Son sorular

oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Django - Müşteri cihaz temelinde CKEditor dinamik görüntü boyutu
Ben bir blog tarzı web sitesi geliştirmek için çalışıyorum ve ben (django-ckeditor-Filebrowser-dosyalayıcıda ile CKEditor ile bağlantılı) dosya yönetimi için wygiwys ve Filer gibi web framework, CKEditor olarak Django kullanıyoruz. Her çalışma, ama sorun, ben (vb .. mobil cihazlarda daha küçük, masaüstünde daha büyük,) Kullanıcının Devide dayalı onlara hizmet etmek istiyorum ben mesajların içinde kullanılan görüntüler için görüntü boyutunu kontrol edemez olmasıdır. Ben nasıl bunu yapmak için, herhangi bir f ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 22:00
kullanıcı Davide Aimar
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
8
kullanıcı benim formdaki bir metin kutusu tıkladığında biri zaten yoksa, ben şimdiki kaydın bir kimlik atamanız gerekir
I düzenleme ve kayıtları yaratmak için, bir form, frmEvent sahiptir. Her kayıt bir Etkinliği temsil eder. Ben bir pop-up form var görüntülediği çok-çok ilişkileri olduğu ortak bir veya geçerli Olay daha Kişiler. Kullanıcı frmEvent üzerinde bir metin kutusu tıkladığında açılan formu açılır.

Açılan formu görüntüler tblEventPersons kayıtların hepsi burada OlayNo = anda açık olan olay kaydının kimliği. Bu normalde iyi çalışıyor. Ancak, benim form yeni bir olay kaydı oluşturmak için kullanıldığı zaman, en az bi ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:59
kullanıcı Chase Hawisher
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
7
Nasıl Tkinter GUI benim Python arka uç kodunu entegre edebilirsiniz?
Ben Tkinter ile öğrenme önyüzü geliştirme ve ben GUI ben Tkinter ile oluşturulan için (ön uç programından ayrı) Python içinde yazdığım bir arka uç programı bağlanmaya çalışıyorum. Bu arka uç geçerli:

import datetime
from datetime import date

naam = input("Hoe heet je?")
geboortejaar = input("Hoi " + naam + "!," + " Wat is je geboortejaar?")
huidigeJaar = date.today().year
leeftijd = int(huidigeJaar) - int(geboortejaar)
print("Beste " + str(naam) + ", in " + str(huidigeJaar) + " zal je " + str(leeftijd) + ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:59
kullanıcı Matthias Louws
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Orta Editör çapa uzatma özelleştirme
Ben Orta Editör çapa uzantısı özelleştirmek istiyoruz. Bağlantı il un dış bağlantı ve özel metin ile bir "başlık" ayrıntısını eklerseniz benim çapa otomatik sadece "_ blank" = hedefini eklemek gerekir. Ben "iyi özelliklerini" add ettiği yeni çapa uzantısı yazdı:

completeFormSave: function (opts) {
this.base.restoreSelection();
this.execAction(this.action, opts);
this.base.checkSelection();
// override created element to allow to change attrs
var createxdAnchor = MediumEditor.selection ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:59
kullanıcı lilux_m
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
durukyöntem gibi piton dekoratör / açıklayıcısı
Yani, Python için bir acemi olmak, burada neler olduğunu anlayamıyorum ...

Başka şeylerin yanı sıra sahip bir dekoratör / tanımlayıcı,, davranışını tanımlamak çalışıyorum staticmethod.

Safça, hangi devralır benim dekoratör / tanımlayıcısı yaratmaya çalışmışlardır staticmethod. O yapmadı ...

Soru 1) Neden? Burada kural farklı mı? Devralır için ortalama var mı staticmethod?

Neyse, okuma sonrası: https://docs.python.org/3/howto/descriptor.html#id9 , ben bu geldi:

class my_descriptor(object):
def __ini ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:59
kullanıcı Ohad
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
11
Pytho'yu bir metin dosyasından belirli verilerini okuma
Ben başlıklarıyla iki veri sütunları (başlık "x" ve "xy veri" dir) olan bir metin dosyası var. Nasıl (sırayla başlıklarını atlamak için) Dosyanın sonuna ileri hattından sadece ikinci sütun okuyabilir? Ben sadece rakam lazım. Ben ABAQUS komut dosyası bu kodu kullanmak gerekir, çünkü en basit kod yazmadan için sabırsızlanıyorum. Ben komut dosyası ile yeni ve gerçekten yardımına takdir ediyorum. ne şu gibi Benim metindir:

X XYData-201

0. 0.
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:58
kullanıcı farzane
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
6
Bağlantılı Listesi'ni kullanarak Hanoi Kulesi sonuçlarını yazdırmak için Fail
Ben bir atama problemi için tek başına bağlantılı yapısını kullanarak Hanoi Kulesi uygulamak çalışıyorum. Ben hata mesajı Yığın sınıfının altında isEmpty () yönteminde belirtilen "Yığın Boşalma" alıyorum. Ben ana yönteminde 3 olarak num_of_disks örneğini zaman aşağıdakileri görmek umuyorum:

kule C kule disketi 1 taşı

kule B'ye kule disketi 2 Taşı

Kule B kule C 1 diskini hareket

class Stack {
private Node top;

class Node {
int data;
Node next;

Node(Stack stack) {
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:58
kullanıcı noyb911
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
4
Nasıl HSpec ile / asansör / iğne özel monad yığınını entegre etmek?
bağlam

Ben HSpec ile teste çalışıyorum tercüman bazı monadic işlevlere sahiptir. Bunlar, aşağıdaki tek hücreli yığını ile gerçekleştirilir:

type AppState = StateT InterpreterState (ExceptT Events IO)
type AppReturn a = Either Events (a, PState)

runApp :: AppState a -> IO (AppReturn a)
runApp f = runExceptT (runStateT f new)


İşte size basit birinin bir örnek:

mustEvalExpr :: Expr -> S.AppState (S.Value)
mustEvalExpr e = do
val <- evalExpr e
case val of
Just val' -> return va ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:58
kullanıcı helper
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
7
Döngü bir tablo içinden ve SHA256 base64 karma ile bir alan kodlamak
Şu anda kendi SHA256 base64 şifresi ile bir düz metin parolası içeren bir sütun güncellemeniz gerekir. Ben her kayıt döngü için bir imleç kullanıyorum bunu ve parolayı kodlamak ama idamından sonra tüm kayıtlar aynı kodlanmış şifreyi sahip olmak.

