Son sorular

oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
yapının bileşeni listesi alınıyor
Ben kullanıyorum cl_abap_structdescr->get_componentsbir olsun alanların listesini bir yapıda. Ben yerel olarak ilan yapı türlerini bunu kullanınca çalışıyor ama DDIC yapılar üzerine kullandığınızda, bana beklediğim sonuçları vermez.

Tekrarlanabilir örnek:

TYPES: BEGIN OF gty_outtab,
infty TYPE infty,
uname TYPE uname,
bdate TYPE datum,
btime TYPE uzeit,
pernr TYPE pernr_d,
opera TYPE hr_opera,
begda TYPE begda,
endda TYPE endda,
END OF gty_outtab.

DATA: lr_infty_structdescr TYPE REF T ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:03
kullanıcı Legxis
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
dinamik bir başka form alanına bağlı olarak sakla Formik form alanını göstermek için nasıl
Ben FORMIK yazılmış bir form var. G / göstermek 'seçeneğini' alanına seçilen değer (opsiyon) bağlı bir 'text' alanına gizlemek gerekir. Bunu nasıl başarabilirim ?

<Formik
initialValues={{transactionCategory, name}}
onSubmit={this.onSubmit}
validateOnChange={false}
validateOnBlur={false}
validate={this.validate}
e ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Dushan
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
bulunamadı Multi-user.target
Benim RHEL makineyi önyükleme çalışıyorum zaman başarısız olur ve Acil modunda değilim ve çalıştıklarında bunu yeniden başlatmak için. Aşağıdaki çıktıyı alırsınız:

Failed to start default target: Unit multi-user.target not found ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı user17378
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
17
setInterval olmadan süresi boyunca artır değer
Ben sayılarla gerçekçi geri sayım ve bir ilerleme çubuğu tuval animasyon ayarlamak istediğiniz .. Bu, bir dönüş tabanlı bir kart oyunu içindir

Sürekli setInterval olmadan zamanla bir değeri arttırmak için bir yol var mı?

Kullanıcı başka sekmeyi veya pencereyi odaklama ise setItnerval duraklar yana, doğru dürüst geçen süre izleyemez ve haklı çevirmek end. (Bu değil sunucu tarafı)

Ne Zaten var arayla new Date yöntemi kullanarak sayılar geri sayım, böyle bir şey olur:

Dış Aralığı

var sT = new Date(); //St ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Bosco
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Neden "Hata adıyla fasulye yaratma 'entityManagerFactory' sınıf yolu kaynakta tanımlanan" data.sql dosya üzerinden ithal ederken bu hata oluşur yapar
Bir bahar-çizme + hazırda projeyi kuruyorum. Ben manken sınıf "İnsanlar" oluşturdu ve beklendiği gibi proje h2-konsolu çalıştırdıktan sonra bir tablo "insanları" oluşturduk. Sonra kaynak klasöründe bir data.sql dosyası oluşturdum ve tabloya bir import ifadesi eklendi. Program çalışma ve aşağıdaki hatayı gösterilmiyor Bundan sonra.

Hibernate:

create table people (
id bigint not null,
age integer not null,
job varchar(255),
name varchar(255) not null,
primary key ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Azhar Uddin Azad
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Nasıl birden elemanlarında değişiklikleri işler MutationObserver biri yapmak için?
Ben sınıfta değişikliklerin gözlenmesi için aşağıdaki kodu uyguladık:

$(document).ready(function () {
var observer = new MutationObserver(function(mutations) {
mutations.forEach(function(mutation) {
if (mutation.attributeName === "class") {
var attributeValue = $(mutation.target).prop(mutation.attributeName);
console.log("Class attribute changed to:", attributeValue);
}
});
});

observer.observe(document.querySelector(".xxx"), {
attributes: true
}); });


JSFiddle linki: https:// ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı The One
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Ben Float gelen .0 nasıl kaldırırım
İşte kod:

private fun setData(playerData: TreeMap<String, String>) {
val values = ArrayList<Entry>()
val graphData = java.util.ArrayList<Float>()
for (value in playerData.values) {
graphData.add(value.toInt().toFloat()) # <-- converting here
}
graphData.reverse()

Log.d("John setData is called", "")

for (i in 0 until graphData.size) {

val itemi = i.toFloat()
values.add(
Entry(
itemi, #<-- entering her ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı johnrao07
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Yerli} com.android.support:appcompat-v7:${supportVersion bulunamadı tepki
Ben, Windows 10, bir Android Studio'nun Android emülatörü için dağıtmak çalışıyorum bir tepki Yerli uygulaması vardır.

Ben kullanarak, yükseltilmiş Güç Shell'den uygulamayı çalıştırmak

react-native run-android


Metro Bundler konsolu açılır, ancak inşa şu iletisiyle başarısız olur:


yapılandırma için tüm dosyaları çözülemedi ': tepki yerli-ses: debugCompileClasspath'.


} Com.android.support:appcompat-v7:${supportVersion bulunamadı. Projenin: İsteyenler tepki-yerli-işitselSahibim:


Yerl ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Eutherpy
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
ASP.Net MVC harici API dosyayı ek olarak dönmek
Ben dosyayı ek olarak döndüren bir API bitiş noktası vardır. Ben doğrudan dosya indirmek olabilir www.myfileservice.com/api/files/download/123 örneğin ben erişmek eğer. Benim gereksinimi başka ASP.Net MVC projesinde bu bitiş noktası kullanmaktır. Kullanıcı www.mymvcapplication.com/File/DownloadDocument/123 vurur Yani eğer o da aynı dosyayı indirmek gerekir. Dahili olarak eylem yöntemi dosya, hizmet apı'sini ve olduğu gibi bir sonuç dönmelidir. Bu kullanıyorum kodudur:

FileController.cs:

public HttpRespons ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı astm1982
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
6.3.1 nodemailer, createTransport Tanımlanamayan bir hata
[AccountsJS NodeMail Belge] [ https://accounts-js.netlify.com/docs/email/#example-using-nodemailer]

Ben AcountsJS kullanarak posta göndermek istiyorum. Ben belgelerinde yazılanları benim sıkı uygulanması rağmen aşağıdaki hatayı alıyorum. Herkes aynı sorunu karşılaştınız mı? Bir şey eksik, merak ediyorum.

index.ts

import 'reflect-metadata';
import { MongoClient } from 'mongodb';
import { AccountsServer } from '@accounts/server';
import { AccountsPassword } from '@accounts/password';
import AccountsMongoDB ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı umutyerebakmaz
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Özetle birden dinamik bildirilen değişkenler (hızlı)
Ben anEnd kullanıcıya toplamını göstermek gerekir birden çok sütun bir program geliştiriyorum. Bu sütunlar sütun COLUMNNAMES tablo ColumnTest atanır ve adları kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Bu yüzden ColumnTest \ COLUMNNAMES tüm sütun adlarını aramak ve daha sonra outputtable bu COLUMNNAMES ilgili tüm değerleri toplamak gerekir.

Daha önce [col2]. Bu [col1] gibi @cols tüm COLUMNNAMES olsun bu senaryoyu kullandık. [Col3] ve benzeri, ancak sorguyu çalıştırmayı denediğinizde kullanıyorum bu sütunları ö ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Jan Ove Hansen
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Başka bir dosyadan Biçimlendirme matplotlib grafikleri
Ben dosya settings.py varsa:

import matplotlib.pyplot as plt

SMALL_SIZE = 8
MEDIUM_SIZE = 10
BIGGER_SIZE = 12

plt.rc('font', size=SMALL_SIZE) # controls default text sizes
plt.rc('axes', titlesize=SMALL_SIZE) # fontsize of the axes title
plt.rc('axes', labelsize=MEDIUM_SIZE) # fontsize of the x and y labels
plt.rc('xtick', labelsize=SMALL_SIZE) # fontsize of the tick labels
plt.rc('ytick', labelsize=SMALL_SIZE) # fontsize of the tick labels
plt.rc('legend', fontsize=SMALL_SIZE) # ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Arrara
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Sadece Seyrek verilerle '.sparse' erişimci kullanabilir
şey yapıyor gibi görünmüyor hangi - Ben seyrek = Doğru parametre ile benim verilere Ohé gerçekleştirilen?

Ben denemek ettik:

# One Hot Encoding
df_ohe = pd.get_dummies(df, columns=cats, drop_first=True, sparse=True)
df_ohe = df_ohe.sparse.to_coo().tocsr() #Explicitely convert
df_ohe.memory_usage().sum()


... döndürür


AttributeError: Sadece Seyrek verilerle '.sparse' erişimci kullanabilir.


