize biçimi olarak ayarlanmış almak gerekir

For Each row As GridViewRow In GridView1.Rows

If row.RowType = DataControlRowType.DataRow Then
Dim CheckRow As CheckBox = (TryCast(row.Cells(1).FindControl("chckSelector"), CheckBox))

If CheckRow.Checked Then
Dim scode As String = TryCast(row.Cells(2).FindControl("lblsstorecode"), Label ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı kirby hipona
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
2
.net MVC Uygulamasında web.config dosyasını kullanarak URL Yeniden Yazma
Ben yönlendirme URL'sini böylece web.config bir kural yazmak istiyorum. Sadece URL'de bu anahtar kelime için ( / resultprocess / ). Ben URL'sindeki alan adı değiştirmek istiyorum.

Benim girdi URL: http: // ABCD: 8082 / resultprocess / GetMessage (giriş her tür veriyi sahip).

: Ben çıkış URL'sini istiyorum http: // MNOP: 9092 / resultprocess / GetMessage (aynı giriş verileri ile).

Ben follownig kuralları denedi:

<rewrite>
<rules>
<rule name="Rewrite Rule2">
<matc ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı Santosh Vishwakarma
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
5
XML ayrıştırma yapılır bir JSON yanıtından bir Key değerini alma
Ben ancak ben sadece nitelik 'TEXT' değerini ihtiyaç bir URL'den XML yanıtı ayrıştırmak ve ayrıştırılan tepki çok istenmeyen verilere sahip JSON dönüştürmek çalışıyorum

çıktıda arayarak anahtarı alma çalıştı = JSON.stringify (sonuç); ve geri dönüş çıkış [ 'METİN'] geri gönderilmesi; ama tanımlanmamış bir hata veriyor.

var parseString = require('xml2js').parseString;

function parse()
{

http.get('http://data.alexa.com/data?cli=10&url=https://google.com',
(resp) => {
let data = '';
// A chunk of da ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:44
kullanıcı Varun Haridas
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
16
Benim pip güncellerken, bir hata karşılamak: “NameError: adı '_main_' tanımlı değil”
Benim pip güncellerken, bir hata karşılamak: “NameError: adı ' ana ' tanımlı değil”

C:\Users\16214>python -m pip --upgrade pip
File "D:\Python3\lib\runpy.py", line 193, in _run_module_as_main
"__main__", mod_spec)
File "D:\Python3\lib\runpy.py", line 85, in _run_code
exec(code, run_globals)
File "D:\Python3\lib\site-packages\pip\__main__.py", line 18, in <module>
sys.exit(_main_.main())
NameError: name '_main_' is not defined ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:43
kullanıcı Xuefei Lv
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Nasıl / yayımlamak Windows Server uygulanan SSC ile Açısal evrensel bir proje dağıtmak için?
Bu sorunun sıkışmış edilmiştir. Biz Windows sunucusu Açısal evrensel SSR (Sunucu tarafında oluşturma) projeyi yayımlamak çalışıyoruz. Arka tarafta / API en asp.net üzerine inşa edilir ve pencere sunucuya dağıtıldığı ve iyi çalışıyor. konuşlandırılmış SSC'nin uygulanması olmadan Açısal projesi çalışıyor.

Biz pencere sunucuya yayımlamak asp.net çekirdekte bizim açısal SSR projesini gömülü. dağıtım çok fazla hatalar verir ve biz bu çözemediği üzerinde localhost üzerinde uygulama ama yine çalışır.

Herhangi bi ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:43
kullanıcı Haris Ash
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
6
Neden açısal 6 aralığındaki ngif ve başka durumda çalışmıyor?
Ben * ngif kullanıyorum ama öyle değil working.My kod lütfen bana yardım olarak aşağıda bazı tek fikriniz varsa vardır.

<div class="cameracover" *ngIf="prod.productName === 'FLIP BOOK'; then ifcondition else elsecondition">
<div class="flipbook-img" #ifcondition>
<img src="//res.cloudinary.com/klassaktcontent/image/upload/v1536062876/book-service.jpg" />
... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:43
kullanıcı Arjun
oy
-1
cevaplar
2
ziyaretler
9
Izgara Düzeni Android Fragment gösteriliyor Is not
Ben alkolsüz düzeni gibi Kısıtlama Düzeni sahip bazı 4 ızgara düzeni oluşturmak istiyorum. Dosya bir parçası olarak var olmak için oluşturulan, ancak bu başlıkta belirtilen bir sorun, mümkün olduğunca detaylı olarak tarif etmek olmayacaktır düşünüyorum edilir.

xml dosyası bu benziyordu edilir:

<GridLayout
android:id="@+id/gridLayout"
android:layout_width="0dp"
android:layout_height="0dp"
android:layout_marginStart="16dp"
android:layout_marginTop="16dp"
android:layout_marginE ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:43
kullanıcı Faisal Ichal
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Google Maps API: özel işaretçi simgesine yolu çalışmıyor
Ben özel yapımcısı simge kullanmak çalışıyorum ama işaretçi simgesi yolunu çalışmıyor.

Benim geçerli kod budur.
components/Map.vue

putMarker(position) {
var marker = new google.maps.Marker({
position: position,
map: this.map,
icon: '../assets/marker_1.png',
})
},


Ben özel bir simge kullanmak için bir yere resim barındırmak zorunda mıyım? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:42
kullanıcı Ooto
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Çeşitli seçenekler kuruluşun küresel kullanıcılar ve kamuya genelinde SSO kimlik doğrulaması (SAML'deki 2.0 veya OpenID Connect'e) ile R Parlak uygulamalar (SAV) 'barındırmak için?
Geçenlerde benim proje için özel bir gereksinimi karşılaştı. Biz bekleniyor R Parlak uygulamaları dağıtmak ev sahipliği / olmalı ve Markdown belgeleri erişilebilir tarafından organizasyonu oluyor küresel dağıtılmış kullanıcılar, tek yardımıyla olmayan kullanıcılar oturum açma kimlik doğrulaması (OpenId bağlamak veya SAML2.0) ve halk için de mevcuttur .

Benim çalışma yetkinliği parlak uygulamalar barındıran / binaya R kullanarak veri bilime karşı daha oldukça yenidir. Ancak, benim yaptığım ödev araştırma, s ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:42
kullanıcı Pradeep Varanasi
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
6
Güç BI - Nasıl toplamının listesinden bir maksimum değeri bulmak için
PowerPivot işlevi veya Güç BI, veriler için belirlenen

article channel qty
1 a 5
1 b 8
1 c 10
2 a 6
2 b 9
2 c 12


Ben "Maksimum net" ( "a", "b" & "C" dahil) tüm kanallarda 2 makalelerin azami net qty açılımı bir ölçü oluşturmak istiyorum. Nasıl sonra 2 toplamlar maksimum değerini bulmak tedbir ilk 1 & 2 makalelerin tüm qty Özetle yapılır?

Aşağıdaki DAX kodu kullanmaya çalıştı

=MAXX(VALUES("table[article]"),SUM([qty]))


ancak nihai çıktısı aşağıdaki formüle varsayalım ne ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:41
kullanıcı Jeff He
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
20
özniteliği JavaScript var nesne perfom fonksiyonu
Yani, mevcut bir html dosyası değiştirmek (gömülü javascript kullanır) ve tablo verileri çıktılar biçimini değiştirmek çalışıyorum. Tabloya girilen ediliyor veri Ben ondalık bir değer olarak değiştirmek istediğiniz bu bir değeri saklayan başka bir programdan çekiliyor. kod aracılığıyla ovalama, aslında veri tablosuna görülen rakamı kolları bölümü buldum ve şöyle.

var bodyDefine =
[
//{ text: rankingText, width: "5%", align: "center", effect: deadYatsuEffect },
{ text: "{name ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:41
kullanıcı Levithan6785
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
8
JPA - Bir Kontrolör sınıfında diğer işletmelerdeki alanlardan değerleri alın
Odası ve Hizmet: İki varlık vardır. Ayrıca ben ServiceController sınıfında kullanmak istediğiniz Mantık sınıfında bir yöntem var. Diğer sınıflar alakasız.

room.getBeds () her zaman 0, varsayılan int değer döndürür.