DECLARE @hash AS VARBINARY(128);
DECLARE @h64 AS VARCHAR(128);
DECLARE @pass AS VARCHAR(500);
DECLARE @id AS INTEGER;

DECLARE cursor1 CURSOR
FOR SELECT [ID] FROM dbo.Table
OPEN cursor1
FETCH NEXT FROM cursor1 INTO @id
WHILE @@FETCH_STATUS = 0
BEGIN
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:58
kullanıcı equisde
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
9
Python: Nasıl satır ve sonraki satır DataFrame.apply () yöntemini geçmek?
Ben binlerce satırlarla DataFrame var. Onun yapısı aşağıda gibidir


A B C D
0 q 20 'f'
1 q 14 'd'
2 o 20 'a'Ben Geçerli satıra ve bir sonraki satırın bir sütun karşılaştırmak istiyorum. Bu değerler ise ben büyük bir değere sahip karşılaştırıldığında satır D kolonuna değeri düşük olan B sütununun değerini eklemek istediğiniz eşittir. Sonra bir takas işleminde gibi b sütununu taşınan kolon değerini kaldırmak istiyorum.


A B C D
0 q 20 'f' 1 ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:58
kullanıcı Ugurcan
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Neden sidekiq saat Belirttiğim dakikada çalışan değil,?
Benim yerel makinede zamanlanmış benim Sidekiq işçisi çalışmaz neden anlamıyorum Rails 5. kullanıyorum. Bu yapılandırma / sidekiq.yml ... kurdunuz

---
:concurrency: 5
:verbose: true
:logfile: ./log/sidekiq.log
:queues:
- default
:schedule:
Accounting::Workers::AuditWorker:
cron: "35 15 * * *"
queue: default


Kaçmaktan yukarı şeyleri başlatmak

bundle exec sidekiq -C ./config/sidekiq.yml


ancak belirtilen zamanda (03:35) de hiçbir şey olmaz. Ben ifadeyi değiştirdiğinizde

cron: "35 * * * *"


... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kullanıcı Dave
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Apollo-veri kaynağı-geri kalanı ile yanıttan başlığını oku
import { RESTDataSource } from 'apollo-datasource-rest';

export class Foo extends RESTDataSource {

async getFoo(id) {
const responseFoo = await this.get(`/api/v1/foo/${id}`);
return FooReducer(responseFoo);
}
}


Kullandığım Diyelim this.getbir GET isteği yapmak go. Nasıl tepki olarak başlıklarını okuyabilir? Bu tamamen kayıp mı apollo-datasource-restpakette? ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kullanıcı Dude
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Boş bir nesne referansı yöntemin 'int android.graphics.Bitmap.getWidth ()'
Öğrenciyim. Benim ev ödevi için bir çözüm gerekir. Bana yardım eder misiniz? Ben Görüntü Seçimi böyle bir hata alıyorum.

Bazı resimler Böyle hatası alıyorum. uygulama kendini kapanıyor. İstediğin kodlarını gönderebilirsiniz. Nasıl nasıl çözmek bana söyleyebilir? Bir kod olarak buna ihtiyacım var. Ben saatlerce çözemedim.

Burada dosyayı Download edebilir https://www.detectivestudio.com/UploadActivity.zip

E/AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: main
Process: andoridsticker.allnational, PID: 15406
jav ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kullanıcı Detective Studio
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
iOS simülatörü dinamik yükleyici içinde ayarlama kesme noktası
Ben dinamik yükleyici çökmesini bir sayıya yapılan çalıştırıyorum dyld_sim`memcmp. O zaman yükleme hangi kütüphane belirlemek için çalışıyorum, ancak yığın bozuk görünüyor (en azından, argüman kayıtları mevcut değildir).

Ben yükleyici (daha fazla yığın kadar) bir kesme noktası ayarlamak çalışıyorum, ama yok yükleyici modellerinin elde kırılma noktaları sopa gibi görünüyor Yani. Ben de sembolik kesme ayarı çalıştı, ancak bu tetiklemez. ben yanlış yazım olduğum için (örneğin "dyld :: yükü" iş vermedi) ise bi ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kullanıcı Rick
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
5
iOS için google dökme sdk için lisans nedir?
Aynı yukarıdaki gibi, bu SDK'yı kullanmak için, biz lisans ne olduğunu anlamaya ihtiyacımız var. çocuklar siz lisans türünü ve bağlantı var mı? teşekkürler ~ ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kullanıcı whitekevin
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
TypeError: int32 zorlamak ve Diziler nasıl bilmiyorum
Ben o sütun üzerinde diğer tüm değerlere belirli bir sütunda bir değer arasındaki standart devation yapmaya çalışıyorum. Ben alıyorum hatadır:

TypeError: int32 zorlamak ve Diziler nasıl bilmiyorum

others = df[(df['01A']== 'Ulimin') & (df['01A']== 'WT') & (df['01A']== 'TU_aulima')\
&(df['01A']== 'Insert') &(df['01A']== 'Bam;non_Insert')\
&(df['01A']== 'individually')]

sample1= [(df['01A']== 'Deleted!').count() , others.count()]
print("The Standard Deviation of Sample1 i ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kullanıcı TheUndecided
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
com.onesignal hiçbir sürümleri: OneSignal mevcut dereceli hatası vardır
Aşağıdaki hatayı bizim hiçbir nerede alıyorum

ERROR: Unable to resolve dependency for ':app@debug/compileClasspath': Could not find any matches for com.onesignal:OneSignal:[3.9.1,3.99.99] as no versions of com.onesignal:OneSignal are available.


Ben bu oluyor anlamaya olamaz. Herhangi bir yardım büyük takdir.

İşte benim bütün gradle dosyasıdır.

buildscript {
repositories {
maven { url 'https://plugins.gradle.org/m2/' }
}
dependencies {
classpath 'gradle.plugin.com.onesignal:o ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:57
kullanıcı DroiDev
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
25
kurucu ile referans başlatma
const T a {}; // constant of type T
const T& b {}; // ???
T c {}; // variable of type T
T& d {}; // error


Arasındaki fark nedir ave b?
bBir referanstır ama bunun bir nesneyi atamazsanız: O talimat I T yapıcısı bunu başlatın.
Adresi böyle görünüyor, a ve c adresleri arasındadır bve ahiçbir farklılık yok.

Ben beyan ve başlatmak Ve eğer bneden dderleme hatası veriyor?

I T. ilkel türleri ve sınıfları için ya yukarıda kodu test genel bir çeşidinden söz ve sonuçlar aynıdır. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:56
kullanıcı DPD-
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
10
MongoDB $ itme aslında dizinin üzerine herhangi bir şey iterek değil
Birlikte kod satırını yorumladı // This Command Does not workBen kırılma olduğundan şüpheleniyorsanız nerede. Çitanýn ayıklama günlüğünde, çıkış görünüyor bu gibi: Ama hiçbir şey DaysOfWeek şeması için Pazartesi nesnesindeki medicineIds diziye eklenir.