Yardım mutluluk duyacağız. Teşekkürler! ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Stanislav Jirak
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
çalışmıyor ASP.NET Çekirdek 3.0 Rol Tabanlı Yetkilendirme
Bir ASP.NET Çekirdek 3.0 uygulaması vardır. Ben Rol Tabanlı Yetkilendirme kullanıyorum. Benim Startup.cs buna benzer.

public void ConfigureServices(IServiceCollection services)
{
services.AddRazorPages();
services.Configure<CookiePolicyOptions>(options =>
{
options.CheckConsentNeeded = context => true;
options.MinimumSameSitePolicy = SameSiteMode.None;
});

services.AddAuthentication().AddCookie();
services.AddAuthorization(options =>
{
opt ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı Ronnie Rahman
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Sürükle ve jquery datatable sütun formu json damla
i sütun sürükle ve bırak taşımak istediğiniz jQuery datatable oluşturduk i colReorder kullanılan ancak onun çalışma değil

var table = $("#Biltytable").DataTable({
colReorder: true,
"ajax": {
"url": ControllerUrl+"GetJsonBiltyList",
"type": "GET",
"datatype": "json",

},
"columns": [

{ "data": "PickUpLocation" },
{ "data": "DropLocation" },
{ "data": "ShippingType" },
{ "data": "Billin ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:02
kullanıcı SameerUllah
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Pandalar - Hata kategorisine göre renk ScatterPlot çalışırken
Aşağıdaki panda veri çerçevesini vardır:

j1 j2 tg
0 0.000017 0.006234 Undefined
1 0.000152 0.006186 Undefined
2 0.000054 0.006023 Undefined
3 0.000045 0.006038 Undefined


Ben her nokta koordinatı basit dağılım arsa yapmaya (j1, j2) ve renk 'tg' sütununda değerine bağlıdır. Belgelere göre bu basit ve mümkün olmalıdır (aynı zamanda yığın diğer sorular onaylamak). https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/reference/api/pandas.DataFrame.plot.scatter.html

Ancak çalıştığını ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı Joanna
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
11
gcloud içinde postgresql için Django web uygulamasını bağlayın
i test amaçlı benim gcloud hesabın içinde kurulmuş bir PostgreSQL örneğine benim django web uygulamasını bağlamak için mücadele edilmiştir.

Ben Django settings.py aşağıdaki DB yapılandırmaları yapmış:

'default': {
'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',
'NAME': 'instance connection name from gcloud',
'USER' : 'postgres',
'PASSWORD': 'passsss',
'HOST': 'ip-address',
'PORT': '5432',
}
}


Ben ise göç etmek denedikten sonra Django aldığınız hata:
... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı Etika49
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
5
alt gruplar için eşikleri karşılayan kombinasyonlar bulma
Birden şartlar yerine getirildiği tüm satırları kombinasyonları bulmalıyız. Ben itertools gelen Powerset tarifi ve cevap kullanmaya çalıştı burada birden fazla koşul ekleyerek ancak koşullar düzgün çalışması için görünmektedir olamaz. Ben ile geldim kodudur:

def powerset(iterable):
"powerset([1,2,3]) --> () (1,) (2,) (3,) (1,2) (1,3) (2,3) (1,2,3)"
s = list(iterable)
return chain.from_iterable(combinations(s, r) for r in range(len(s)+1))

df_groups = pd.concat(
[data.reindex(l).assign( ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı Arawan
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
10
Benim çıkış listesinin sonunda son "ve" kaldırılmaya çalışıldı
Benim C # programlama ödevi için, girişe bir tamsayı kullanıcı sağlayan bir program yazmak ve bu tamsayı faktörlerin yazdırmak için bir döngü kullanmak zorunda kaldı. Ben tamsayılar çıktı programı var. Sorun tamsayı "24" girdiğinizde örneğin, ben çıkış olmak istiyorum olduğunu
1 and 2 and 3 and 4 and 6 and 8 and 12 and 24

ancak çıkar çıkışı
1 and 2 and 3 and 4 and 6 and 8 and 12 and 24 and

İstemediğim benim faktörler Listesinin sonunda fazladan "ve"

İşte benim kod neye benzediği:

using System;

namesp ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı Loser with a PC
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
kullanıcıyı korumak için cihaz üzerinde bir JWT'yi saklanması oturum
Ben bir android bankacılık uygulamasını geliştirmek ve kullanıcılar uygulama kapatıldığında sonra bile bağlı kal oluşturmak istiyorum. JWT'de benzersiz cihaz kimliği saklamak ve daha sonra belirteci gelen kimliği çıkarılamadı ve uygulamanın başlangıçta cihazdan getirilen cihaz id karşılaştırmaktır mümkün olduğunca Benim fikrim bu kadar güvenli hale getirmek için.

Ben de jetonu depolamak SharedPreferencesonlar telefonları konum köklendirme nedeniyle insanlara ancak sadece bu cihaz kimliği hep benzersiz olma ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı Bas Velden
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
ekran boyutuna bağlı / kaldırmak sağlayıcıları eklemek için bir yolu var mı?
Böyle tanımlanan bir bileşeni vardır:

@Component({
selector: 'ac-daily-entry',
templateUrl: './daily-entry.component.html',
styleUrls: ['./daily-entry.component.css'],
providers: [
{
provide: CalendarDateFormatter,
useClass: CustomDateFormatter
}
]
})


Ama eklemek istiyorum providers:böylece ekranın genişliği örneğin 500px altında olduğunda diyelim, web sitesi mobil yüklenir sadece bir kısmını. Ben css medya sorgu ile Screensize bağlı görünümünü ayarlamak mümkün im biliyorum ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı M.Dietz
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
İlk uygulama (hata çalışan gradle processexception işlem anormal çıkıldı) çarpıntı
Geçenlerde gelen Android Studio ve çarpıntı SDK'yı indirmek
https://flutter.dev/docs/get-started/install/windows bu bağlantı. (Ben seçeneği 'Windows için Git' indirmek vermedi henüz)

Ben örnek koddan 'main.dart' çalıştırmayı denediğinizde aşağıda bu hata kodu var.

'Hata çalışan * '' Gradle: ProcessException: Süreç "C: \ Users \ TED \ AndroidStudioProjects \ flutter_app android \ gradlew.bat \" anormal çıkıldı:


projesi yapılandırın: uygulama paketinin Android SDK Yap-Tools C 28.0.3 için lisans denetle ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı Tim Onoe
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
kötü bir şey kullanıcı hikaye kimliği ile test sınıfları adlandırma mı?
Bence kullanıcı hikaye kimliği ile otomatikleştirilmiş (birim, entegrasyon vs.) testler sınıf isimleri ön bağlantısı bir takımda geçmişte çalıştı.

Örneğin, "ABD", "kullanıcı hikaye" anlamına gelen "US1234NewFeature", "1234" kullanıcı hikaye / kusur kimliği ve bazı kısa açıklamasıdır.

Bu kongre bizim için para cezası çalıştı, ama tartışmalara benzer bir şey görmüyorum, ben görmüyorum onunla herhangi bir sorun olup olmadığını sormak istiyorum.

Bu kuralı çünkü:

1 - İlk anda, TDD yaparken biz hala test etme ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:01
kullanıcı Igor Kondrasovas
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Nasıl Açısal içinde ag ızgara sayfalandırmada toplam sayfa numaralarını ayarlamak için?
Ben sayfalandırma sayfasını değiştirme konusunda yeni bir veri toplu getirmesini istediğiniz, peki nasıl sayfaların sayfa sayısı ayarlarım? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı Global Architect
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
bir DLL c ++ fonksiyonunu kullanarak
Ben bir dll bir işlevi arama konusunda örnekler takip ettim ama işe alınamıyor düşünüyorum. dll ben işlev vermek için bir dosya var

#pragma once
#ifdef STUBS_EXPORTS
#define STUBS_API __declspec(dllexport)
#else
#define STUBS_API __declspec(dllimport)
#endif

extern "C" STUBS_API void test();


ve bir uygulama dosyası

#include "pch.h"
#include "Stubs.h"

#include <stdio.h>

void test()
{
static int a = 0;
printf("test %d\n", a++);
}


Bunu kullanmayı deneyin

#include <iostream>

#define ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı Gunner
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
girişten sonra navigasyon Mücadele - yerli tepki
içinde Tablosu'na tepki yerli etmek Girişi ekranından gezinme ve TypeError gibi sorunu almakla bir sorunla karşı karşıya muyum: tanımsız ( '_this.props.navigation.navigate' değerlendirirken) Daha fazla açıklama için, ekran görüntüsü ve görüntüleri bağlama am bir nesne değil. Herhangi bir yardım kayda değer olacaktır.