Oda varlık:

@Entity
public class Room {

@Id
@GeneratedValue(strategy = GenerationType.IDENTITY)
private int room_id;

private int beds;
private int number;

public Room() {
}

public Room(int beds, int number) {
this.beds = beds;
this.number = number;
}

public int getRoom_id() {
... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:41
kullanıcı Lerius
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Hata yükleme düğüm-kırmızı-contrib-facebook 0.1.4
Ben Düğüm kırmızı yüklemiş ve çalışıyor. Ve başarıyla paletine için birkaç düğümleri ekleyebilir. i kurulum paleti içinden ve komut istemine hem düğüm-kırmızı-contrib-facebook yüklemeye çalıştığınızda Ama başarılı değilim. i düğüm-kırmızı Windows 10 yerel olarak yüklediniz. Aşağıda cmd isteminde hatadır.

ERR npm! Kod E404 npm ERR! 404 Bulunamadı - GET https://registry.npmjs.org/0.1.4 - Değil bulundu npm ERR! 404 npm ERR! 404 '0.1.4@latest' npm kayıt değil. ERR npm! 404 Böceğin yayımlamak (veya adı kendiniz ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:41
kullanıcı userdeep
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
16
İç içe json ağaç yapısına csv dönüştürmek?
i d3js güneş patlaması görselleştirme için json oluşturmak niyetinde hangi kullanılarak aşağıdaki gibi ben data.csv var:

REGION_CODE,LOCATION_CODE,SKU_CODE,BASIC_SALES
Region 0,Location 10,SKU 500118,25
Region 0,Location 10,SKU 500122,34
Region 0,Location 11,SKU 500123,34
Region 0,Location 11,SKU 500124,68


aşağıdaki gibi bir iç içe json dönüştürmek çalışıyorum:

{
'name': 'region 0',
'shortName': 'region 0',
'children': [
{
'name': 'location 10',
'shortName': 'location 10',
'children':[
{
... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:41
kullanıcı irfan harun
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
i tarayıcıda word dosyası alınıyor zaman bu hatayı karşılaştıkları
Ben masa ve açık veya Tarayıcı iç Html zamanı geldiği hata içinde thas doc dosyasını alınıyor içinde Docx dosya bağlama bağlamak deneyin

Statik kamu dize GetFileContain (string SelectedFile) {// SelectedFile = @ "C: \ Users \ bharat \ Documents \ Yüklemeler \ DevOpsSourceCode \ Newfolder \ AIRSearchEngine";

string content = "";
object nullobj = System.Reflection.Missing.Value;
// SelectedFile = @"C:\Users\bharat\Documents\Downloads\DevOpsSourceCode\Newfolder\AIRSearchEngine\Data\1.docx";
i ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:41
kullanıcı Shepherd prince
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
7
Ne redux olduğunu ve hangi sorunu çözer?
Ben aradığında Redux çoğu zaman cevap almak


Redux JavaScript için tahmin edilebilir bir durum kap olup reaksiyona sokun, Köşeli, ember.js, omurga vb ön uç çerçeveler ile birlikte kullanılabilecek bir dış kütüphane olarak gelir


Aslında tanımı alamadım. O ne demek istiyor öngörülebilir devlet kap ?

Ve yeni bir araç olarak, bu web geliştirme bazı sorunları çözmek gerekir. Ee, ne yapmak ve bu bizi kolaylaştırmak nasıl Redux? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:40
kullanıcı Noor A Shuvo
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
7
Upsource - Küme Initilize Servis kapatma
Burada görüntü açıklama girin

Bu küme hizmeti kapanır ve nasıl bunu düzeltmek için neden bilen var mı?

İşte hata günlüğünden hata var:

[2019/09/16 07: 48: 28.705] yedek-1 .importExport.BackupController için hata kontrol -
java.lang.Error: java.util.concurrent.RejectedExecutionException: Görev com.jetbrains.upsource.backend.server.util.UpsourceExecutorService$CountingDecorator$$Lambda$212/1537583559@1ec6e99 java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor@c8d84 [reddedildi com: sonlandırıldı havuz boyutu = 0, akti ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:40
kullanıcı FSociety
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
UIMA RUTA içinde UIMAFIT kullanarak Pos Etiketi
Ben UIMA Ruta aracılığıyla OpenNlpTagger uygulamaya çalıştık. işlemi herhangi istisnasız koştu. Ben çıkış dosyasını açmaya çalıştığınızda, o Editör başlatılamadı gösteriyor.

Hata mesajı:

Çizgisinde kaynağı, kolondan XCAS veya XMI-CAS ayrıştırma hatası: XCASParsingException: neden olduğu bilinmeyen türü: de.tudarmstadt.ukp.dkpro.core.api.metadata.type.TagsetDescription.
org.apache.uima.cas.impl.XmiCasDeserializer $ XmiCasDeserializerHandler.createException de (XmiCasDeserializer.java:1635)

Basit kod:

PA ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:40
kullanıcı Sugunalakshmi.G
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
birden fazla sayfa için ng-örneklerde yönergesi
Projem için açısal js kullanıyorum. Ben birden çok sayfa geçer Projem için tur rehberi göstermek istiyorum ve bir sonraki düğmesi tıklandığında sonraki adımı göstermektedir. Ben tek sayfa için ng-gidiş yolunu kullanmak tour--
https://www.npmjs.com/package/ng-walkthrough

Ama akışında tüm tur adımlar atmasının doğru örnek alma ve birden fazla sayfa geçer olmasın? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:40
kullanıcı chanda
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Elastik arama sorgusunda tasnif ve sayfa numarasının etkinleştirmek için yardım gerekiyor
Ben elastik arama oldukça yeni. Ben sayfalandırma etkinleştirmek için çalışıyor ve birden toplamaları sahip aşağıdaki ES sorguyu sıralama ediyorum. Bunun sıralama hakkında yardım etmedi, kompozit agg çalıştı. Aşağıdaki sorgu:

{
"size": 0,
"query": {
"bool": {
"must": [
{
"match_phrase": {
"customerId.keyword": "{{customerId_value}}"
}
},
{
"query_string": {
"query": "*{{search_query}}*",
"minimum_should_ ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:40
kullanıcı Ramkumar S
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
7
Codeigniter Çin, Japon ve Kore dizeleri yazdırmak için nasıl
Ben, Çinli, Japon ve Koreli ikisine de ihtiyacı bir PHP sitesinde çalışıyorum. Ama böyle bir dize yazdırmak eğer gösterilecek karakterleri alamayan:

görüntüleme / index.php

echo "改コ視崎ノ連代極カ例読作壊てっイぶ覚代間みょトー偏進どわへ改化ロ終面ヌ政事ろづゆぞ期欲ノラ";


Alırım "????????????????". Beni tarayıcıya bunu okuyabilen bir yol verilerini yazdırmak için benim yankı almak için herhangi bir yolu var mı?

Ben kodu aşağıdaki ile çalıştı ama bunlar benim için işe yaramaz

<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8"> ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:40
kullanıcı Salman Satya Raj
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
19
Çalışır neden - <typename T T> typedef şablonu aracılığıyla Kuvvet şablon örneği?
Ben zorlayarak şablon instantiantion öğreniyorum.
O inşaat, ama yine de merak ediyorum: -

#include <iostream>
#include <string>
template <typename T, T>struct NonTypeParameter { };//#1#
int lala=0;
template <typename T> class InitCRTP{
public: static int init;
public: using dummy=NonTypeParameter<int&, init>; //#2#
};
template <typename T> int InitCRTP<T>::init = lala++;
class WantInit : public InitCRTP<WantInit>{
};
int main(){
std::cout & ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:39
kullanıcı javaLover
oy
-2
cevaplar
1
ziyaretler
10
Saf JS ile Transpiled FlowJS veya daktilo yazısı kullanın
Ben soru ile ilgili FlowJS veya typescript var (bugünlerde oldukça popüler olan).