Aşağıda, I dizinin üzerine geri itin ve benim Mongo veritabanında sonucu göremiyorum DayOfWeek.findOneAndUpdate () için hata ayıklama çıkışıdır.

Eğer tüm diğer sorular gibi bu görmezden olacak, bana neden bildirin.

Mongoose: dayofweeks.insertOne({ medici ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:56
kullanıcı mk3009hppw
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
ajax kullanarak dinamik tablosundan seçici veri gönderme
I kutusunun işaretli satır sayımından çıkarılır olan JS bazı veriler ve toplam sayım ile dinamik bir tablo.

Ben onay kutusunun işaretli olduğundan satırlar için başka bir php sayfasına ilk kimlik alanını ve toplam fiyat göndermek için bir yol gerekir. Resimde görüldüğü gibi ben toplam 1500 ile vales 8, 10 ve 15 göndermek gerekir aşağıda.


Her onay kutusu aynı id benzersiz bir kimliği ve değer verdik.

<table id="price-list">
<tr>
<td>Some data</td>
<td>
<i ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:56
kullanıcı ikiK
oy
-3
cevaplar
0
ziyaretler
11
Nasıl Komut Satır Running Temizle Sözdizimi Hatası (Mac)
Bu benim için Gün 1'dir. kolay / hızlı yanıt için umut ... Ben benzer sorular sordum ama hala benim hata görmüyorum için varlık gördüm. İşte benim sürecinden var


Açık RÖLANTİ
( 'Merhaba dünya') yazdırmak
Farklı Kaydet, Kullanıcılar / Belgelerinde helloworld.py
(Mac'te) Açık Terminali
cd Belgeler /
piton helloworld.py


Bir sözdizimi Error-- ile bir araya geldi ediyorum Her zaman

Dosya "helloworld.py", hat 1 Python 3.8.2 (v3.8.2: 7b3ab5921f, 24 Şubat 2020, 17:52:18) ^ SyntaxError: geçersiz sözdizimi

Herh ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:56
kullanıcı hqmurphy
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
MSGraph bullk harmanlama erroring "bağlantı girişimi başarısız oldu"
Ben MSGraph (her parti isteğinde sadece 10-15 madde) toplu 97,000 civarında olay öğeleri (çoğunlukla oluşturarak olaylar) için MSGraph kullanıyorum ama çalışıyorum zaman aralıklı erroring ve ben bir "bağlantı girişimi başarısız oldu alıyorum bağlı uygun olarak belli bir süre içinde yanıt vermedi çünkü bağlanılan ana makine benim C # programında "yanıt verdiklerini başarısız oldu çünkü ya kurulan bağlantı başarısız oldu.

Başarıyla çalıştırmak çalışır ve (genellikle bir yerde 17,000ish dizi hata olacaktır, ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:56
kullanıcı Alastair Nicholl
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Nasıl piton dizisindeki bir db imleci oluşturmak / kullanırım?
Ben kullanabilir veya benim process_id işlevinde bir db imleci oluşturmaya çalıştığımda parçacığı hataları alıyorum. Her iş parçacığı kendi geçirilen kimliği için işlem verilerine veritabanını kullanmak zorunda kalacaktır.

Ben hiç PROCESS_ID dizisindeki bir imleç / (ı parçacığı hataları ve DB asla güncellemeleri almak) yararlanamazlar ... ben o farklı şekillerde bir çok kodlu ettik. Ben konuları kullanmadığınızda kod çalışır.

Bu kod, yazılacak yavaş ve istikrarlı gayet nasıl için çok özel gereksinimleri v ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı Joshua Hedges
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
İmleç açıklama resultset'de bile sadece bir sütun 7 başlık olur
Ben kullanıyorum sqlitekonektörü ve inceleyerek cursorbir döndü query:

curs = s.conn.cursor()
curs.execute("select count(distinct category) as ncats from part")
rows = curs.fetchall()


İncelenmesi curs.description()bunu bkz ayıklayıcısında tek bir sütunun bir 7-lü bir ncatsartı 6 Nones.

print(f'cursor description type: {type(curs.description)}
len: {len(curs.description[0])}')

cursor description type: <class 'tuple'> len: 7


Eh daha neşeli ?? Ne için bunlar - ve biz her zaman sonuç ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı javadba
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Açısal olarak spesifik bir yoldan gelirken, özellikle bileşenin durumunu ortadan kaldırmak
Ben devlet ben yeniden-strateji kullanarak muhafaza am yeni '/ arama' bileşeni açar arama Simge tıklayın oradan benim ana sayfa var. Kullanıcının arama sonucu biri düzenlemeleri zaman beni durumunu korumaya yardımcı olur.

i ana sayfasına dönerseniz ama istiyorum. G / aramanın durumumu temizlemek istiyor. nasıl bunu yapılandırırım?

Böyle kullanılan yeniden-stratejiye sahip:

private handlers: { [key: string]: DetachedRouteHandle } = {};
shouldDetach(route: ActivatedRouteSnapshot): boolean {
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı Manish Kumar
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
23
C ++ özet sınıf nesneleri listesini bellek ayrılırken
C ++ Dizilerin Benim anlayış C ++ henüz-to-karara sınıf türü için bellek ayrılamadı bilmiyor beri soyut sınıf nesneleri dizisi tahsis edemez olmasıdır.

Ben karıştırır bana biraz, yani biraz daha fazla sormak istediğini Birlikte küçük bir örnek koymak

#include <iostream>

class Animal {
public:
virtual void hello() {}
};

class Dog : public Animal {
public:
void hello() { std::cout << "woof!" << std::endl; }
};

class Cat : public Animal {
public:
void hello() { std::cout << ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı lollercoaster
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Nasıl pyomo amaç fonksiyonu değeri erişilir?
Ben pyomo için yeni. Ve çıkışa benim pyomo modelinden objektif değer çalışıyorum. Ben değişken değerlere erişim yaptı ama amaç fonksiyonu değeri erişim elde edilemez. Benim kodları şunlardır:

instance = model.create_instance(data)

opt = SolverFactory('cplex')
results = opt.solve(instance)
instance.solutions.store_to(results)
results.write()
# instance.display()

# output the solution
var_val = []
for v in instance.component_data_objects(Var):
var_val.append(int(v.value))

obj_val = value(instance.o ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı StillLearning
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
.NET Çekirdek 3.1: Garip bir dizi ayırma davranışı
Aşağıdaki testte dizinin büyüklüğü uygulama süresi 14 saniyedir ve 1_000_000 bir boyuta sahip 6 saniyedir 100_000 olduğunda.