App.js

import React, {Component} from 'react';
import {
SafeAreaView,
StyleSheet,
ScrollView,
View,
Text,
StatusBar,
} from 'react-native';

import {
Header,
LearnMoreLinks,
... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı Shyam
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
artifactory hiçbirisinin uygun algoritma ve anahtar
i Artifactory başlattığınızda bir hata var:

[art-exec-3] [ERROR] (o.j.s.c.EncryptionWrapperBase:185) - no matched algorithm and key for AES128 16uJT
[art-exec-3] [ERROR] (o.a.r.s.RepositoryServiceImpl:2626) - Failed to initialize remote repository '(name of maven repo)'. Repository will be blacked-out!


Bağlamdır:
Ben işlevsel bir bağımsız Artifactory vardı.
Bu konuda bir HA Artifactory dağıtmış
aynı veritabanı ve Filestore Yani

Benim bağımsız örneğini tahrip ve yüksek kullanılabilirlik için 2 örnekle ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı cyril vergnac
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Kod çözme İçiçe Json, Eksik nesneler SwiftyJson iOS kullanan
Bu api çağıran Im tek roket fırlatma olayını almak için
https://launchlibrary.net/1.4/launch/next/1 basit kullanarak Getisteği. Kullanarak çözmeye çalışıyorum SwiftyJson(aynı zamanda çalıştı Codable"roket" okumak için başarı eksikliği) -> "imageURL"

İşte benim kodudur:

struct LaunchHistory {
var launches = [LaunchItem]()

init(with json:JSON) {
for launch in json["launches"].arrayValue {
let launchItem = LaunchItem(with: launch)
launches.append(launchItem)
}
}
}


struct L ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı or azran
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
11
Tüm kelimelerin Üst Case Regex ama (kesme işareti) 'dışlamak
Bütün dize kelimeleri büyük harf için bir işlev yardımıyla inşa etmeye çalışıyorum ama aşağıdaki ile ilgili bir sorun yaşıyorum:

String.prototype.upper = function() {
return this.replace(/[^a-zA-Z0-9]+(.)/g, chr => chr.toUpperCase())
}


let str = "My uncle's car is red";
console.log(str.upper())


//My Uncle'S Car Is Red


Ben dışlamak için gereken S kesme işareti sonra, Büyük harfli olmaktan.

Bu nasıl yapılabilir herhangi bir fikir?

teşekkür ederim ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı Tiago Ruivo
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
13
Bir piton defaultdict belirli bir anahtar değerlerin sayısını saymak için nasıl
Bu soruyu tamamlamaya çalışıyorum. Yanlış nereye gittiğimi bilmiyorum ..


giriş ilk satırı kelimeler birçok çiftleri (ayrı bir hat, her çift) takip edecek gösteren ve bir sayıdır. çiftleri şehrin bulunduğu hangi ülkede formu ÜLKE ŞEHİR belirterek vardır. Son satır bir şehrin adıdır. Bu şehirde aynı ülkede bulunan şehirlerin sayısını yazdırın.

İpucu. sözlükleri kullan.


Örneğin, girdi üzerinde:

6
UK London
US Boston
UK Manchester
UK Leeds
US Dallas
Russia Moscow
Manchester


çıkış olmalıdır: 3

fro ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı ALI SAHIN
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
ASP.NET çekirdek SPA SSR: Kullanım AntiForgery
Ben ASP.net (v2.2) ve Angular8 ile yazılmış bir uygulama var. C # yan (sunucu tarafı) sadece Açısal (istemci tarafında) uygulamasına işlevselliği sunar web API'sıdır.

Benim istemci tarafı uygulama kullanıcılara uygulama sunmak amacıyla SSR (sunucu tarafında oluşturma) kullanıyor.

Başvurumdaki ASP.net anti-sahtecilik mekanizmasını aktive etmek istiyorum. yolu ben bir anti-sahtecilik çerez ekler ve benim web api kontrolörleri (sunucu tarafı \ c #) üzerine doğrular herhangi bir HTTP isteği üzerine bu çalışma ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı No1Lives4Ever
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
10
piton indeksleme numpy dizi değişmez
import numpy as np
a = np.array([[0, 1, 2],
[0, 1, 2],
[1, 1, 2]])

a[[0, 1]] = 100 # Changed
print(a)
a[[0, 1]][0, 0] = 98 # Not Changed
print(a)
a[0:2][0, 0] = 99 # Changed
print(a)


çıktısı:

# first
[[100 100 100]
[100 100 100]
[ 1 1 2]]

# second
[[100 100 100]
[100 100 100]
[ 1 1 2]]

# third
[[ 99 100 100]
[100 100 100]
[ 1 1 2]]


öyleyse neden bir dizi değişmedi İkinci yol ve birinci yolu ve üçüncü yol çalıştı? Birçok cevaplar googled vardı, ama hala a ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı zhenghao li
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Nasıl qt3d benim kök kuruluşa rendersetting bileşen eklemek için?
Ben qt3d hakkında bazı kodlar üzerinde çalışıyorum. Bir Qt3DWindow (adlandırılmış görünüm) oluşturun.

İçinde bir kök varlık (adlandırılmış rootEntity) eklemeyi deneyin.

Böyle bir küp varlık koyun:

m_cubeEntity = new Qt3DCore::QEntity;
...
Qt3DExtras::QCuboidMesh *cubeMesh = new Qt3DExtras::QCuboidMesh;
Qt3DRender::QMaterial *cubeMaterial = new Qt3DRender::QMaterial;
Qt3DCore::QTransform *cubeTransform = new Qt3DCore::QTransform;
Qt3DRender::QObjectPicker *objectPicker = new Qt3DRender::QObjectPicker;
... ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 13:00
kullanıcı Mengyu Chen
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Nasıl * ngIf HTML Ts var değeri elde etmek?
Ben görüntüleri, her 2 saniyede görüntülemek çalışıyorum, ben ilk hepsini görüntülemek başardı.

İşte benim HTML çizgisidir:<img id="bh" routerLink="/" *ngIf="bh?.id == count" [src]="bh?.src" height="42" width="42"/>
Ve benim ts yöntemi:

Timer(){
setInterval(() => {
this.count=this.count++
}, 2000)
}


ile :

export class HeaderComponent implements OnInit{
count=0
}


Btw o * ngFor ile görüntüleniyor oldu ama ben burada * ngIf kullanmak zorunda tahmin ..

Ben de denedim:& ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:59
kullanıcı Skimar
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Drive'da öğeler için TaxKeyword almak nasıl - Microsoft Graph
Ben onların TaxKeyword dayalı bir sürücüye bütün öğeleri aramak istiyorum.

Başlamak için, ben bir liste öğesi için bilgi almaya çalıştı ve çalışıyor. Ama bir sürücüde bir öğe için, yanıt içeriğinde hiçbir TaxKeyword yoktur.

Ben bu sorguyu çalıştı:

https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/d506b5d3-fa85-4510-88fb-16049640ce8f/drive/items ( '01OKQZOOXUZW65LYSZNZBZXB3QKR6LKWIP')

Ama TaxKeyword ilişkin hiçbir değer yoktur.

Teşekkürler yardımcı için ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:59
kullanıcı Tristan Sébillet
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Nasıl video oynatıcı yerel bayt dizisi akarsu - İyonik 3
Ben bir bayt dizide benim video içeriği (mp4 dosya) ayıklanması ediyorum hangi veri dosyasını Şifrelemiş. Ve video oynatıcı bu bayt dizisi içeriğini oynamak istiyorum. Ben cordova-plugin-ExoPlayer 1 gibi eklentileri kontrol ettikten ama herhangi çalarda bayt akışı yapabilir değilim.

Herkes bunu yapmak için yardım edebilir. ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:59
kullanıcı Amol Benare
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Ben> eg eş zamanlı SAS'ları ve Trend Bileşenleri hem kullanabilir miyim Styling. CRA projesini Tepki?
o örn kullanmak mümkün olup olmadığını bilmek istiyorum. SUKDÖ'nün ve Trend Bileşenleri eş zamanlı bir proje veya bir bileşende ben tabiri caizse aynı anda farklı yöntemler denemek böylece. Mümkün mü? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:59
kullanıcı molleweide
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Hikari Havuzlu Usta -Slave Veritabanı Yapılandırması
Ben @Primary açıklama ile iki DataSource Fasulye tane var. Bireysel Hikari havuzlar her DataSource için oluşturulur.