Her iki statik tip kontrol gerçekleştiriyor büyük bir iş yapmak, ancak ederken değil tüm proje üst küme dili ile uyumlu olacaktır.

Yani, PURE JS transpiled üst küme dili (tercih CommonJS) nasıl kullandıklarını yapmak. Eğer Java geldiyse, bu Java Scala benzer sorgulamaktadır.

Öyle beklenen cevap FlowJS ve typescript Saf JS CommonJS içinde transpiled nasıl kullanılacağını açıklayan odaklanması gerektiğini kurulum WebPack eşit ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:39
kullanıcı Mistletoe
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
6
Servis güncelleme döngü ancak interpolasyon gelen Mülkiyet
Ben var olan hizmeti modedize türünde ve eldizi hangi. Ben iki yöntemi var - bir dize değişiyor ve bir diziye yeni bir unsur bastırıyor.

export class StoreService {
public mode = 'light';
public el = ['aa', 'bb'];

setMode(newMode: string) {
this.mode = newMode;
}

addEl() {
this.el.push('');
}
}


Ben modülünde ama sadece bileşeninde bunu sağlayan değilim bu yüzden Şu anda sadece bir bileşende bu hizmeti kullanmak:

import { Component, OnInit, Input } from '@angular ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:39
kullanıcı BT101
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
12
Nasıl harita miras sınıf için indeksleyiciyi aşırı?
İngiliz şey yanlış üzgün eğer, benim ilk değil. Yani, haritadan devralan bir sınıf var. Sınıf kendisi n-boyutlu vektör açıklar ve [] operatörünü aşırı gerekir. Aranızda evet merak operatörün aşırı yüklemeden ve hocam bunu bana neden hala alamadım gibi ben endeksler altındaki değerleri atayabilirsiniz (herhangi bir açıklama?).

Ben yöntemin birden iterasyon denedim ama hala çözemedim. Ben olsun en yaygın hata "aralık dışında endeksi" dir.

class nVector: public map <int,float> ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:38
kullanıcı trofchik
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
10
Filtreleme ve r birleştirme verileri
Ben iki veri kümesi var ve puanları çerçeve ile sonuçları çerçevesini left_join istiyorum (ama sadece rütbe iki eşit olduğu).

Ben, puanlar dataframe filtreleme verileri birleştirme ve rütbe 1 ve 3 sonuçlarına bu çerçeveyi ekleyerek daha kolay bir yolu var varsayalım.

Herkes bunu daha hızlı yol önerebilir?

Benim girişler şunlardır:

scores = structure(list(Name = c("Frank", "John", "Mary", "Sue", "Tony",
"Frank", "John", "Mary", "Sue", "Tony", "Frank", "John", "Mary",
"Sue", "Tony"), Rank = c(1L, 1L, ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:38
kullanıcı HarpoonHarry
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
9
Yanlış Oracle gitmiş bir işlevde değer veya Sayısal hata ve ben algılayamaz
Ben SQL geliştirici ve ben değer veya sayısal hata alıyorum ve ben yanlış gitmiş nerede basitçe alamayan yürütmek istediğiniz her zaman yazılmış bir işlevi vardır.

Birisi bana hata minnettar olurum nerede saklı olduğunu ilgili bazı ipuçları verebilir eğer öyleyse bu benim kodudur.

kod kullanılan tipleri tanımlanır ve çoğunlukla varchar nesneleri ve nesne tablo oluşur ve düzgün bir giriş değişkeni olarak koyarak edilir.

Zaten benzer işlevi yazdım çünkü o hata ile sinirli alıyorum ve gayet güzel çalışıyor ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:38
kullanıcı Stjepan Belčić
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
18
Neden bu kod olsun işlevinde sınırlarını itaat edilmez?
Ben Tkinter kullanmaya çalışıyorum ve metin bir defada kodu bir gönderimi ayıklamak için işlevini olsun widget'ları.

2 saat parametreleri hakkında bir şeyler Googling

from tkinter import *
import re

class TextCompiler:

def __init__(self, master):

self.a=0.0
self.c=True

self.frame = Frame(master)
self.frame.pack()

self.topLabel = Label(master, text = "Enter text to be compiled: ", bg = "green", fg = "black")
self.topLabel.pack(side = TOP)

s ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:38
kullanıcı Christian Galleisky
oy
-4
cevaplar
0
ziyaretler
18
PHP'de JAVA çalışır ancak
fucntion checkFunction($r){
switch($r){
case 'I': return 1;
case 'V': return 5;
case 'X': return 10;
case 'L': return 50;
case 'C': return 100;
case 'D': return 500;
case 'M': return 1000;
default: return 0;
}
}


Ben PHP için yeni ve bu fonksiyon bana bir hata verir niye bilmiyorum ama JAVA çalışıyor. ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:37
kullanıcı Toni
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
dlib yüklerken CKağıt hatalarını düzelt
i Python Python 3.7.4 amb64 sürümünü kullanıyorum ve bir örnek proje çalıştırmak için dlib paketini yüklemeye çalışıyorum.
pip install dlibBunu CMake soruyordu ve ben yüklemiş, ayrıca ince olursa sorulara aradı ve tüm yöntemleri denedik.
Windows'un 10 dlib yükleme .

Hala bilinmeyen C derleyicisi kimlik üzerine bu hatayı edilir alma, cxx derleyici kimlik CMakeLists.txt içinde CKağıt Hata :, Hiçbir CMAKE_C_COMPILER bulunamadı, bilinmemektedir., No CMAKE_CXX_COMPILER bulunamadı.

bir fikrin neden bu oluyor .. ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:37
kullanıcı Eshaka
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
özel çocuk veri ekleme tepki-sıralanabilir-ağacı için
Ben 'kullanıyorum tepki-sıralanabilir ağacı çocuğun bir hiyerarşi oluşturmak için' kütüphane. : Ben oyun işlevselliğini değiştirmeye çalışıyorum https://frontend-collective.github.io/react-sortable-tree/storybook/?selectedKind=Basics&selectedStory=Add%20and%20remove%20nodes%20programmatically&full=0&addons=0&stories= 1 ve panelRight = 0 '

Ne, istiyorum ben, 'Çocuk ekle' butonuna tıklayın yeni bir metin kutusu açmak ne zaman olacağı. bu metin kutusunun içindeki metni taktıktan sonra, yeni bi ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:37
kullanıcı bubble-cord
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Kafka Çekirdek sınırlama
Projem (HDP 3.1) ~ 100 kafka konular (5 bölüm her) vardır ve her konu 1 yapımcı ve (tüketici grubunu desteklemek için 3 * 5 tüketicileri anlamına gelir) 3 tüketicileri vardır.

her kafka tüketici ve her kafka üretici ayrı bir göbeğin kullanılması doğru mu?

Eğer öyleyse, bu şimdiye (1 + 3 * 5) * 100 çekirdek gerektiği anlamına gelir!