Neden bu davranış oluyor?

Deney makinesi
OS: Windows 10 Pro 64
İşlemci: 4720HQ
RAM: 16 GB

.NET Çekirdek 3.1.101
ServerGarbageCollection: true
ConcurrentGarbageCollection: true

public static void Main(string[] args)
{
int numOfIterations = 100_000;
int arraySize = 100_000;

var sw = new Stopwatch();
sw.Start();

for (int i = 0; i < numOfIterations; ++i) ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı TheOneSV
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Nasıl bir Firebase / bulut işlevinden dinamik .vue sayfaları oluşturabilir?
Aşağıdaki videoyu bulundu: https://www.youtube.com/watch?v=LOeioOKUKI8&t=804s
Bir FireStore veritabanında kullanıcı tarafından oluşturulan verilere dayalı sayfalarda / dolgu oluşturmak için güçlü olmak benim için bir dünya açtı. Ben url veritabanı öğesi kimliği kullanılarak bulunacaktır bir veritabanı öğesi dayalı bir sayfa oluşturmak için bir yol arıyorum. website.com/db-id.

videoda bir bulut işlevini ayarlama hakkında konak görüşmeler O zaman bu bir db araması başlatmak ve yukarı hizmet url params i ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı C v Eijk
oy
-2
cevaplar
1
ziyaretler
19
Java nanoTime C ++ nanosaniye vs
İki dilden nanotimes yazdırmak ve değer karşılaştırmak istiyorum.

JAVA kodu

long nano_startTime = System.nanoTime();
System.out.println(nano_startTime);


C ++ kod

system_clock::time_point begin = system_clock::now();
auto since_epoch = begin.time_since_epoch(); // get the duration since epoch
std::cout << std::to_string(duration_cast<nanoseconds>(since_epoch).count()) << std::endl;


Ben sonuçları eşdeğer olmasını bekliyoruz fakat sonuçlar farklıdır ...!

Sonuçlar

JAVA: 4459739378141 ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı Raaam
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Nasıl java.io.IOException sorun nedeniyle kilitlenen uygulama çözebilir?
Çevre açıklayın

Android Studio 3.5.3

Firebase Bileşenleri


'Com.google.firebase: Firebase mesajlaşma: 20.1.3'
'Com.google.firebase: Firebase-reklamlar: 19.0.0'
'Com.google.firebase: Firebase-analytics: 17.1.0'
'Com.google.firebase: Firebase-config: 19.1.1'


Sorunu Açıklayın

Kilitlenme aşağıdaki yığın iz oyun konsolunda rapor edilmektedir:

com.google.android.gms.tasks.RuntimeExecutionException:
at com.google.android.gms.tasks.zzu.getResult (Unknown Source)
at org.cocos2dx.cpp.AppActivity$t.onCompl ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:55
kullanıcı Halil Cosgun
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
20
Nasıl daha büyük bir listeden aynı elementler (ancak farklı sırayla) ile sublists sadece tek bir kopyasını tutmak için?
Ben bir liste var

[[1, -2, 3], [1, -2, -4], [1, -2, 1], [3, -2, 1], [-4, 1, 2]]

ve ben tam aynı elemanları ile alt listelerin tek bir kopyasını tutmak istiyorum. yani kaldır

[[3, -2, 1], [-4, 1, 2]]

ve listeyi takip olsun.

[[1, -2, 3], [1, -2, -4], [1, -2, 1]]

Bunu yapmanın en hızlı yolu ne olabilir?

dil hatalı olabilir bu yüzden, deneyimsizim. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:54
kullanıcı Lucky M.E.
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Kullanım dart için otomatik bağlantıları oluşturmak için liblclang: FFI
FFI ve ben manuel olarak da tüm bağlamalar yazmak zorunda olduğu hayal kırıklığına uğradım: Ben dart için arıyordu. Sorunlarla bakınca, onlar libclang yardımıyla başlık dosyalarından otomatik bağlantıları oluşturmak için çalışıyoruz öğrendim.

Tüm ı aşağıdaki gibidir anlamak mümkün oldu:

1) Bu başlatır, sonra C. türleri için Dart sonraki veri türlerini oluşturmak için kullanılan bir AST oluşturmak libclang bir kurucu madde oluşur, bir paket oluşturmak isteyen

2) Daha sonra elde edilen veri türleri bağlama ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:54
kullanıcı Jake Bisares
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
10
R: tarihleri ​​ile iki sütun birden koşullarına dayalı yeni bir sütun oluşturmak
Bir veri çerçevesine sahip görünüyor bu (kısa örneği) gibi o:

df

date1 date2 Value
01-01-2016 01-01-2016 100
01-02-2016 01-01-2016 90
01-03-2016 01-01-2016 110
01-02-2016 01-02-2016 180
01-03-2016 01-02-2016 80
01-04-2016 01-02-2016 100
01-05-2016 01-02-2016 70
01-03-2016 01-03-2016 90
01-04-2016 01-03-2016 100
01-05-2016 01-03-2016 80


Ben aşağıdaki kriterlere dayalı yeni bir sütun oluşturmak istiyorum: Ben satırda, DATE1 = DATE2 gelen yeni sütuna " ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:54
kullanıcı Alex
oy
-1
cevaplar
1
ziyaretler
19
Nasıl java birden int yazdırmak için
nasıl System.out.println kullanarak java birden int yazdırmak için?

int a = 1;
int b = 2;
int c = 3;

System.out.println("%d%d%d",a,b,c); // error occurs ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:54
kullanıcı Chener Zhang
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
2
Nasıl erişim Kubernetes için istemci gitmek kullanarak CRD?
Ben birkaç crds var, ama tam olarak emin sorguya kube-apiserver CR listesini almak için nasıl değilim. Herkes herhangi bir örnek kod verir misiniz? ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:54
kullanıcı bharath thiruveedula
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
7
Bir Json dize kurarken nasıl bir dizi temizlemek ve döngü için değerlerini sıfırlamak için?
Ben sonuçta ben bir API besleyebilir o büyük Json dize oluşturmak için openpyxl ithalat kullanarak bir excel sayfasında her satır döngü ediyorum.