2 Havuz I (bağlantı mevcut değilse) Havuz 1'den HikariDataSource değiştirmeye çalışıyorum.

@Primary
@Bean(destroyMethod = "close", name = "dataSource")
public CustomHikariDataSource dataSource() throws SQLException {
try {
primaryDataSource = mainDataSource();
} catch (Exception e) {
primaryDataSource = secondaryDataSource();
}
HikariConfig config = new Hikar ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:59
kullanıcı Chirag Gupta
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Android için Apptentive Survey ekle
Android Apptentive belgelerine bakıldığında, sadece Anketi bittikten bir geri arama almak:

Apptentive.setOnSurveyFinishedListener(new OnSurveyFinishedListener() {
@Override
public void onSurveyFinished(boolean completed) {
// Your code
}
});


Ama ios gibi bazı sınıf almak istiyorum:

ApptentiveSurveyShownNotification/ApptentiveSurveySentNotification


Sadece tamamlanmış daha ben fazla içerik alabilirsiniz Bu şekilde (doğru / yanlış). Android Apptentive için böyle bazı sınıf var mı? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:59
kullanıcı Finn
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Openproject CSS dosyası nasıl düzenlenir
Ben açık projede özel alanlar ile bir dinamik çalışma paket tipini oluşturduk. Benim gereksinimi form arayüzünde metin stilini değiştirmektir. Bunun için de, CSS dosyasını düzenlemek için çalıştık hangi açık proje dizininde kamu / aktifler konumda konumda. Ama aynı zamanda UI değişiklikleri yansıtmıyor görünüyor.

Başka bir yolu iş paketinde özel alanların stilini değiştirmek bana bildirin. ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:59
kullanıcı Chinnu Vijayan
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Cassandra sürücü ölçümlerini maruz bırakmakla
Bir cassandra küme ve oturumu yarattı.

val newSession = Cluster.builder().addContactPoint("localhost")
.build().newSession()
newSession.execute("SELECT * from workout.competitorsentity")
return newSession


Bu jvm için jconsole giderken Ancak cassandra jvm ölçümlerini görmüyorum. Neyi yanlış yapıyorum? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Funzo
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
pymongo kullanarak bir kimliği için bir belge için belirli bir satır silme
kimliği kullanarak bir belge için belirli bir satır silme - pymongo

bu nedenle bu _ID = 5asjkhq65465 için, e-posta silin.

örnek :

{
"_id":"5asjkhq65465",
"phone":"879654123",
"email":"test@gmail.com",
"name":"testore"
} ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı user12157180
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
SMTP: Ben VPS iç liman işçisi kabından bir e-posta gönderemiyorum
Benim bilgisayarda aynı nginx ve php-fpm görüntülerden bir kabı kurmak. E-posta göndermek çalışıyor. Şimdi benim VPS sunucuda aynı inşa konteyner bir hata nedeniyle bir e-posta gönderilemez:


"Bağlantı konak posta.alanadim.com.tr'yi ile kurulamadı [Bağlantı # 110 aşımına uğradı]"


Kap aynı Dockerfiles inşa edildiğinden, bunun Docker hatası değil söyleyebilirim. Ama her ihtimale karşı bunu hatırlatmak istedik. Şimdi ben test ping mail.mydomain.combenim localhost ve VPS ve ben kullanıyorum bir posta hizme ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Ignas Damunskis
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
Python kullanılarak çağdan tarih için geri dönüştürülürken nasıl milisaniye bölümünü almak için
Ben 1571205166751 gibi bir unix epoc zaman var

Ben milisaniye içinde tarih için geri dönüştürmek istiyor

52: 46: 751 PM istenilen sonuç 2019/10/16 05 olmalıdır

Ama kod aşağıdaki kullanarak ben 2019-10-16 05:52:46 değil, milisaniye parçası olarak sonuç alıyorum.

import time
time.strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S", time.gmtime(1571205166))


dönüştürülürken nasıl milisaniye bölümünü alınır? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Kallol Samanta
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Sadece TFS üzerinde "öğe tıklama yakalanan"
Ben şu anda geliştirmekte olduğumuz web uygulaması için yaklaşık 130 Selenyum UI testleri var.

Ben sorun ben Visual Studio'nun, deney kaşif (vstest) aracılığıyla yerel testler vardı ne zaman, ben var olduğunu asla bu hata ile karşılaştı. Sorun testlerin bazıları (çok TFS vstest kullanarak) testler TFS üzerinde çalıştırıldığında bu mesaja nedeniyle başarısız tutmak olduğunu.

Ayrıca testler gibi tıklama yöntemi ile etkileşen üstlerinde bir unsur yoktur% 100 eminim asla yerel çalıştırdığınızda o iletisiyle b ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı ivotica
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
14
İç içe diziden atalarının listesi oluşturun
İç içe dizi şöyle görünür:var arr = [{
id: 2,
name: 'a',
children: []
}, {
id: 5,
name: 'b',
children: [{
id: 14,
name: 'b2'
}]

}, {
id: 15,
name: 'd',
children: []
}];
Nasıl herhangi bir elemandan, atası öğelerin listesini yapabilir?

Verilen eleman varsa Örneğin, id: 14liste sadece ebeveyn dönmelidir:

[{
id: 5,
name: 'b',
children: [...]
}]


Ben bir "sayfa işareti" navigasyon çoğaltmak için arıyorum ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Alex
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
İçten dişli condition.wait () çağrılması herhangi geleceğin alma ana iş parçacığı üzerinde engellemek için neden
Bir evresel okuma yazma kilidi paylaşan bir threadpool içine yürütülür görevleri vardır. yürütme orada bitirir eğer bu görevler gelecekleri dönün. kilit çekişme yaşadığında evresel okuma yazma kilidi bir şartla bekleyecektir.

Ben kullanıyorum kütüphane görevlerin bir koleksiyondan bir veya daha fazla bitmiş gelecekleri almak için bir wait_for_any yöntem sunar. Ancak, bir veya birden fazla vadeli bitmiş halde wait_for_any yöntemi tüm vadeli bitene kadar geri dönmek için başarısız olur. Bundan başka, wait_fo ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Corne
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Sonraki Js paket boyutu ve içeriğini analiz etmek nasıl
Sadece Sonraki JS 9.0 upgrated ettik ve ben bir yapı çalıştırın size tüm derlenmiş sayfalarının boyutunu gösteren mükemmel yeni özellik var. En azından çift bu boyutta olma eğilimi FORMIK kullanmak sayfaları dışında etrafında 20-30 k herşeysin. asıl sorun app.js dosya 600k ve kırmızı üzerinde olmasıdır.

ayrıca dalış ve bütün paketleri uyduruyor ne daha ayrıntılı bir düzeyde görmek için ther ea yolu var mı? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı jonhobbs
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Kuvvet MP3 dosyası olarak hareket etmek "Farklı kaydet ..." Tarayıcı yerine oynamanın
Bir oyun ve indirme düğmesi: mp3 dosyalarının bir listesini içeren bir sayfa için iki düğmesi vardır her listelement için bir modül oluşturmak gerekir. Oynatma düğmesinin tıklanması, bir mp3 çalar sabit bir altbilgi olarak tarayıcıda ses oynadığı görülmektedir. Ayrıca kullanıcı dosyayı indirmek için basit bir yol sağlamak gerekir. Sorun ses etiketi dosyası (gerçekten indirin) indirmek için bir yol içerse bile daha (3 nokta) butonuna tıkladıktan sonra yapmasıdır. Bu benim istediğim değil. Ben indirme düğmesi ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Gergő Horváth
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
çevrimdışı web sitesinde yerel fontları nasıl gömülür?
Ben çevrimdışı kullanım için bir web sitesi kullanılabilir hale getirmek için var. Ama bu yazı tipleri için çalışmaz. Onları indirip yerel yoluna css sayfasında yolları ayarlarsanız, Krom konsol görüntüler:


'Dosyası: /// ... .woff2' de yazı erişim kökenli 'boş' dan CORS politikası tarafından bloke edilmiştir: http veriler, krom, krom uzantısı https: Çapraz kökenli istekleri sadece protokol düzenleri için desteklenir.