Kafka kullanırken kaynak sınırlaması nedir ve bu senaryoyu destekleyecek kafka nasıl yapılandırmanız gerekir? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:37
kullanıcı Nir
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
10
sql portu 83306 bağlanma
ben sadece ben bir liman daha büyük 65536 i i yüklemek mysql bağlanmak zorunda beri ben database.But görebilirsiniz tezgah yüklemek .Eğer Hey benim sistemi oluşturmak için (Ben bu bağlantı noktasını değiştiremezsiniz) bağlantı noktası 83306 bağlanmak zorunda ben bu database.Can kimseye bağlanamıyorum sunucusu bu veritabanına bağlanmak için bir yol göstermektedir.

i MySQL sunucusunu yüklerken liman 83306 kullanmaya çalıştı ama desteklemedi.

spring.datasource.url = jdbc:mysql://localhost:83306/sampledb?useS ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:37
kullanıcı Ayesh17
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
11
": Hiçbir modül 'google_auth_oauthlib' adlı ModuleNotFoundError" Nasıl düzeltilir
Python bir blogger yayınlamak için çalışılıyor


from google_auth_oauthlib.flow import InstalledAppFlow
from apiclient.discovery import build

SCOPES = ['https://www.googleapis.com/auth/blogger']
client_config = {
"installed": {
"auth_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/auth",
"token_uri": "https://accounts.google.com/o/oauth2/token",
"redirect_uris": ["urn:ietf:wg:oauth:2.0:oob"],
"client_id": " ******* ",
"client_secret": " ******* "
}
}

flow = Inst ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:36
kullanıcı oneclick
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Windows sürümü için win7 platform altında qemu-konuk-agent nasıl oluşturulacağı
Ben windows7 altında pencereler için qume-konuk-agent kurmak platform.But bu msitools paketi gerektirir istemi istiyorum.Ben Yerli MSYS2 ile inşa kullanmak


İndirin ve msys2.org gelen MSYS2 yükleyiciyi çalıştırın. MSYS2 belgelerine göre, en son depo güncellemeleri ile karşıdan:


pacman -Syu
pacman -SuSonraki geliştirici araçlarının temel seti ve gerekli QEMU özgü paketleri yükleme:


pacman -S base-devel mingw-w64-x86_64-toolchain git python
pacman -S mingw-w64-x86_64-glib2 mingw64/mingw-w64-x86_6 ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:36
kullanıcı WangYixin
oy
-3
cevaplar
0
ziyaretler
10
Python MySQL cursor.execute takılıp ()
Python ile sql select deyimi yürütme ediyorum ve bazen yürütme takılıyorum. Ben MySQL sunucu sorgu kaybolur üzerine bir süre sonra sorgu durumundayken MySQL sunucusuna "net yazma" konulu görebilir ancak piton yürütme hala. Sorun ne olabilir ki? o DB veya piton yapılandırması ile ilgili sorunlar olabilir mi? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:36
kullanıcı Robertas Kirka
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Google grafik IE'de üretim sunucusunda çalışmıyor
Ben url'sinden lofing ediyorum benim asp.net web formunu application.I Google çizelgeleri uygulamış https://www.gstatic.com/charts/loader.js i üretime dağıtmak, kodun benim yerel makinede iyi çalışıyor ancak, sunucu, IE gvjs_vl hatayı alıyorum tanımsız ve beklenen olan '/' gerçekten stuck.In grafik cezası yükleniyor krom benim gibi sorun olabilir ne rehber hatası oldu.Lütfen. ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:36
kullanıcı AndroidLearner
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
dizi boyutu Matlab'de aynı hata olmalıdır
İki matrisler F ve H1 boyutu 266x600 vardır. Ben F. * H1 ürünü ama gösteren dizi boyutu Matlab'de ikili op için aynı olmalıdır istiyorum. Burada sorgulayarak bu sorunu çözmek için biraz zaman satın alıyorum. İşte kod:

f=imread('moire.jpg');
fd=double(f);
im = fft2(fd);
F=fftshift(im);
[P,Q]=size(F);
D0=3;
n1=4;
for u=0:P-1
for v=0:Q-1
Dpk(u+1,v+1)=(((u-(P/2)-(u+1)).^2)+((v-(Q/2)-(v+1)).^2)).^0.5;
Dnk(u+1,v+1)=(((u-(P/2)+(u+1)).^2)+((v-(Q/2)+(v+1)).^2)).^0.5;
H1(u+1,v+1)=(1/(1+ ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:36
kullanıcı Sabit Ahmed
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Nexus Depo Yöneticisi 2.10 üzerinde kütüphaneleri yayımlamak açılamıyor
nexus npm özel sicile kütüphaneleri yayınlamak için package.json dosyası aşağıdaki gibi güncellenir.

"publishConfig": {
"registry": "http://(IP):(port)/nexus/content/repositories/npm-private/"
}


ile kütüphane yayınlarken hata altına alma komutu 'npm yayımlamak'.


ERR npm! Kod E401 npm ERR! Kimlik doğrulanamadı, gerek: TEMEL bölge = "Sonatype Nexus Deposu


Yönetici"

Nexus Depo Yöneticisi sürüm 2.10 bölge güvenlik altında mevcut ayarı yok. herhangi bir ek yapılandırma bunun için ya da değil ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:36
kullanıcı nik
oy
2
cevaplar
3
ziyaretler
39
Boolean bileşimler için Java kısa sytnax
Bu ayrıntılı kod yazmak için java bir sözdizimi var mı

if(a!=null && b!=null && c!=null)
if(a!=null || b!=null || c!=null)


Böyle bir şey:

if(a && b && c != null)
if(a || b || c != null)


Değilse, java spec için bir dil uzantısı olarak bu önermek için bir olasılık var mı? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:35
kullanıcı nimo23
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
4
Tensorflow Keras resmi öğretici Amortisman uyarılar
örnek kod

model = tf.keras.Sequential()
# Adds a densely-connected layer with 64 units to the model:
model.add(layers.Dense(64, activation='relu'))
# Add another:
model.add(layers.Dense(64, activation='relu'))
# Add a softmax layer with 10 output units:
model.add(layers.Dense(10, activation='softmax'))


resmi de Tensorflow web sitesi çıktısında bir uyarı sonuçları bu sayfada kendisi de görüldüğü gibi.

calling VarianceScaling.__init__ (from tensorflow.python.ops.init_ops) with dtype is deprecated and will ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:35
kullanıcı Valentas
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
18
Belli kriterlere filtreleme SQL yanlış sonuçlar veriyor
Her ürün eşsiz productID vardır: göz önüne alındığında. BATCH_DT malların her parti varış zamanını ortaya koymaktadır. Kural aynı parti içinde ürünün aynı tür, fiyatı, olmak zorunda olmasıdır aynı . Ürünün aynı tür fiyatlarının olabilir değişebilir farklı gruplar halinde.

Aşağıda, bu rol için sözdizimi: ProductID ((ÜrünNo seçmek countinGroup> 1 olan productId, BATCH_DT tarafından TABLE_WAREHOUSE_ gruptan countinGroup olarak (farklı PRICE) sayısı ile ilgili productID seçmek) u)

Ben veritabanına uyguladı ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:35
kullanıcı penguuuuuuin
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
Azure AD B2C Grafik API yoluyla kullanıcısı silinemedi
Ben Graph API aracılığıyla Azure AD B2C kullanıcıyı silmek çalışıyorum ama diyor ki:

{ "Odata.error": { "kod": "Authorization_RequestDenied", "mesaj": { "lang": "tr", "değer": "Yetersiz ayrıcalık işlemi tamamlamak için."}, "RequestID": "2978aff2 ": "2019-09-16T06: 12: 50"}}," tarih -0ccc-43a8-8405-905c7f6ed259"

Zaten Azure Active Directory üzerinden Gerekli izinler ayarlayabilir ve ayrıca Azure PowerShell aracılığıyla Şirket Yöneticisi Dizin Rolü sağladık.

public async Task<string> SendDeleteReque ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:35
kullanıcı rabi-shrestha
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
9
Farklı TableLayout 4 Oynatıcı Oluştur
i Windows Forms bir masa oyunu için 4 farklı oyuncu yaratmak için bir sorun var. Biliyorum, Windows Forms Oyun kötü, ama benim görev Windows Forms bir oyun oluşturmaktır. Program durum: Ben 2 farklı TableLayoutPanels var

İlki daireler olarak PictureBoxes ile "oyun tahtası" dır. İkincisi ise benim 4 farklı oyuncular içindir. 4 oyuncuların hepsi 5 "belirteci" var. Herhangi belirteç 1 oyuncunun aynı renk olmalıdır olmalıdır. Ben herhangi bir oyuncuya 1 farklı bir resim vermek nasıl ve ikinci TableLayoutPanel ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:34
kullanıcı invictuswarrior
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
7
REST API ekstra bilgi göndermek için renderer_classes nasıl geçersiz kılınır
Ben kullanıcı kimlik doğrulaması için dinlenme api oluşturduk ve tepki olarak ben belirteci alıyorum. Ayrıca kullanıcı personel iznine sahip ya da değil, ben zaten bilgi serializers ama görünümüne geçmek mümkün değilim var mı eklemek istiyorum.