Ben her satır döngü ve benim json yapısını inşa ediyorum, ben "||" bir hücredeki değeri bölmek gerekiyor ve o zaman bir json bölümü içinde yuvalanmış bir dizi olarak eklenmesi gerekiyor her değer için. Şu anda aşağıdaki kodu kullanıyorum ve sorunum ben döngü skinTenimde benim liste nesnesi oluşturmak ve daha geniş bir diziye json yığın ekler ve her döngü sırasınd ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:54
kullanıcı InTeGr87iOn
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
13
Linux Terminalinde ancak Windows cmd Basit Windows Program çalışır
Ben GDB kullanarak "başlık altında" bu koda neler olduğunu görmeye çalıştı.

Sorun GDB linux terminalde çalışır ve burada bu kodu çalıştırmak her başlıkta belirtildiği gibi beklediğimden (mantıksal) çıktı almak olmasıdır.

Sorun yalan arount düşünüyorum returndan func().

Aynı kod çalıştırma cmd"değil eşit" ve verir terminalo "eşit" verir. Bu neden oluyor?

Kullandığım gcckodu derlemek

İşte kod:

#include <stdio.h>

double func(){
double y= 5 ;
return (double)y/3;

/*// Code that wor ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:53
kullanıcı Robert
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
3
Servlet / JSP ve JPA istimal Master-Detay
Birisi (faturaların öğeye bölüm uyumluluğunu doldurmak için) Servlet / JSP y JPA kullanarak bir ana-detay uygulamak ve ajax nasıl bazı iyi örnek paylaşabilir. Bunun teknolojileri kullanarak çok basit faturalar sistemini yapmaya çalışıyorum ama bunu başarmak mümkün değil. Herhangi bir yardım için şimdiden teşekkür ederiz! ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:53
kullanıcı Fernando Rene
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
12
Nasıl bir dizi içinde bir formül eklemek için?
Ben bu şaşırtıcı formülü bulundu:

=SUM(INDEX(data,N(IF(1,{1,3,5})))) Jeff Weir tarafından.

Ama bazı formülü ile bir dizi içindeki sayılar başvuru gerekir. İşte bir örnek:

=SUM(INDEX(data,N(IF(1,{Rows(A4:A7),3,5}))))


Excel bu yürütmek istemiyor. Ne yapabilirim?

Benim sorunum daha gerçekte karmaşık, ancak bu bilgilerin bana çok (Sanırım) yardımcı olacaktır. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:53
kullanıcı Miha
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Nasıl Google API uzun erişimi (çevrimdışı) almaya?
Ben çözmek için gereken görev (e kadar kullanıcı geri bu izinleri alır) uzun süre doğrudan kullanıcıdan ve byitself verilen bu izinleri kullanacak şekilde WebBrowser içinde ve dışında JS ile Google E ve Google Drive için "gapi.auth2" erişim elde etmektir.

Ben değişim olasılığına sahip kullanıcının Google E-tablosuna (bazı bilgi eklemek) gerekir. Kullanıcı bilgileri eklenecektir neler yapılandırmak zorunda kaldı. Ben kaydetmek ve kullanım erişim bilgileri gereken yüzden (erişim ve yenileme jetonlar) çevrimd ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:53
kullanıcı Олег Хитрень
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Nasıl AWS Elastik Beanstalk sağlık kuralı etkinleştirmek kodu ile 'yük dengeleyici 4XX Ignore' için?
son AWS Elastik Beanstalk (EB) konsol her ortam sağlık yapılandırması altında, yeni bir seçenek yük dengeleyici 4xx hatalarını görmezden vardır:Bu, aynı seçenek sadece son on, önceki AWS konsol sürümünde görünmüyor.

Ben kodu aracılığıyla bu seçeneği etkinleştirmek için çalışıyorum, ancak bunun için herhangi bir dokümana bulamıyorum. Zaten .ebextensions aracılığıyla "Uygulama 4XX Ignore" seçeneğini etkinleştirerek ediyorum.

Zaten bu yaptı:


Geçti EB sürüm notları ı duyuru cevapsız görmek için. Şanssız ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:52
kullanıcı david-ojeda
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
7
Pycharm varsayılan olarak kodunun özel bölgelerini kat gelmez
Pycharm I'de katlayın ve kalmak bir dosyayı yeniden açmayı üzerine katlanmış olurdu özel kod bölgeler yaratmak için çalıştı. Bunu yapmak için, ben gittim File - Settings - Editor - General - Code Foldingve seçti Custom folding regionsiçinde Collapse by defaultbölüm. Ancak özel bölgelerin bazı katlanmış ve benim tekrarlanan eylemler rağmen değil pycharm yeniden açtığınızda, program kalıcı olarak kat olmayacaktır. Yanlış ne olabilir?

Bu davranış Ben mevcut katlama bölgelere sahip bir bölge seçtiğinizde sadec ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:52
kullanıcı cerebrou
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
SGD koduyla Zebra yazıcıda IP yapılandırma değiştirmeye çalışıyorum
Ben SGD komutlarıyla zebra ZT410 yazıcıda IP alt ağ ve ağ geçidini yapılandırmak çalışıyorum. Ben "Zebra kurulum programı" benim kullanıyorum getvar komutları işi ancak setvar komutlar işi yok. Neyi yanlış yapıyorum ? Benim kod aşağıda ...

! U setvar "internal_wired.ip.addr" "100.100.100.101"
setvar "internal_wired.ip.netmask" "255.255.255.0"
setvar "internal_wired.ip.gateway" "100.100.100.254"
END ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:52
kullanıcı Komakino_1251
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
InstanceContextMode.Single WCF basicHttpBinding için kullanılabilir?
Ben anladığımız gibi bu makalede :


Tek Bu küresel veri paylaşımı için bize yardımcı olacaktır. Biz sadece bir örneğini oluşturabilir ve aynı örneği izleyen çağrılarda yeniden kullanılacaktır. Oturum Başına gibi aynı bu basicHttpBinding dışındaki tüm bağları ile çalışacaktır.


InstanceContextMode.Single basicHttpBinding kullanılamaz.

Ama uygun bu cevap çalışır.

Bu makale karışıklığı ekler.

Ben net bir yanıt ve açıklama almak istiyorum. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:52
kullanıcı Alexan
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
onların ofset tüm karşılaştırmaların asgari ise yalnızca değerleri kaydetmek
Xdataknown, Ydataknown, Xdataposs, Ydataposs, KnownItems: Beş diziler var. "Dataknown" diziler, x ve bilinen bir madde gömülü olduğu y yerleridir. KnownItems gömülü öğelerin bir listesidir. "Dataposs" tahmin, x ve KnownItems gömülüdür y yerleridir. Şu anda, benim işlevi bilinen veri ve olası veri ofset ve hesaplar ofset daha az 0.25 (keyfi uzaklık) daha uzunsa Xdataknown, Ydataknown, Xdataposs, Ydataposs, yineleme yeni diziler kaydedilir ve döndürülen Şuna KnownItems.

def GetOffsets(Xdataknown, Ydataknown, ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:52
kullanıcı td_python
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
9
yük yürütün ve jQuery birlikte değiştirmek
Ben select gelen bir seçenek tıklandığında js göstermektedir farklı mesajlar işlev var. Ben kullanıyorum .onchangemesajları ateşe.