Bunu nasıl değiştirebilirim? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Jomo
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
powershell içindeki dış exe yürütürken ASCII çıktı Kulp
Powershell (v5.1) içinden AWS CLI yürütülebilir çağrılırken zaman özel karakterler powershell düzgün işlenmez. İşte bir örnek:

# This works: powershell is forwarding the output directly to stdout without touching it
> aws cognito-idp describe-user-pool --user-pool-id $MyPoolId
{
"UserPool": {
[...]
"EmailVerificationMessage": "Votre code de vérification est {####}."
[...]
}
}

# This doesn't work: powershell handles the command's output encoding improperly
> aws cognit ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:58
kullanıcı Maxime Rossini
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
Bir dizesinde belirli bir desen ama her şeyi değiştirme (Oracle)
Ben Oracle'ın kullanarak belirli bir desen hariç '' ile bir dize her şeyi değiştirmek istiyor regexp_replace.

Benim durumumda model Alman plakalı ifade eder. Desen kullanım kolonu (bulunan verwendungszweck_bez(Banka) gelir tablosunun). Desen ile eşleştirilebilir ( [a-z]{1,3})[- ]([a-z]{1,2}) ?([0-9]{1,4}). Şimdi desen hariç her şeyi eşleşmesi için eşleştirme kalıbını ters istiyorum. Kullanım sütun gibi görünür:

ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG VERTRAG AS-9028000568 KFZ-VERSICHERUNG KFZ-VERS. XX-Y 427 01.01.19 - 3 ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:57
kullanıcı simulacrum
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
visual studio kodunda Run açısal Karma testleri
Ben (burada cevap olarak benim vscode onun çocuk açısal-karma-testi-kaşif ve yasemin-testi-adaptör ile birlikte vscode-testi-kaşif uzantısı yüklü Karma tek sınaması )

Ancak, herhangi bir test Testi Explorer yüklenir, önemli bir şey yükler ancak seçim bu projeleri gösterir:


Benim açısal-cli.json:{
"$schema": "./node_modules/@angular/cli/lib/config/schema.json",
"project": {
"name": "frontend-cli"
},
"apps": [
{
"name": "debug",
"root": "src",
... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:57
kullanıcı user122222
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
13
ayrı değer olmayan farklı değerler yaratan bir durum açıklamasında bir sütun despit nasıl alınır
Ben APP_ID başına bir hat almak istiyorum ama 3 satır aynı APP_ID retruned demektir bir vaka açıklamada Operating_System seçiyorum.

SELECT DISTINCT [APP_ID], [APP_NAME], [BATCH_ID], [Start_Date],
CASE
WHEN [Operating_System] LIKE '%Windows%'
then COUNT([HOSTNAME])
ELSE ''
END AS 'Windows',
CASE
WHEN [server_pam_Operating_System] LIKE '%Linux%'
then COUNT([HOSTNAME])
ELSE ''
END AS 'Linux'
FROM [dbo].[table a ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:57
kullanıcı RyanB
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
CTRL-C üzerinde gracefuly bırakma değil gibi / devam örümcek duraklatmaz Can
Ben şu yapıya sahip bir web sitesinin birden fazla sayfa taramaya çalışıyorum:


Ben sayfaları sonraki sürünerek almak için URL'ler sağlamanızı bazı start_requests sayfaları var. Onlar parse_list yöntemiyle ele ve dont_filter = true olarak işaretlendi (aksi takdirde bütün örümcek yine bir özgeçmiş ile dururdu). Url gibi bir şey //www.example/: https {id} / url
Önceki url'lerde, örümcek taramasını yeni URL'lerin listesini bulur. : Bu yeni URL'ler şöyle öncekilere benzer https: //www.example/ {id} / url page ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı Ezneh
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
19
seçici ile css taşma gizli geçersiz kılma
yani benim goztimtin oldu, ben karmaşık bir sayfa yaptı ve ben daima bu can sıkıcı kaydırma vardı

html{
overflow-y:hidden;
overflow-x:hidden:
}


hangi inşaat büyük, ancak o zaman ben bunu nasıl geçersiz, ben taşma göstermek istiyorum başka bir sayfa yapmaya karar? Ben bir kap yapıp koymak için çalıştı overflow-y:visible and overflow-x:visiblehtml seçici sadece yapacak bir şey yoktur, bir önceki sayfayı keser değişen, ama bu sadece işe yaramaz? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı Alex Alex
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Microsoft Graph API tarafından bir Pagelibrary için Sitepage en olsun nasıl
Biz birkaç sayfalık SharePoint bir Pagelibrary var. Biz Graph API tarafından başka bir sitede bu sayfaların içeriğini listelemek istiyorum. site bir iletişim sitesinde dayanmaktadır.

Biz çağırırsanız:


https://graph.microsoft.com/beta/sites/ {site id} / sayfalar: Ben 'SitePages', (ihtiyacım yok Pagelibrary) varsayılan pagelibrary sayfaları olsun
https://graph.microsoft.com/beta/sites/ {site id} / listeleri: Ben kütüphanelerin bir listesini almak; Pagelibrary hariç aradığım
https://graph.microsoft.com/beta ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı BushJopie
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Toplu AWS SageMaker Python SDK'sıyla seyrek matrisi
Ben başarıyla AWS SageMaker ile Scikit-bilgi LSVC modelini eğitim verdi.
I toplu tahmini olmak için (aka. Toplu dönüşümü) şeklinde olan bir scipy seyrek bir matris olup, nispeten büyük bir veri kümesi üzerinde 252.772 x 185128. (torba arasında kelimelerinin tek sıcak kodlama çünkü özellikleri sayısı yüksektir ve) özelliklerini ngrams.

Ben yüzünden mücadele:


veri boyutu
veri formatı


Ben neler olduğunu kontrol etmek için çeşitli deneyler yaptı:

1. Örnek eksik matris verilerinin lokal olara ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı ivankeller
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
12
Bazı iletiler SQS'in içinde kaybolur
Ben gönderme ve SQS'in ve Java SDK ile iletiler alıyorum. Hemen hemen tüm mesajlar iyi çalışıyor, ama bazıları kaybolur ve nedenini anlayamıyorum. Bu mesaj göndermeye kodudur:

final SendMessageRequest msg = new SendMessageRequest(
this.queueUrl, data.toString()
).withMessageGroupId(projectId);
final Map<String, MessageAttributeValue> attrs = new HashMap<>(1);
// message signature - HMAC calculated from message body
final String signature = // calculating signature
attrs.put(
"signature" ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı g4s8
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
13
port 25 dinle ve gelen e-postaları baskı?
Program.cdinleyecek port 25, gelen herhangi bir mesaj yazdırmak ve "Mesaj Alındı" ile müşterilerine cevap verir.

Müşteri:

echo "test message" | nc localhost 25
Message Received


Server.c:

./Program.p
test message


Hareket etmek istiyorum Program.pda, açın, benim bulut sunucusuna bir oluşturmak MX recordsıramı Domain_Name.Testve bulut sunucuya işaret.

Soru: Will Program.p"gönderilen herhangi bir gelen e-posta iletilerini yazdırmak mümkün Test@My_Domain.Test"?

Yanıt bir yok ise, o hangi adımları ben öy ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı Potato
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
Ne kadar değişik WordPress taksonomilerin farklı pop-up göstermesine?
Wordpress -, farklı bir URL, CMS için farklı (bireysel) pop-up yerleştirerek bana yardım edin.

Örneğin, böyle bir analiz mi, ekran görüntüsü - https://prnt.sc/pjzmap ve - https://prnt.sc/pjzmr9

Örneğin URL'yi gerekiyorsa - https://www.assuta-clinic.org/ ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı IvLadanin
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
cli aws kullanarak aws API ağ geçidinin API Anahtarını almak için
Benim api-ağ geçidi için bilgi almak için aws cli kullanıyorum. Ama AWS CLI kullanarak bu API adıyla ilişkili API Anahtarını almak için bir yol bulamıyorum.