Ve kullanıcı aktif veya bu kısmı hiç çalışmıyor olup olmadığını kimlik doğrulama gerekir.

Benim serileştirici kodu:

class AuthTokenSerializer(serializers.Serializer):
"""Serializer for the user authentication object"""
email = serializers.CharField()
... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:34
kullanıcı Piyush
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
9
AppLifecycleState.resumed olaydan Yeni bir ekrana gezinme?
Bir AppLifecycleState olayı içinde yeni bir ekran başlatmaya çalışıyorum ama hiçbir şey olmuyor. Var olmasıdır hiçbir bağlam Navigator içerecektir bu olay.

Uygulama App resum durumda (AppLifecycleState.resumed) geri geliyor lockscreen her zaman açık olmalıdır. En basit durumda o açtı kilit ekranı her zaman korunur uygulamayı bankacılık edilir.

kodda nerede nasıl olursa olsun yeni bir ekran göstermek için?

Kodum çalışmıyor:

import 'package:alarm_prevozi/screens/home_screen/home_screen.dart';
import 'pack ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:34
kullanıcı Matej Krhin
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
6
iOS Simülatörü Metal
Bir metal Lib var ve ben kullanmak zorunda Pod ile kullanmak için MetalPerformanceShadersProxycocoapods bir simülatör agains test edilir gibi.

Tho şimdi 2019 yılında simülatörde metal desteğiyle, aslında simülatörde benim uygulamalarını çalıştırmak ve vekil atlamak için harika olurdu.

Tho zaman benim metal lib ile iOS simülatörü üzerinde bir uygulama geliştirmenin çalışırken aşağıdaki hatayı alıyorum:


Hedef OS uyumsuz: kütüphane simülatörü için derlenmiş değildi


Geçerli Mimarileri: arm64, i386& ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:34
kullanıcı Hexagons
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Jenkins Shared Library: Tek gerekli dize parametresi ile Fonksiyon
Ben bir proje özel Jenkins Kurulumu için paylaşılan kütüphane var.

Benim dosyalardan biri vars/gradle.groovyşöyle görünüyor:

/**
* simple wrapper around the ./gradlew command in a repository.
*
*
* @param command : the gradle command that will be executed.
*
* @return nothing, except for status codes.
*/
void call(String command) {
sh "./gradlew ${command}"
}

return this


Bu gibi benim asıl proje kodu (deklaratif Jenkinsfile) onu aramak çalıştığınızda:

...
stage('Gradle Build + Docker Build ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:34
kullanıcı Sebastian
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Nasıl BigQuery'de Çoklu Firebase Projeleri Sorgu?
Nasıl Çoklu Firebase Projeleri veri çekmek için Seç sorgu koymak

Nasıl tek bir sorguda abc projesi & xyz projesini sorgulamak için. Şu anda ben Proje abc & xyz & onun veri kümesi tablolardan veri ayıklamak için iki sorgu koyuyorum.

Sorgulama abc Projesi

SELECT app_info.id,event_date,app_info.version,
count(*) as sessions,
count( distinct user_pseudo_id ) as uniqueusers
FROM `abc-1075.analytics_151541058.events_*`
where event_name='session_start' and
_TABLE_SUFFIX BETWEEN '20190901' AND '20 ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:34
kullanıcı Ramakrishnan M
oy
-2
cevaplar
0
ziyaretler
6
Hbase Ad için Minimal Donanım gereksinimi
En az 10 Namespaces kurmak için asgari Donanım / Diğer şartlar ne olacak?

Göz önüne alındığında, ben RAM 32GB ve 8 çekirdekli bir Sistemini var, kaç tane ad oluşturulacak verimli olacak? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:34
kullanıcı iamLalit
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Yay bulut veri akışı kaynak webflux akımı ile sorun
Bir dinlenme son noktaya bağlanır ve veri tampon ve özel bir lavabo gönder Özel yay bulut veri akışı kaynak uygulaması vardır. Aynı için Bahar webflux kullanıyorum. i bir blok (do) ve avaialable tüm verileri toplamak ve Kanal hayranlarıyla sorunu başarısız olan i 100K kayıtları parçalarını söylemek akışında veri tampon ve Mesaj Kanalına göndermek gerekir olduğunu mesaja aynı gönderirseniz Her şey gayet iyi çalışıyor Çalışma Kodu

@InboundChannelAdapter(
value = Source.OUTPUT
poller = @Poller(fixedDe ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:33
kullanıcı Ajith Kannan
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
tüm özellikler Roslyn kullanarak bir sınıfın (kalıtsal dahil) Get
İyi günler benim tüm modeller için ViewModel autogenerate için t4 şablonu kullanarak duyarız. Bütün ViewModels analiz etmek Roslyn kullanarak, miras aldığı bir BaseViewModel ve BaseViewModel devralan tüm sınıflar oluşturarak başladı ve sonra ben daha sonra ilgili ViewModels içine koyacağım modelin bütün özelliklerini okur. Ama Modelinin kalıtsal özellikler mevcut değildi.

İşte denedim budur

public bool GetAllProperties(ClassDeclarationSyntax classSyntax)
{
if(classSyntax == null)
{
return ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:33
kullanıcı Gizmo Code
oy
-4
cevaplar
2
ziyaretler
29
Sayfanın etrafında sınır koyun bile <body> doldurmak değil ekran
Bunun aptal soru ise, ben web dev oldukça yeniyim dileriz. Bir sayfanın tamamını sınır çalışıyorum.

Şu anda var body{border: 20px black ridge}. Bu işler tüm vücudu elemanı komşudur. Vücut görünümü portu gibi büyük değildir, ancak, sınır sadece içerik değil, etrafında sayfanın kenarına sarar. Ben de denedim height:100%body elemanının, ancak bu sayfayı doldurmak için görünmüyor.

Sadece belirli bir miktar ekleyebilirsiniz <br/>JS ile görünüm portu boyutuna bağlı olarak, ama bu bir aksak çözüm gibi görü ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:33
kullanıcı exciteabletom
oy
-2
cevaplar
0
ziyaretler
15
Nasıl anahtar lodash.js kullanarak iki nesne dizisi birleştirme?
İki tane dizi nesne uing anahtar "widgetType" birleştirmek istediğiniz gibi nasıl lodash.js kullanarak yapmalı? (Dizi 1 + Dizi 2 = beklenen çıkışı)

Array 1 >>
0: {tdID: "textvisual-widget5-dataportlet-0-1", widgetType: "textvisual"}
1: {tdID: "textvisual-widget5-dataportlet-1-0", widgetType: "textvisual"}
2: {tdID: "spark-widget5-dataportlet-2-1", widgetType: "spark"}
3: {tdID: "donut-widget5-dataportlet-0-0", widgetType: "donut"}

Array 2 >>
0: {widgetType: "textvisual", value: "85.2", unit: ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:32
kullanıcı fekky Dev
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
bir piton kodundan argümanı kullanmak Socket ile müşteriye geri sonucunu göndermek istemciden sunucuya argüman gönder
Sonra istemciden bir tartışmayı göndermek bir piton exe onu geçmek ve aşağıdaki kodla istemciye geri sonuçları göndermeye çalışıyorum. Ben sadece geri istemciye bir dize göndermek gerekir. Ben bu değiştirilmiş https://www.careerbless.com/samplecodes/java/beginners/socket/SocketBasic1.php piton komut dosyası çalıştıran ve bu yürütme sonuçları almak ekleyin. Orijinal versiyonu veri gönderme ve alma ve argüman gönderme ve piton iletilmek üzere çalışır ama geri istemciye sonucu gönderemez.