Ne de elde etmek çalışıyorum HTML yüklerseniz doğru mesajı göstermektir ve bir seçenek zaten seçili. Yani her nasılsa değişim ve yük birleştirmeyi sanırım.

İşte benim HTML

<div class="row">

<div class="col-md-4">
<div class="form-group"><label for="cat">Category</label>
<sele ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:52
kullanıcı lStoilov
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
10
Aynı anda SQL One Sütun üst DEĞİŞTİR ve uygula Nasıl
Benim herhangi bir beyaz boşluk kaldırmak istiyoruz idsütunda ve aynı anda onu yararlanır. Bir kaldırılan beyaz boşluk ve diğer büyük harfle olduğu aşağıdaki kodu bana ayrı bir sütun verir. Her iki uygulamak mümkün mü REPLACEve UPPERbu yüzden çıkış bir sütun iki yerine olduğuna?

SELECT REPLACE(id, ' ', ''), UPPER(id) FROM db ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı Seunghoon Jung
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
12
xampp olmadan PHP geliştirme
Ben yönetici ayrıcalıkları yoksun hangi makine var. Bunun üzerine xampp sunucu kurmanın mümkün değildi. Bu yüzden xampp taşınabilir sürümünü denedik. Apache sunucusunu ve MySQL başlatılırken Ama hatayı alıyordum. Günlük dosyası oluşturulur almıyor.

Ayrıca birçok dersler de ben yönetici ayrıcalıkları yetersizliğinden dolayı yüklemek mümkün değilim olduğunu çevrimiçi kullanım NetBeans'i.

Ben postgres ve Java Bahar geliştirme için kullanılan benim makinede, çalışan apache tomcat var. Ayrıca Tutulma benim mak ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı anir
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Nasıl FTP (değil CPanel) tarafından laravel ve Açısal projesini yüklerim?
Ben laravel ve açısal kullanarak bir web sitesi yaptık, ama şimdi IONOS sunucuya yüklemek üzereyim. Ama daha önce hiç yapmadım ve ben herhangi bir bilgi bulamadım.

Bunun gelişmesi için bir WAMPServer barındırılan var.

Benim için küçük bir yardım ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı Enric Gil
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Dagger2, bir bağımlı bir bileşende ViewModelProvider.Factory bağlayıcı eklenmesi
Sorun

Bir eklemeye çalışırken ViewModelkalıtsal bir için MultiBinding içine bağlama ViewModelFactorydüşük bir kapsam (içinde (hayır kapsamı ile oluşturulan) @FragmentScope), bu hata içine yayınlanmaya devam:


java.lang.IllegalArgumentException: bilinmiyor model sınıf com.example.app.MyFragmentVM


Ne okumak veya denedim

(Not: aşağıda hiçbir şekilde kapsamlı bir liste değildir, ama iki iyi kaynakların örneklerini ve dikkatlice okuduysanız tavsiye türlü vardır)


[1] dagger2 ve robot: enjekte eden bir ha ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı Mephoros
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
bahar aktüatör Farklı portlar
Uygulamamız portu 80 çalışıyorsa, ama bizim managment.server.port 8081. ayarlandığında Ve biz zaten bu güvenli limandan yönetim uç noktalarının çoklu denetimleri kullanın: Biz bahar kurulumu şu var.

server.port=80
management.server.port=8081
management.endpoints.web.exposure.include=*


Bu ayarlar ile biz 80 numaralı bağlantı noktasında kamu arayüzden hassas bilgiler gizleyebilirsiniz.

Ama şimdi bizim gereksinimleri değişti: Biz kamu arabirimde bizim uygulamasının sürümünü görüntülemek gerekir. Bu bilgile ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı nikmaster
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
i android programlama içine excel dosyası okumaya çalışıyorum ama ENOENT (Böyle bir dosya veya dizin) görüntüler
i android programlı SD Kart veya Telefon Storage'dan excel dosyası okumaya çalışıyorum ama istisna dosyası bulunamadı görüntüler. Lütfen bana yardım et. BURADA i denedim budur.package com.example.readexcel;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import android.app.Activity;
import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı Haimanot
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Scipy enterpolasyon maskelenmiş dizi interp1d
I maskeli dizisi (oyuncak örneği) sahiptir - [1 2 3 4 -- 6]

points = [1, 2, 3, 4, 0, 6]
mask = [0, 0, 0, 0, 1, 0]
points = ma.array(points, mask=mask)


Ve örneğin, 6. Benim interpolasyon kriterleri o maskeli değerleri görmezden ve bu indeks atlar yani, herhangi bir numaraya 6 boyutlardan onu arasına sokmak istiyoruz.

İle örneğin İstenmeyen davranış, lin = np.linspace(0, 1, 6):

f = interp1d(lin, points, axis=0, kind='cubic')
f(lin) # [1 2 3 4 -8.8817842e-16 6]


Bunun yerine, gibi davranır bunu bekliyor ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı Amit
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
RangeError: Maksimum çağrı yığını boyutu vuetify aştı
Ben bu hatanın amacını sormak istiyorum.


"RangeError: Maksimum çağrı yığını boyutu aşıldı"


İşte vuetify ve vuex kullanın.

Burada hala hatayı anlamış değilim. Ben v liste grubunu kullandığınızda bu hata görünür.

Bu benim yaptığım bu kodudur.

<template>
<v-navigation-drawer
id="core-drawer"
v-model="drawer"
app
dark
mobile-break-point="960"
>
<v-divider class="mb-1" />

<v-list
dense
nav
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı Mochamad Akbar
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Nasıl sayfa tasarımları ile sağlanan, yeni bir projenin ön uç bina yaklaşım?
Ben üzereyim Yani bir 20+ sayfa web sitesinin frontend'i inşa etmek. Ben Invision uygulamasını kullanarak her sayfanın tasarımları ile sağlanmış ve ben Tepki kullanarak uygulamaya geçirilmesi planlanmaktadır.

Orada sayfaları boyunca yinelenen desen ve bileşenleridir ve bir tasarım sistemi veya benim tasarımcı tarafından bir bileşen kütüphanesi ile sağlanmadı.