Şimdiye kadar kullanarak API kimliği almak mümkün aws cli 'aws apigateway get-kaynak my-api-key --region eu-batı-1'. ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:56
kullanıcı Satya
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Nasıl bütün Facebook'a yerinden Mesajını alınır?
Bir proje için bir duygu analizi yazılım geliştiriyor, biz Facebook'tan yayını almaya çalıştı ama biz tüm tweet'leri verir twitter aksine koltuğu alma hangi sayfasını belirtmek gerekir. Herkes nasıl tüm Facebook üzerinde ve biz böyle ayrıcalık Grafik API abone olmak gerekirse, yayını almak için bize yol gösterebilir. ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Waqas Ahmed
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Nasıl WooCommerce REST API için PHP sarmalayıcı kullanılır?
Eh ... Ben WooCommerce DİNLENME API kullanarak JSON'dan ürünlerini ithal etmek konusunda birkaç makale okudum. Ben oluşturmak için otomatik / WooCommerce teşekkür gibi bir PHP kütüphanesi indirmek zorunda olduğunu görüyoruz. Çok uzak çok iyi. İşte sorularım şunlardır:


Nerede Automattic / WooCommerce paketini yüklerim? Ben böyle yüklü: wp-content / themes / my_child_theme / otomatik. Yapmam gereken şey bu mu?
Bu yapıldığında ile hangi dosya içinde benim kimlik doğrulama ile yeni bir müşteri oluşturmak gere ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Nicolas Poulain
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
25
tarih nesnesi yapmak '2019-10-16' dönüştürme
Bu Internet üzerinde en iyi belgelenmiş şey olabilir fark ama doğru olsun gibi olamaz. Ben bir dize, ben adım adım bunu artırabilir böylece bir tarih nesnesine dönüştürmek istediğiniz '2019/10/16' var, ama yine de tekrar dize '2019/10/06' dönüştürülebilir. Ancak, ben sadece 2019.10.16 veya benzer bir şekilde bunu elde etmek mümkün görünmektedir.

import datetime
day = '2019-10-16'
date_object = datetime.datetime.strptime(day, '%Y-%m-%d')
>date_object
>datetime.datetime(2019, 10, 16, 0, 0) ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı john doe
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Nasıl Microsoft Dynamics CRM 2016 (Versiyon 8) JAVA veya C # webservices veya REST API kullanarak Davasını oluşturma?
Ben web servisleri kullanarak C # veya java kullanarak Microsoft Dynamics 2018 (Ver.8) bir dava oluşturmak istiyorum. engin googling yaptıktan sonra ben hiç veya pek yararlıdır çok az kaynaklarla sabit şans yaşıyorum. Microsoft belgeleri eksiksiz çıkmaz. Aşağıdaki benim gereksinimleri şunlardır:


Bir ÖRNEĞİ oluşturuluyor.
Case Case daha muhtemel kapanış güncellenmesi.
Bir CONTACT oluşturuluyor.


Ben istirahat API kullanarak bu işlemleri gerçekleştirmek veya JAVA veya C # ya webservice gerekir. Herhangi bi ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Shubham Shah
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
HTTP Başlıkları: Erişim-Control-Allow-Yöntemler VS İzin
Bu iki başlığı arasındaki temel fark nedir?

Access-Control-Allow-Yöntemler ederken isteğin başlıkları koleksiyonunda bulunan izin Content.Headers koleksiyonun içinde bulunabilir.

Hangisi .OPTIONS isteklerini işlerken önemsemeliyiz? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı orzel
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Parametre olarak girilen tarih aralığını nasıl değiştirilir
benim değerlendirme için ben bir giriş parametresi olarak bir tarih aralığı belirledik. Bu, seçilen tarih aralığı (örneğin, bir formül alanı kullanarak) bir metin olarak görüntülenir.

Ben bir tarih aralığı seçin ve CR ilgili verilere geçer ki şu ana kadar is ulaştı Ne. Ama sadece bir şey happenend hangi ilk ve son tarihini görebilirsiniz.

Örnek:

Girilen Tarih aralığı: -: - 2019/10/14 Görüntülenen tarih aralığı 2019/03/01: 2019/01/01 Oluşturulan bir bildirimle 2019/10/16 İlk / son tarih 2019/03/01 - 2019/ ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı felix571
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Başka bahar projesinden Sayfalandırılmış Bahar dinlenme api Çağrı
Ben onun çıkış aşağıdaki gibi görünür, sayfalandırılmaktadır bir API kurmak:

{
"content": [
{JSON1},
{JSON2},
...
{JSON20}
],
"pageable": {
"sort": {
"sorted": true,
"unsorted": false,
"empty": false
},
"offset": 0,
"pageSize": 20,
"pageNumber": 0,
"unpaged": false,
"paged": true
},
"totalPages": 2,
"totalElements": 32,
... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Indrajeet Gour
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
13
NPM göre komutları) (PHP shell_exec ile çalışmıyor
Ben PHP'nin aracılığıyla npm / yudum kullanarak yaşıyorum bazı sorunları denemek ve ayıklamak için bir test senaryosu var shell_exec()fonksiyonu;

<?php
$command_feedback = [];

$command_feedback[] = shell_exec('pwd');
$command_feedback[] = shell_exec('npm');
$command_feedback[] = shell_exec('npm install');
$command_feedback[] = shell_exec('gulp build');

error_log(print_r([$command_feedback], true));


Bu anında çıkarır

[0] => Array
(
[0] => /var/www/local.domain.com/public

[ ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Novocaine
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Bir sütun içinde benzersiz değerlerin iki pyspark dataframes birleştirme
Diyelim ki iki pyspark dataframes var, diyelim usersve shops. Her iki dataframes için birkaç örnek satır aşağıda gösterilmiştir.

Kullanıcıların dataframe:

+---------+-------------+---------+
| idvalue | day-of-week | geohash |
+---------+-------------+---------+
| id-1 | 2 | gcutjjn |
| id-1 | 2 | gcutjjn |
| id-1 | 5 | gcutjht |
+---------+-------------+---------+


dükkanlar dataframe

+---------+-----------+---------+
| shop-id | shop-name | geohash |
+---------+- ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Bitswazsky
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
PyTorch - Geçersiz maksimum indeks zaman MaxUnpool1d
Ben bir oto-kodlayıcı kurmaya çalışıyorum ama unpool için çalışırken bir indeksleme sorunu üzerine tökezleyerek devam edin.

Bu şimdiye kadar kodlama için benim kodudur:

from torch.autograd import Variable

test_in = Variable(torch.rand(1, 73, 480))

layer1 = nn.Conv1d(73, 256, kernel_size=3, stride=1, padding=2, bias=True)
layer2 = nn.ReLU()
layer3 = nn.AdaptiveMaxPool1d(240, return_indices=True)
drop_out = nn.Dropout(0.25)

out = drop_out(test_in)
out = layer1(out)
out = layer2(out)
out, indices = layer ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Bryce Ramgovind
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Nasıl düğümün js işlev çağrısı Mac terminali sekme açmak için?
Ben mac os içinde Nodejs kullanarak arka uç sunucu çalıştırıyorum. Benim dinlenme API işlev çağrısı biri, ben mac os terminali sekmesini açın ve terminaldeki bazı komutları yürütmek istiyoruz. Benim Nodejs işlevinden geçmek istiyorum komutları itself.My mac os sürümü 10.15 ve benim Nodejs versiyonu 10.16.3.Can herkes bunun nasıl yapılacağını bana yardım edin dediğimiz? ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Prabal
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Bir kabuk komut dosyası içinde bir yankı komutun sonucunu kaydetme?
Bir değişken bir kabuk kullanılmak üzere bir yankı komut sonucu depolamak için çalışıyorum. Debian 4.19.0-6 amd64

Terminalde komut çalışır: echo $HOSTNAMEdöner debian-base, doğru ana makine adı.

Ben gibi bir kabuk komut dosyası, onu çalıştırmayı denediğinizde:

#!/usr/bin/bash

CURRENT_HOSTNAME=`echo $HOSTNAME`
echo $CURRENT_HOSTNAME


Ben genişleme çalıştık:

CURRENT_HOSTNAME=$(echo $HOSTNAME)


Ve sadece biraz daha üsleri kapsayacak şekilde, eşyaları gibi çalıştı:

CURRENT_HOSTNAME=$HOSTNAME


Terminal ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:55
kullanıcı Matchoo
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Typescript: outfile derleme sırası
Ben opsiyon outfile kullanarak, bir dosyaya bir derleme sırasında benim typescript dosyaları bir sorunla karşı karşıya. bir PC'de derlenmiş dosya harika çalışır, ancak diğer yandan da bazı ek başvurular ihtiyacı vardır. tsconfig.json dahil Proje dosyaları, aynıdır. Düğüm ve typescript sürümleri aynıdır.

Yine de farklı çalışır. ı full.js. için derlenmiş olan, dosyalar a.ts ve b.ts var diyelim gibi bir PC görünüm üzerinde full.js İçeriği:

// compiled contents of a.ts
...
// compiled contents of b.ts
...


A ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı Горячев Дмитрий
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
15
Nasıl programlı UIPageViewController içindeki otomatik düzen kısıtlamaları yerleştirmek için?
Bir UIPageViewController içeriği görüntülemek almaya çalışıyorum, ancak şimdiye kadar hiç şans oldu. Ben sayfa görüntüleme noktalar görüntülemek başardı ve arka plan rengi (çamurcun) düzgün geçerlidir, ancak hepsi bu.

Benim kod, bir PageViewController UIPageViewController devralan ve InPageViewController üst görünümü içinde içerik sayfaları olarak UIViewController devralan var.

InPageViewController İçinde:

private let labelView: UILabel = {
let label = UILabel()
// label.translatesAuto ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı fankibiber
oy
-2
cevaplar
0
ziyaretler
9
Hata: beklenmedik Apaçi kapatma. ve ayrıca liman değişim çözümü çalışmıyor
Beklenmedik Apaçi kapatma. Burada görüntü açıklama girin
Bu, eksik bağımlılıkları, yanlış ayrıcalıkları, bir çarpışma veya başka bir yöntemle bir kapatma engellenen bağlantı noktasına bağlı olabilir. Hata kayıtlarını görmek ve daha fazla yardıma ihtiyaç biraz daha ipucu Windows Olay Görüntüleyicisi kontrol, kopyalama ve forumlarında tüm bu günlük pencereyi göndermek için Kayıtlar düğmesine basın ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı Parth Mehta
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Google Mercan cihazda bir zaman serisi modeli Koşu
Ben Mercan Accelerator ilk kez kullanıyorum. Benim özel zaman serisi modeli çalıştırmak için bu cihazı test etmek istiyorum. API benim modeline çıkarım yapmak bulmak mümkün değil benim tflite modeli oluşturulur, ancak.

Benim Aşağıdaki örnek program benziyor:

autoencoder = keras.models.load_model('model_float16.h5')
encoder = keras.models.Model(inputs= autoencoder.input, outputs = autoencoder.get_layer('bottleneck').output)
encoder.summary()

encodings = encoder.predict(input_array)
print(encodings)


Lütf ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı Arunav Kumar
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
18
sırayla severable değişkenleri bildirmek, bunlar artan adreslere sahip olacak
Biz dosyaların bir sürü ac programı var ve biz belirli bir şeyi merak edilmektedir.

Biz C51 ile topluyorlar.

, Dosyaların birinde diyelim, ben gibi birkaç değişkenleri bildirmek:

unsigned char xdata a;
unsigned char xdata b;
...
//etc
unsigned char xdata z;


Onların adresleri artırma ve aynı sırada olacak mı? beyan edildiği şekilde?

Ben artan adresler diziler veya kullanarak.Gerçeği elde edilebileceğini ya da ben seçim sabit adreslerini atamak anlamına ama bu soru değil biliyoruz. ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı bas knippels
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
15
Virtualenv / usr / bin otomatik python3 çekme değil
Yeni ubuntu 18.4 yüklü ve diğer bazı hata çözerken pip yoluyla gereklerini yüklerken var. Ben yükleme çalıştı python-setuptoolsve python-devyerine yüklemenin python3-setuptoolsve python3-devbenim makinede bunun da yüklü python2.7. Eh çözüm işe yaramadı ve benim makinede 2.7 istemiyoruz gibi paketler çıkarıldı ve aşağıdaki komutu çalıştırdığınızda şimdi:
sudo virtualenv venv
bu mesaj çıktı: The path python2 (from --python=python2) does not exist.
Yukarıdaki komut çalıştı piton-dev ve piton kuruluşu araçlar ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı Wadood Islam
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
instagram için yazılan bildirimleri için Chrome Uzantısı
İnstagram yemlerde herhangi bir yeni yazının bana bildir herhangi bir krom uzantısı var mı. Ben webstore'undan böyle uzantısı aradık ve bu uzantıyı bulundu
https://chrome.google.com/webstore/detail/app-for-instagram/elgkaganeohngoabbfjlnfchfbaeapcg
Ama belirtilen olsa bile bu tür seçenek bulamadığınız krom uzantısı: / /elgkaganeohngoabbfjlnfchfbaeapcg/help.html uzantısını yükledikten sonra açılır sayfa ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı Sam R
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
16
'İmage' nitelik kendisiyle ilişkilendirilmiş hiçbir dosya vardır
Ben model.py bir ImageField eklendi beri görüntüyü güncellemek için çalışıyorlar ama her zaman bana 'image' özelliği kendisiyle ilişkilendirilmiş hiçbir dosya vardır bu hatayı veriyor.

Yönetici paneli django tarafından verilen Dan i ekleyebilir ve Updat böylece yapabilir, ama görüntüleri güncellenmesi ama id çalışmıyor benim kendi yolunu oluşturmak gerekir. İşte benim ekleri vardır

Bu benim modeli sınıf odalar (models.Model): room_number = models.PositiveIntegerField (benzersiz = True) room_type = models. ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:54
kullanıcı Jonas George
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Ağ başlatılamıyor
Ben başarıyla hyperledger-fabric.Also ağ uygulamamızla / BNA dosyası ve PeerAdmin kartını yarattı yüklediniz. Ayrıca komut başarıyla çalıştırıldı gösterir uygulamayı yüklemek başardı. Ancak hata aşağıda alıyorum ağ uygulaması başlatılırken. Benim kumaş çalışıyor ....

✖ başlayarak iş ağı tanım. Bu bir dakika ... Hata alabilir: Hata iş ağı başlatmaya çalışırken. Hata: Herhangi yaşıtları hiçbir geçerli yanıtlar. Teşebbüs akran Haberleşme yanıtı bir hata vardı: Hata: Hata konteyner başlayarak: error başlangıç ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı Bharat
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
9
Nasıl test için süper sınıfın JavaScript yöntemini değiştirmek için?
Ben onun süper yöntemin 'foo' çağıran bir yöntem 'foo' test etmek istiyorum:

foo(){
super.foo();
//do some extra stuff
}


aynı sınıf, örneğin başka bir yöntem başvurmak halinde

foo(){
this.baa();
//do some extra stuff
}


... ben sadece test, örneğin için baa yöntemi yerini alabilir

element.baa = () => { console.log('This is a mock of baa')};
element.foo();

expect(effectsOfFoo).toBe(Ok).


Ancak, ne kadar süper yöntemle 'foo' için aynı şeyi?

gibi Belki bir şey

element.construc ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı Stefan
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Bir işaretçi dönen C DLL arama Düğüm-ffi
Ben bir parametre olarak DLL diğer fonksiyonlarda kullanılmak üzere C DLL bir işaretçi dönmek biliyorsanız ben test etmek için basit bir kod çalışıyorum. Ama bir şey çalışmaz

Cı DLL kodunu

#include <stdint.h>

#if defined(WIN32) || defined(_WIN32)
#define EXPORT __declspec(dllexport)
#else
#define EXPORT
#endif


EXPORT int* init() {
int *p = (int *)calloc(sizeof(int));
p[0]=33;
return p;
}


EXPORT int get(int* base) {


return *base;
}


Benim düğüm uygulamasının Kod

var ffi = requi ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı wakeup
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
12
TypeError connection.on bir işlev node.js değil
Ben node.js ve istirahat-api oluşturmak için çalışılıyor alıyorum Postacı kullanarak yürütme mssql database.While eklemek için yeniyim

router.post('/api/AddEmployee',function(req,res){ //This is route path

connectionPool.connect().then((conn)=>{ //Setting using connection

var request=new sql.Request(conn);
request.input('Employee_Number',sql.Int,req.body.Employee_Number)
request.input('FirstName',sql.VarChar(50),req.body.FirstName)
request.inp ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı salman mohideen
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Aynı httpd.conf'a mutliple alanlar
Aynı IP adresini gösterecek şekilde iki alan adları var. alanların bir diğer başka bir etki alanına sadece bir ileri gidiyor sunucuda yerel olarak barındırılan (biz buluta Confluence göç, ama hayatta eski bağlantıları tutmak gerekir)

Benim httpd.conf böyle küçük (bir sürü umarım alakasız bilgiler kaldırıldı) görünüyor.

Listen 80
Listen 443

NameVirtualHost *:80
NameVirtualHost *:443

<VirtualHost *:80>
ServerName esd.domain.com
Redirect / https://esd.domain.com/
</VirtualHost>

<Virt ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı jdpjamesp
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Birlik, Nasıl AsEnumerable kullanmak
Ben kullanmaya gerek AsEnumerable()bir on DataTableBirlik içinde, ama bu birliği sürümünü görünüyor System.Databu yöntemi yok!