Herhangi bir yardım ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:32
kullanıcı Ayshine
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
12
bir alt modül C # bir alt modülün bir projeyi başvurusu
i git / işitsel stüdyoda aşağıdaki yapıya sahip istiyorum:

Repo A
-Shared project

Repo B
-Client project (Has a reference to shared project)

Repo C
-Web project (Has a reference to shared project)

Repo D (Main visual studio solution that contains each project)
- Repo A (Submodule)
- Repo B (Submodule)
- Repo C (Submodule)


Her Repo kendine yeten (olmalıdır örn: i "Repo C" klon eğer, bunu derlemek gerekir ve aynı ben bunu klon eğer, ben bütün çözüm derlemek gerekir, Repo D için de geçerli )

Web ve iste ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:32
kullanıcı Efrain Bastidas Berrios
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
8
oluşturduktan sonra ancak çalıştırmadan önce argümanla x64 / x86 üzerinde çalışan .NET programı seçmek
C # bir program oluşturmak ve hedef platform anyCPU olduğunu. Ben ona ihtiyaç duyduğu zaman X86 modu veya X64 modunda çalışacak istiyorum. Ya da hangi kitap okumalısınız? Ben bu konuda biraz okudum ama unuttum. Teşekkürler! ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:32
kullanıcı anchur
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
özel giriş sayfasında kullanıcı adı ve şifre girerek üzerinde "Simgesi isteğinizin parametrelerinde bulunamadı" hatası
Bahar çizme ve yay güvenlik-OAuth2'ye içinde özel giriş sayfası yarattık. kullanıcı adı girme ve şifre olarak hatayı alma konusunda

ossopaBearerTokenExtractor: Jetonu başlıklarda bulunamadı. istek parametreleri çalışıyorum. ossopaBearerTokenExtractor: Simgesi isteğinizin parametrelerinde bulunamadı. Değil bir OAuth2 isteği. paOAuth2AuthenticationProcessingFilter: Talep yok belirteci, zincir devam edecektir. ssopeDefaultOAuth2ExceptionRenderer: Yazılı [hatası = "izinsiz", ERROR_DESCRIPTION = "Tam kimlik bu ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:32
kullanıcı Ameet
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
25
ViewFlipper kullanarak görünümü kayar içinde veritabanındaki görüntüleri Display
Ben ViewFlipper görüntü görünümünde veritabanında saklanan görüntüleri eklemek istiyorum. Ben bu görüntüleri eklediğinizde Ama bazı hatalar olsun. sorun bana yardımcı ya da başka çözümler bunu varsa bana bildirin. İşte benim kodları şunlardır:

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
DatabaseHelper myDb;
EditText editImagename;
Button btnAddData;
Button btnview;
ImageView imgview;
ViewFlipper viewflips;
private static int RESULT_LOAD_IMAGE = 1;

@Override
protected void onCr ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı SUGAN
oy
-2
cevaplar
0
ziyaretler
14
Ben user_id bou bazı hata bir veritabanı bazında veri almak istiyorum
Ben oturumda tarafından formdaki user_id baskı yoluyla bir fuel_unit tabel veri almak istiyorum ama çalışmıyor sorgu sorunu artık lütfen kontrol edip bana yardım edin ...

<?php
$query = $this->db->where('user_id','$_SESSION['user']');
$query = $this->db->order_by('id','Desc');
$query = $this->db->get('fuel_unit');

if ($query->num_rows() > 0)
{
foreach ($query->result() as $row)
{
?> ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı Amit
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
4
act_windows arama filtresini etkinleştirme
Ben bu tür arama filtresini etkinleştirebilirsiniz biliyoruz

<field name="context">{'search_default_Product':1}</field>


Ama benim programlı filtreyi etkinleştirmek istiyorsanız? Nerede etkinleştirmek için kod koyabilirsiniz?

Teşekkürler ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı strike_noir
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Doğru Delphi InternetReadFile sonucunu deşifre nasıl
Ben bu durumda "1" de, bir utf8 kodlanmış dize döndürür kendi kontrollü sunucusuna bir HTTP çağrısı yapıyorum. İstek başarılı, ama bir kırık (çin) karakteri olsun ContentChunkdize: 0x1031 - "1" için ASCII kodlaması altında. Ben işaretçi şeyler bir hata şüphelenen ediyorum ama sadece dize olarak "1" geri dönmek için alamıyorum.

Ben kodundan işleme alakasız kodu ve istisna sıyrılıp:

uses
WinInet, ...;
var
NetHandle: HINTERNET;
UrlHandle: HINTERNET;
Buffer: array[0..4095] of AnsiChar;
BytesInChunk: ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı Anse
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
28
Tarayıcı sorunu "java.util.NoSuchElementException" - Tarayıcı yönteminde kullanılamaz
Bu benim ilk proje var, Konsol için Roleplay Oyun yapmaya çalışıyorum.

Şimdiye kadar her şey çalışır ama orada bir Tarayıcı sorunu var. yöntemde, kavga (), tarayıcı her zaman anlamıyorum bir hata mesajı, tükürür.

Zaten öyle olsa bile değişken adlarını değiştirmek için çalıştı, bunu bir sınıf değişkeni yapmak ve bir kez daha daha kullanmaya çalıştı, her şey başarısız oldu.

Biraz yardım ister misiniz, teşekkür ederim.

public class RPG {
// CLASS ATTRIBUTES
Player player;

private static Weapon[][] weaponA ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı A. Yusuf
oy
1
cevaplar
2
ziyaretler
15
istemci tarayıcısına Sunucu tarafından res.cookie ile ayarlanan çerezleri erişin ve şimdi sunucu tarafında onları erişmek istediğiniz nasıl
Ben document.cookie.split ile bunu elde etmek için çalışıyorum ( ';') ;, sonra ben let kullanıcı = document.cookie.split gibi bir hata alıyorum ( ';'); ^

ReferenceError: Belge Nesne de tanımlı değil. (/Home/codemymobile/study/trello/public/card-controller.js:3:12) Module._compile de (dahili / modüller / CJS / loader.js: 778: 30) Object.Module._extensions..js de (dahili / modüller / cjs / loader.js: 789: 10) Module.load de (iç / modüller / cjs / loader.js: 653: 32) tryModuleLoad de (iç / modüller / cjs / lo ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı Avinash jain
oy
1
cevaplar
3
ziyaretler
39
Biz birden dönüş türleri ile bir C ++ işlevi olabilir mi? (C ++ 11 ve üzeri)
Ben Uint8, UInt16, UInt32, UInt64 gibi girdi alır bir genel işlevi .... yazıp büyük elemanın veri türü ile maksimum değerini döndürmek için çalışıyorum?

Örneğin:

template < typename T, typename X>
auto Max_Number ( T valueA, X valueB ){
if ( valueA > valueB )
return valueA;
else
return valueB;
}


Not: Bu örnek, en büyük eleman büyük veri türü olduğunu varsayar. ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı Kiran ND
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
9
rxSwift ile musluk olayı 3 düğmeden birleştirerek
Ben 3 düğmeleri

@IBOutlet weak var editGeomButton: UIButton! // 1
@IBOutlet weak var editDataButton: UIButton! // 2
@IBOutlet weak var deleteDataButton: UIButton! // 3


Ben yönteminin altında istediğiniz bu düğmelerden herhangi birinin bir tıklamada çağrılacak. Uygun sayılarla.

func didTap() -> Observable<Int> {

}

didTap().subscribe(onNext: { (tag) in
switch tag {
case 1:
print("Did tap Edit Geom")
case 2:
print("Did tap Edit Data")
case 3:
print("Did t ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı Anirudha Mahale
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
7
Nasıl slackbot birlikte raylar sunucusunu çalıştırmak için
Benim raylar uygulama için slackbot yazdım ve ben başlatma dosyayı çalıştırmayı denedim ama slackbot benim raylar çalıştırırsa sunucu başlamaz. Benim bot oluşturmak için bu taş kullandı:

https://github.com/slack-ruby/slack-ruby-bot


Ben bot çalıştırmak için benim konsolundan bu komutu çalıştırmak için gereken

SLACK_API_TOKEN='xxxx-Slack-Token' rails runner -e development slackbot/slack.rb


Bir sekmesinden bu komutu çalıştırmak mümkün ve ben başka bir terminalden benim raylar sunucusunu çalıştırabilir ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı Amal
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
12
Laravel 6'da zip dosyasını ayıklamak nasıl
Ben laravel 6 son koşu ve yükleyip bir ZIP dosyası ayıklamak isteyen. Ben besteci chumper / fermuar kullanarak çalıştı - ama henüz laravel 6 ile uyumlu değil gibi görünüyor. Bu yüzden PHP ziparchive kullanmaya çalışıyorum.