Nasıl ben bu yaklaşım öneriyorsunuz? Ben de emin organize Kalmak, belge her şeyi yapmak ve mümkün olduğunca verimli olarak olmak istiyorum.

Takip e ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:51
kullanıcı Sami
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Liste nesnenin bir alanın özelliklerine göre filtreleme listesi
Tüm Verilen TypeAbir de örneklerini List<TypeA>bir var SubTypeBalan değeri seti, ben yinelenen filtrelemek için gereken TypeAlisteden örneklerini nerede bir çift vasıta değerleri propertyAve propertyBgelen SubTypeBhem maçın. Java 8 akışı API ile bunu yapmanın bir yolu var mı?

public class TypeA() {
private SuperTypeB superTypeB;
public SuperTypeB getSuperTypeB(){ return superTypeB; }
}

public class SuperTypeB() {
private String propertyX;
}

public class SubTypeB extends SuperTypeB() {
priva ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:50
kullanıcı skidalgo
oy
0
cevaplar
3
ziyaretler
19
JavaScript bir tartışmayı geri arama vermek nasıl
JavaScript ile acemiyim ve benim geri aramaları argümanlar vermelidir nasıl hakkında bir sorum var. Şu anda altına esasen aynı olan iki kod bloğu var.

let backArrow = document.createElement("INPUT")
backArrow.type = "image"
backArrow.src = "./images/noun_back_878298.png"
backArrow.alt = "Back"
backArrow.onclick = removeModuleMobile
backArrow.id = "back-arrow"
document.body.appendChild(backArrow)


Aralarındaki tek fark biri yerine removeModule yerine removeModuleMobile için backArrow.onclick ayarlar olması ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:50
kullanıcı hotzjacobb
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
WPF - Nasıl satır etiketi, değil satır dizini tarafından bir satıra bir öğe ayarlamak için
Yapacak bir yol arıyorum SetRow(UIElement element, int value)yöntemi, ancak bunun yerine elemanı yerleştirmek için bir int değeri kullanmak yerine, belirli satır bulmak için bir satırın etiketini kullanır.

Temelde bu gibi:

RowDefinition newRow = new RowDefinition();
newRow.Tag = "This is the row I want to find";
TextBlock newBlock = new TextBlock();
Grid.SetRow(newBlock, "This is the row I want to find");


Ve sonra etikete dayanan bu satırı bulup oraya TextBlock koyacağız. bunu yapar, ya da kimse bun ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Mike OD
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Garantili dinlendirin - javax.net.ssl.SSLException: Tanınmayan SSL mesaj, düz metin bağlantısını?
Ben RestAssured kullanan kurumsal proxy üzerinden AWS barındırılan dinlendirici bir hizmet vurmaya çalışıyor ama javax.net.ssl.SSLException alıyorum: Tanınmayan SSL mesaj, düz metin bağlantısını? Bazı biri lütfen yardım Bu sorunu çözmek için yapılması gerekenleri belirlemek Can

import org.testng.annotations.BeforeTest;
import org.testng.annotations.Test;
import static io.restassured.RestAssured.*;
import io.restassured.RestAssured;
import io.restassured.builder.RequestSpecBuilder;
import io.restassured.res ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Suresh Kumar
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
mikro denetleyici üzerindeki TFLite Dağıtma
Ben olmayan bir mikrodenetleyici üzerinde TF Lite dağıtmak çalışıyorum örneklerle TF depo tarafından sağlanır ve ben bir STM32L0 ile başlıyorum.

Sorum şu:

1) nasıl başka STM32 kişi sığar bir STMF4 için mBED projede değişiklik yapabilecek?

(Ben mBED-os depoda bulabildiğim) TARGET değiştirmeniz gerekir fark ama buna AUDIO_DISCO ve BSP modüllerini özlüyor söyleyerek bana birkaç hata verir.

2) nereden panosu için bu kütüphaneleri buluyorsunuz?

Özellikleri:


Linux Ubuntu 18.04
mBED cli 1.10.2
mBED os> ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Thais Midorikawa
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Nasıl bir zaten yerel repo Git itilmiş edildiğini Heroku için kesinleştirme itmek olabilir?
Ben bu garip durumla karşı karşıya ...

Bir Github itilmiş kesinleştirme var ...

Sonra git durumundan kaybolur işlemek ...

nasıl Heroku için aynı dosyayı işleyebilir?

herhangi bir yardım mutluluk duyacağız. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Celfonica Soporte en telefona
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
zaman MethodNotAllowedHttpException Neden laravel 200 http kodu cevap?
zaman MethodNotAllowedHttpException Neden laravel 200 http kodu cevap? Ben 500 gibi bir ayrılmakta kod alma için ister misiniz.

Ben açısal veya postacı kullanarak laravel yolları tüketmek ve 200 kodunu alma ve bu başa koyma güçlüğü vardır.

Bir örnek Aşağıda: ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Willians Martins
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Garip uyarı csv okumak için dask.dataframe kullanarak
Bir csv okumak için dask dataframe modülünü kullanıyorum.

In [3]: from dask import dataframe as dd

In [4]: dd.read_csv("/file.csv", sep=",", dtype=str, encoding="utf-8", error_bad_lines=False, collection=True, blocksize=64e6)


Ben sorun olmayabilir için kullanılan, ama bugün garip bir uyarı geldi:

FutureWarning: The default value of auto_mkdir=True has been deprecated and will be changed to auto_mkdir=False by default in ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Nicolas Martinez
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Bir Azure DevOps Azure DevOps başarılı bir çekme isteğinden sonra bitbucket ile senkronize Repo bakımı
Bir bitbucket depo kullanıyorum ve bir boru hattı olan kullanıcılar bitbucket üzerinde depo taahhüt tetiklenir ki (en P1 diyelim). P1 tarafından yapılan başlıca görevi Azure DevOps depo ile bitbucket deposundan kod senkronize etmektir.