Ben varlığın içine dll VS sürümünü içe çalıştı, ama beni söylendi Multiple assemblies with equivalent identity have been imported.

Biri çok nazik olmalı ve ne yapmam gerektiğini bana öğretir misiniz !?

Çok takdir! ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı PiggyChu001
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
SAVAŞ bulunamadı (Jenkins)
Tomcat üzerinde Jenkins kullanarak benim yerel dosya sistemindeki bir savaş dosyasını dağıtmak çalışıyorum. Ben WAR dosya yolu ne yazacağınızı sadece emin, öğreticiler üzerinden gidiyor gereken her şeyi yaptık. Ben kod ve bir WAR dosyasına proje oluşturmak için Eclipse kullanıyorum. Önce WAR dosyasının yolunu koyarak çalıştı, ancak belirten bir hata verdi:

Expecting Ant GLOB pattern, but saw 'PATH_TO_WAR'


Sonra StackOverflow'daki aracılığıyla arama yaptıktan sonra ben Jenkins mutlak yolları sevmez öğrend ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı hell_storm2004
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
17
kaynak yolunu Tespit
Bizim uygulama standart Servlet ve Bahar DİNLENME kontrolörleri bir karışımına sahiptir. Nedeniyle yapılandırmasına, DİNLENME bitiş noktaları yanıt / dinlenme / appName yerine sadece daha APPNAME / ' .

DİNLENME kontrolörleri sadece farklı bir yol YAPIN beri bir sorun ... olmamıştır, bu nedenle mevcut sayfalarında veri yüklemek için kullanılır.

Ben bütün bir sayfaya yönlendirme yeni bir denetleyicisi oluşturmak için vardı ama kaynaklar bütün "../css/" veya "../scripts/" gibi bir şey eşlenir beri 404. Not a ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı algiogia
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Jupyter Lab'dan Flask Running
Temel bir Matara kod çalıştırmasına ve şişeden bir html dosyası çalıştırmak çalışıyorum. Ve Jupyter Lab bu yapıyorum !!!

İşte Şişe kod.

> from werkzeug.wrappers import Request, Response from flask import
> Flask,request,render_template,jsonify
>
> app = Flask(__name__)
>
> @app.route("/") def hello():
> return render_template("index.html")
>
> if __name__ == '__main__':
> from werkzeug.serving import run_simple
> run_simple('localhost', 9000, app)


' ''

İş ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:53
kullanıcı Aditya Nikhil
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
13
Dizi Vuejs bir ila TD 2 elemanları (tablo kolonu) oluşturulma
Bir tablo TD (sütun) bir diziden 2 öğe işlemek istiyorum, burada benim sahte bir veridir:

agendas: [
[
{
tag: 'p',
class: 'm-agenda__date',
value: 'Tue, 12 Oct'
},
{
tag: 'p',
class: 'm-agenda__time',
value: '8am - 12pm',
},
{
tag: 'h3',
class: 'm-agenda__subheading',
value: 'Subheading of the Sub-Section'
},
{
... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:52
kullanıcı Teni
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
karmaşık bir sorgu ile Get_next_by_field
Ben de o maçın kez tarih saat alanı olan team_first ve team_second alanları alanları vardır modeli Match var. Ben, bu team_first veya team_second olabilir team_first ile sonraki eşleşmeyi almak istiyorum, bu yüzden bu sorguyu yapmaya çalışıyorum:

self.get_next_by_datetime(Q(team_first=team) | Q(team_second=team))


Bana aşağıdaki hatayı veriyor çalışmaz: TypeError: _get_next_or_previous_by_FIELD () argüman 'alanına' için birden fazla değer var.

Tabii team_first = ekibi ve team_second = ekibi ile yanı ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:52
kullanıcı Supremus
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Etiketler kullanırken tepki-ChartJS-2 Grafik kayboluyor
Şu anda tepki öğrenme ve bir Polar Alan Grafiği uygulamaya çalışıyorum. Ben grafikte benim etiketlerin tüm eklediğinizde kaybolur. O Sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için yükseklik ve genişlik artırdık. Bu kadar herhangi bir öneri karşılandığı öğreniyorum olarak kod muhtemelen iyi değil biliyoruz. Herkes stil üzerinde herhangi bir ipucu vardır Ayrıca eğer Ocak vb Ocak ayı için verilerin yanındaki olmak çok grafiği çevreleyecek etiketleri istediğiniz gibi

datasets: [
{
data: [11, 16, 7, 3, 14, ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:52
kullanıcı Dominic Melloy
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
20
JQuery animasyon ters edilemiyor
Bu yüzden sadece JavaScript ile başladık ve jQuery kütüphanesinde öğrenme, ben CSS oluşturulan bu basit kutu var ve bir düğme kutusunu daha büyük hale tıklandığında ancak başka tıklandığında onun orijinal döner olduğunda jQuery, bunu animasyon edildi boyut. Daha büyük kutusu sadece sorunsuz hale getirmek için düğmeye var ama daha küçük aslında daha küçük yapmak için yapmak için düğmeye almak gibi olamaz.$(".big").click(function() {
$(".box1").animate({
height: '+=150px',

});
});

$(".small").cl ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:52
kullanıcı Sven The Dog
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
o Swift paket yöneticisine, storyboardlar XIb'nin dosyaları eklemek mümkün mü?
Projemde ben UI öğeleri çok özelleştirmiş. Gruba onlara araya istiyorum ve bir paket oluşturmak. o Swift Paket Yöneticisi kullanarak bir paket oluşturmak mümkün mü ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:52
kullanıcı vineeth s thayyil
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Firestore Depolama StorageException nasıl baş edilir
Benim app FireStore depolama görüntüleri alır. Hiçbir görüntü yok mevcut olması durumunda ben hatayı işlemek isterler. Ama bu çalışma için görünmüyor olabilir.

Ben Try catch ile çevredeki çalıştılar.

Bunu denedim

Future<dynamic> getImage(int index){
return FirebaseStorage.instance.ref().child(widget.snap[index].data['英文品名']+".jpg").getDownloadURL().catchError((onError){
print(onError);
});
}


ve bu

Future<dynamic> getImage(int index){
var imageStream;
try {
... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:51
kullanıcı Travis
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Başka bir QT açıkken Nasıl bir pencerede her şeyi devre dışı bırakabilirsiniz?
Benim qmainwindow uygulama tıklama olaylarla bazı düğmesi vardır. i birini tıkladığında, (i sh dosyalarını çalıştırmak çünkü falan), yeni bir pencere görünür. bacground Benim asıl pencere (çünkü bir iş parçacığı çalışma, ama bu istediğim budur) dondurulmuş, ama dondurulmuş orijinal pencere clciking başlar ve yeni bir tane kapattığınızda, eskisinin benim clciks ezberlemek ve ben tıkladıkları herşeyi çalıştırmak donmuş penceresindeki (ve bu kötü, ben dondurulmuş birinde her şeyi devre dışı bırakmak gerekir). ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:51
kullanıcı Kaguro
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Yerel artifactory golang vekil ve sağlama toplamı doğrulaması
Modül sağlama doğrulama yaparken yerel artifactory vekil gitmek kullanarak gitmek modüllerini alırken "gidip" başarısız olur.

İşte biz internetten doğrudan indirme yapamaz ama Artifactory dayanan bir yerel proxy üzerinden gitmek gerekir. Ben GOPROXY (GOPROXY = belirttiniz https://repo.mycompany.se/artifactory/api/go/gocenter yerel Artifactory bir proxy kurulum için). "Gidip" çalıştırırken indir gördüğüm kadarıyla Tamam gider fakat proxy üzerinden sağlama almanın sum.golang.org yerine doğrudan kullanmayı de ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:51
kullanıcı Henrik Bakman
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
11
Zaten başka enum tarafından tanımlanan örnek yöntemi ancak hiçbir tekrarlar vardır: Hata Raylar
Ben iteratif Şimdiye kadar 2.5'e 2.3 den Yakut güncelledik 6. Rails için Rails 5.2 app yükseltmek için çalışırken ve birkaç Mücevher çarptı ve şimdi göründüğü bazı hataların giderilmesi için çalışıyorum duyuyorum.

ArgumentError: You tried to define an enum named "catalogue" on the model "CollectionContext", but this will generate a instance method "museum?", which is already defined by another enum.


Orada SO bu soruna ilişkin sorulardan bir dizi ama tüm _suffix veya _prefix kullanımı ile çözülebilir aynı ... ►►►
Oluştur 16/10/2019 saat 12:51
kullanıcı whatapalaver

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more