Ben çalışıyorum sürecinde de benim kodudur:

$docfileext1 = $request->file('czipfile')->getClientOriginalExtension();
$random_filename1 = substr(str_shuffle("abcdefghijklmnopqrstuvwxyz123"), -5);
$newfilename1 = $random_filename1 ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:31
kullanıcı Jimmy
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
8
Microservices Durumu Ölçme
Biz Bahar Boot teknolojisi geliştirilmiştir microservices bir grup var. Bunları microservices izlemek ve müşteri bazı SLA yükümlülükleri olduğu gibi (otomatik ölçülecek ihtiyacı olan) kullanılabilirliğini bildirmek için bazı araçlar bilmek istiyorum. Başvuru mevcut değilse Bahar Boot Yönetici izlemek ve hatta bildirebilirsiniz biliyorum ama orada herhangi şunlardır:


Ücretsiz araç otomatik kullanılabilirliğini ölçmek için?
hiç boş araçlar varsa, herkes otomatik olarak bu hesaplar bazı ticari araçlar işaret ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:30
kullanıcı SRaj
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
7
cur.execute içinden işlevi çağırmak (...)
Benim SQL aracının içinde bir işlevini çağıran bir sorgu var:

UPDATE test
SET data = myfunction(data)
WHERE my_id = 'test';


hangi iyi çalışır.

Ben psycopg2 kullanarak bu iç cursor.execute () çalıştırdığınızda Ama bir UndefinedFunction hata alıyorum. yürütmek kullanarak, ben cursor.callproc () kullanarak bir saklı yordam nasıl belgelerine görebilirsiniz, ancak ben bir sorgunun içinden diyorsunuz nasıl ()?

Teşekkürler! ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:30
kullanıcı An Fuel
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
21
iki dizi veya farklı uzunluktaki vektörleri arasındaki mesafe?
Ben kNN algoritması kullanılarak pozitif veya negatif inceleme tahmin etmek için bir program var. değerlendirme benim eğitim setinde Kelimeler Bag yaptıktan sonra ben vektörler / diziler arasındaki mesafeyi bulmak istiyoruz. vektörler tüm mesafeleri değişen çünkü Ancak ben () euclidean_distances kullanamaz. Nasıl farklı uzunluklardaki vektörlerin arasındaki mesafeyi bulabilirim?

from sklearn.metrics.pairwise import euclidean_distances
from sklearn.metrics.pairwise import pairwise_distances
import numpy as ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:30
kullanıcı THE KID
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
23
Nesne iletişim tepki: birbirinden uzakta olan Nesneleri
Arasındaki hiyerarşi içinde uzak birbirinden vardır bileşenleri tepki iletişim kolay yolu (örneğin onlar üst / alt, ne de kardeş vb gibi değildir) var mı olmadan Redux, Bağlam kullanarak veya yol aşağı Callbacks geçen? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:30
kullanıcı giorgim
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
Bazı karakterler r + modunda silinir
Ben içeren bir Example1.txt dosyası var

Some
data
Middlename
here


Aradım başka liste nesne var

names= ['Some\n', 'Lastname\n']


Şimdi aşağıdaki kod bloğunu çalıştırırsanız

with open("Example1.txt", "r+") as fp:
for name in names:
fp.write(name)
fp.seek(0) #pointer goes back to 0 byte
fc= fp.read()
print(fc)


Çıktı (ve yukarıdaki metin dosyasının içeriği) 'dir

Some
Lastname
lename
here


Üçüncü satırda bazı karakterleri silinir neden anlamıyorum. Neyi kaçırıyorum? Bu nedenle ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:30
kullanıcı stardust
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
5
Hata penceresi, belirlenmiş değilken Forge modülü kullanılarak
Ben NativeScript için yeni ve projede şifreleme yapmaya çalışıyorum. Ben kullanmak amacıyla Forge modülü ve kullanılan npm install --save node-forgedemirci yükleyin. Bu hata var ev page.js dosyasında; ben import ifadesini ekledi Ama bir kez (var = ( "düğüm-demirci") gerektirir sahte). Pencere tanımlanmadı

yığın izleme:

Webpack compilation complete. Watching for file changes.
Webpack build done!
Successfully transferred bundle.651345b9e00673263e5e.hot-update.js on device emulator-5554.
Successfully transfe ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:30
kullanıcı Zoey Rahimi
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
48
Python ile daha özlü VEYA koşulu Yazma
Daha önce check listesine eklemek istiyorsunuz yolları bir dizi var. koşullu önerme az gereksiz olduğunu bu tür yazmak için fonksiyonel bir yolu var mı?

if not path.endswith(".json") or path.endswith(".toc") or path.endswith("_index") or path.endswith(...) or ...:
some_list.append(path) ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:30
kullanıcı jchi2241
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
14
Nasıl herhangi sahne yüklenmeden önce çalışan bir yöntem yapabilir?
Şu anda Birlik içinde bir oyun yapıyorum ve ben bir sorunla karşılaştık. Ben aslında rasgele sahneleri yerine yüklemek için tercih edebilirsiniz, böylece Esasen ne Şu anda benim başvuran ve başvurmayan klasöründe gelecek sahneler için ihtiyaç ve başlatma sahnesi dahil olmak üzere herhangi sahnenin önce onları yüklemek nesnelerin büyük bir liste yüklemek olduğunu yapmaya çalışıyorum yüklenmiş I sonraki sahnelerde gerekecektir gameobjects yüklemek için ilk sahnede bağımlı olmak. Bunu yapabilmek gerekiyordu bi ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:29
kullanıcı Maurice Bekambo
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
5
elemanın değerine dayanan küçük XML oluşturma
Python 3.7, ben bir XML bir alt kümesini oluşturmak için arıyorum. Örneğin, daha büyük XML'dir:

<data>
<student>
<result>
<grade>A</grade>
</result>
<details>
<name>John</name>
<id>100</id>
<age>16</age>
<email>john@mail.com</email>
</details>
</student>
... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:29
kullanıcı Rajat
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
10
reactjs yeni sekmede açmadan dosyayı indirmek için nasıl
Ben dosyasını indirmek için çalışıyorum ama yeni sekmede açılıyor, ama burada doğrudan dosya indirmek istiyorum.

Ben denedim ne

<a href={api_Url+'/SurveyImages/'+link} target = "_blank" download ={link}>{link}</a>


Ben kaldırırsanız target = "_blank"o zaman benim uygulama sekmesi dosya yerine.

Nasıl doğrudan indirebilirim? ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:29
kullanıcı Kuldeep Koranga
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
5
Hata Azure Devops gelen URL Rewrite Kural oluşturmaya çalışıyor
Ben https yönetme IIS görevini kullanarak IIS kuralı yönlendirmesi oluşturur denemek için masmavi devops adımı kullanıyorum.

Aşağıdaki "Ek appcmd.exe komutları" kullanıyorum

set config -section:system.webServer/rewrite/rules /+"[name='http_redirect',enabled='True']" /commit:apphost

set config -section:system.webServer/rewrite/rules.[name='http_redirect'] /match.url:"(.*)" /match.ignoreCase:true /commit:apphost

set config -section:system.webServer/rewrite/rules.[name='http_redirect'].conditions/add /+"[ ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:28
kullanıcı MicroMan
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Fonksiyon bazlı Bileşenindeki refs nasıl kullanılır
Normal olarak kullanabilir createRef()yazarak sınıf temel bileşeni reaksiyona this.myRef = React.createRef();kurucu insidide.

Sorum şu:

Kullanmak için herhangi bir yolu var mı reffonksiyon bazlı bileşeninde?

İşte sınıf temelli bileşeninde ref kullanmak geleneksel yoludur:

class MyComponent extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.myRef = React.createRef();
}
render() {
return <div ref={this.myRef} />;
}
} ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:28
kullanıcı Muhammad S.H
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Falire Ubuntu 18.04 64-bit, 32-bit bağımlılıkları yüklerken
Ben 64 bit ubuntu 18.04 yüklü. 32-ama uyumlu ikililer yüklemek için, ben aşağıdaki komutları kullanılır:

sudo dpkg --add-architecture i386
sudo apt-get update
sudo apt-get install libc6:i386 libx11-6:i386 libxext6:i386 libstdc++6:i386 libexpat1:i386


sunucuların bazıları ile bir sorun gibi görünen bir hata var gibi görünüyor. i birkaç saat (veya gün) sonra tekrar denemelisiniz:

Hit:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease
Hit:2 http://apt.llvm.org/bionic llvm-toolchain-bionic InRelea ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:28
kullanıcı svkr
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
5
Bir açısal malzeme ağaçtan seçilen düğümün bir yolunu ayıklamak için nasıl
Nasıl bir açısal malzeme ağaçtan seçilen düğümün bir yolunu ayıklamak için?

Bu benim örnek ağaç yapısı şöyledir: taşıt> TwoWheeler-> Bisiklet Dört wheeler-> Araç Oto i seçmek ağacında Bisiklet (tıklayın) yolu olmalıdır olursa Araç [0] .TwoWheeler.Bicycle ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:28
kullanıcı Ramya
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
nextjs tıklama üzerinde bir bileşen veri göndermek için nasıl
Ben düğme bazı diğer bileşen tıklandığında açılır pencere göstermek istiyorum nextjs.I çalışıyorum. modal.js ben iki popup.I .ı sahne gönderme çalıştı hangi açılır göstermeye modal.js için paramerters göndermek zorunda var ama göstermek için açılır koşulu eklemek zorunda.

modal.js

class PopUpModal extends Component {
state = {
visibleModal: false,
visibleSecondModal: false
}
constructor(props) {
super(props);
}
showModal() {
console ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:27
kullanıcı Karthik Nayak
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
18
SQL "\\%" için filtreleme
Bir SQL veritabanından bilgi sorgulamak için çalışıyorum. Ben maç için çalışıyorum desen "\%" gibi görünüyor - bu yüzden herhangi bir dize ardından ters eğik çizgi, istiyorum.

Aşağıdaki kurulum var:

CREATE TABLE Test(id, integer, name varchar(100));
INSERT INTO Test(id, name) values (1, "A\\");
INSERT INTO Test(id, name) values (1, "A\\B");


Bu farklı sorguların sonuçları şunlardır:

SELECT count(*) FROM Test WHERE name LIKE "A%"; -> 2
SELECT count(*) FROM Test WHERE name LIKE "A\\"; -> 1
SELECT co ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:27
kullanıcı Katharina U.
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
16
Nasıl bir düğmeye tıklayarak yeni JFrame formunu açmak için?
Ben Netbeans bir düğmeye tıklandığında yeni bir JFrame formunu açmak istiyorum. Bu kodu denedim ama çalışmıyor olması

private void flashingBtnActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
Flashing f=new Flashing();
f.setVisible(true);
this.setVisible(false);
} ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:27
kullanıcı javad mv
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
streamsets hata org.apache.commons.collections.ExtendedProperties inşa
Number of foreign imports: 1
import: Entry[import from realm ClassRealm[maven.api, parent: null]]

-----------------------------------------------------

at org.apache.maven.plugin.DefaultBuildPluginManager.executeMojo (DefaultBuildPluginManager.java:169)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute (MojoExecutor.java:210)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute (MojoExecutor.java:156)
at org.apache.maven.lifecycle.internal.MojoExecutor.execute (MojoExecut ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:27
kullanıcı shaozhipeng
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
çok küçük ArrayBuffer dönen Three js STL dosyası yükleyici
Bu sefer saçımı çekerek ediyorum. Bu projeyi kullanıyorum: webpack-threejs

Ben de bu yüklü STL yükleyici

İşte olsa zor kısmı. dosya yükleyici her dosya için küçük arraybuffer için bir yol verir. Ne olursa olsun ben tercih hangi dosya o uzunluğu 3430 bir arraybuffer döndürür yüklemek için.

İşte konduğunu url var ve metin döndüğünde her zaman olursa olsun giriş arraybuffer aynı boyda.

var loader = new FileLoader ( scope.manager );
loader.setResponseType( 'arraybuffer' );
loader.load( url, func ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:26
kullanıcı cnohall
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
12
JQuery: Nasıl jQuery Autocomplete yılında Gönderi kimliği yılların Ve Başlıklar itibaren Değerler Ve Etiket Of Listesini oluşturmak için mi?
Ben soru listesi var ve kullanıcılar soruya aramak ve bir kez bulundu, doğru soru kimliğine kaydırmak için izin otomatik tamamlama ile bir arama kutusu oluşturdu.

<link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">
<link rel="stylesheet" href="/resources/demos/style.css">
<script src="https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js"></script>
<script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>
<script>
$(function ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:26
kullanıcı Ido Angel-Bohadana
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
20
Bir parçanın bir dialogfragment içindeki bir google harita göster
Bir fragmandan yüklenen bir iletişim parçasının içinde bir harita yüklemek istediğinizde.

Ben bir etkinlik kullanarak bunu yapmak, bu harita görüntülenir ve tamamen çalışır, iyi çalışıyor. Bir parçası içeride bunu Ancak, harita sadece sol alt taraftaki bir google logosu ile gri bir parçasını gösterir.

Her yerde göz ve neredeyse benim google API anahtarı kontrol etmek için de benzer bir cevap var. Ancak, API anahtarı sadece diğer proje ile iyi çalışıyor. Ben de ancak hiçbir yardım, değiştirmeyi denedik.

İ ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:26
kullanıcı DIVYA RATHOD
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Nasıl düzeltmek için 'bağlamsal sürüm çakışması' hata rasa init ederken'
Ben anaconda piton sürümünü 3.6.8 kullanıyorum

Ben başarıyla rasa yüklü ancak sorunla karşı karşıya i init-rasa başlatmak için çalıştı.

Hata çıkışı:

(venv) (baz) C: \ Users \ Yönetici> rasa init --no-istemi traceback (en son çağrı son): Dosya "c: \ kullanıcılar \ sathish.pv \ pycharmprojects \ venv \ lib \ site paketleri \ pkg_resources__init__ .py" _build_master ws.require içinde, hat 583, ( gerektirir = kendini ihtiyaç gerektiren içinde, \ kullanıcılar \ sathish.pv \ pycharmprojects \ venv \ lib \ s ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:26
kullanıcı user1160149
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
7
excel başka çalışma sayfası veya çalışma kitabında emsal hücrelerini HIglighting
nasıl benim emsal başka bir çalışma ya da başka bir çalışma kitabında veya tersi neresinde başka çalışma veya çalışma kitabına taşımadan bağımlı hücre üzerinde benim imleci yerleştirerek tüm emsal hücreleri renklendirmek için ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:26
kullanıcı Anil Chowdary T
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
16
piton komut dosyasını çalıştırmak çalışırken c # sistemi 'hatası belirtilen dosyayı bulamıyor
Ben çalıştırmak için pythonkomut:

static void Main(string[] args)
{
string cmd = "C://test.py";
string pythonPath = @"‪C:\Python37\python.exe";

Process process = new Process();
process.StartInfo.FileName = pythonPath;
process.StartInfo.Arguments = cmd;
process.StartInfo.UseShellExecute = false;
process.StartInfo.RedirectStandardOutput = true;
process.StartInfo.RedirectStandardError = true;
p ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:25
kullanıcı falukky
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
12
google giriş
google app oluştururken de URI'ler olarak hata veriyor yönlendirme Yetkili OAuth istemci kimliği bölümü oluşturun 'Geçersiz Yönlendirme: Etki alanı göndermeden önce yetkili alanlar listesinin eklenmesi gerekir'. i https uri kullanarak duyuyorum rağmen. ... ►►►
Oluştur 16/09/2019 saat 09:25
kullanıcı user2606362

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more