Bir özellik daldan usta Azure DevOps doğrudan bizim ilk çekme isteğini yaptım ve tüm kaydedilmesini çekme isteği içinde bulunan ezilmiş. Böylece Azure DevOps benim depo şimdi önde bitbucket veri havuzunun olduğunu ve bunları senkronize etmek gerekir. Ben gereğince, sadece po ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı rsy
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
15
Bu javascript matematik nesne sözdizimi anlam netliği
Ben küçük bir program sayesinde gidiyordu ve ben javascript bu sözdizimi rastladı.

hash = Math.abs((hash << 2) ^ (hash + y))


bu ne anlama geliyor lütfen?

karma başlangıçta, 0; örneğin hash = 0; ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı adefuye abayomi
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Ana Renkten Renk Varyasyonları oluşturun
Ben Flutter bir ana renk var, Color(0xFF6E8898)ve ne yapmak istediğim o renkten varyasyonlarını veya gölgeler oluşturmak olduğunu. Örneğin burada bir ana renk farklı varyasyonları ile bir grafiktir:Şu anda, bir renk var, ama ondan farklı tonları veya varyasyon oluşturmak için nasıl bilmiyorum. Geçerli resim:Herhangi bir yardım için teşekkür ederiz.Not: Ben bu konularda düşünüyorum, ama her ihtimale karşı yok charts_flutterkullanıyorum bunun için bir yöntem vardır charts_flutterbenim grafikler ol ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Jack
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Web görünümü Xamarin Android ile bir pdf görüntüle
Ben bir pdf görüntülemek için web görünümü kullanmak istiyorum ama bir şey eksik olması gerekir.

Özel Webview kodu:

public class CustomWebView : WebView
{
public static readonly BindableProperty UriProperty = BindableProperty.Create(propertyName: "Uri",
returnType: typeof(string),
declaringType: typeof(CustomWebView),
defaultValue: default(string));

public string Uri
{
get { return (string)GetValue(UriProperty); }
set { SetValue(UriProperty, ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Prino
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
10
scale_x_continuous ile ilgili sorunlar
Ben x ekseninde fazla tarih göstermek istiyorum. Mar 09, Mar 12, Mar 19, vs bu benim genel veridir Yani: Böyle bir şey:

structure(list(Dia = structure(c(1583452800, 1583539200, 1583625600,
1583712000, 1583798400, 1583884800, 1583884800, 1583884800, 1583971200,
1584057600, 1584057600, 1584144000, 1584230400, 1584316800, 1584403200,
1584489600, 1584576000), class = c("POSIXct", "POSIXt"), tzone = "UTC"),
Hora = structure(c(-2209010400, -2209010400, -2209075200,
-2209044600, -2209046400, -220 ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı Jose Montoya
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
6
ARM aracılığıyla dağıtıldığında QnA Maker KB oluşturulamadı (No Endpoint tuşları bulunan)
Ben ARM şablon / DevOps aracılığıyla dağıtmış olan hizmetler için QnA Maker KBS yaratamazsınız bir sorun yaşıyorum. Orada konular burada ve Github bir dizi vardır, ama ana öneriler (aynı bölgede tüm kaynakları oluşturmak, uygulama servis planınıza başka bir şey koymayın, silme ve yeniden dağıtım) benim için çalışmadım. Belirtildiği gibi kaynaklar yaratılmış ve bu konuda bir parçası ise bilmiyorum bu yüzden, aynı adlara sahip birden çok kez silindi. kaynakları WestUS tüm, sadece iyi (bilişsel hizmet, uygulam ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:49
kullanıcı billoverton
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Nasıl bir sinir ağına karmaşık sayı girişini beslemek için?
Ben genel olarak ben ağa veri beslenmesi için gerçek ve sanal parçası haline karmaşık sayı bölünmüş önerdi, girdi olarak karmaşık sayılar ile bir sinir ağı eğitmek için çalışıyorum. Ancak, ben karmaşık sayının yerine gerçek ve hayali parçanın modülünü (argüman) ve faz neyi kullanırsanız? Nasıl benim eğitim sürecini etkileyecek? Bu konuda kesin bir düşünce var kuramıyorum. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:48
kullanıcı Jarnu Girdhar
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
normal boyutu tutarken nasıl bu mesajlar duyarlı yapabilirim?
Bir web sitem başladım ve burada herkes beni kendi boy oranını değiştirmeden onları duyarlı olmasına yardımcı olabilir acaba.

<div class="col-xs-6 col-md-3 laa">
<!-- Outline -->

<article>
<!-- Content -->

<div id="date"><?php the_time('d') ?>.<?php the_time('m') ?></div>
<!-- Date -->

<div id="imagens"><?php the_post_thumbnail( array(190, 190, 'bfi_thumb' => true), array('class' => 'img-responsive') ); ?></div>
<!-- Thumbn ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:48
kullanıcı Carly Gibert Online
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
15
Nasıl mobil cihazda da çalışacak olan enire sayfasında (yatay ve dikey) kartları ortalayabilmek?
Monitör gibi büyük ekranlarda da olması gerektiği gibi, ancak bazı kartlar kesilecektir Cep telefonları gibi küçük ekranlarda mükemmel çalışıyor. Daha büyük ekranlarda kartları tek bir satırda gösterilir ve ekran küçülüyor eğer kartları uyum sağlamak ve yeni satıra gidecek. Küçük ekranlarda yerine kartları olması gerektiği gibi alt alta, ancak bazı kartlar ı ulaşmak ve olamaz nereye resmin altındaki görebileceğiniz gibi kapalı kesim:<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta ch ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:48
kullanıcı x0tester0x
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
MongoDB 3 kat, izin ve boru hattı ile $ araması iç içe
Ben 3 çocuk düzeyleri ile iç içe bu sonucu, istiyoruz. Board -> Columns -> Cards.

{
"id": "5e717d6d6e7cbf226074c3fe",
"name": null,
"createdBy": "admin",
"createdDate": 1584495981290,
"updatedBy": "admin",
"updatedDate": 1584495981290,
"columns": [
{
"id": "5e72bfa6cc3ff9000ae93c92",
"name": null,
"createdBy": "admin",
"createdDate": 1584578470269,
"updatedBy": "admin",
"updatedDate": 158457847 ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:48
kullanıcı Braian Silva
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Form olaylarda AJAX çağrısından kullanılarak içerik
Oldukça soruya bu durumun böyle bir şey bulamadı. Ben bir XML dosyasından bilgi getirir bir jQuery odaklı formu üzerinde çalışıyorum formu başlatmak için kullanır ve kullanıcı seçimleri yaptığında sonra dinamik XML formu günceller.

ses kayıtlarının kayıtlarını tutan bir XML dosyası olarak düşünün. Bu gibi görünebilir:

<artists>
<artist name="Artist 1">
<album name="Album 1">
<track title="Song 1">
<track title="Song 2">
</album>
<album name= ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:48
kullanıcı Archie
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Django-CKEditor bir görüntü içine .. düştü PDF'leri açmak gibi görünüyor?
İnsanlar düştüğünde PDF benim forumunda mesajların içine dosyaları, django-ckeditorsihirli bir şekilde bir haline döner görüntünün sayfa birinin! (PDF kayboldu.)

Şimdi, o bilmek yazılım, yeterli uzunlukta bu parçasına perde arkasında Gözetledin ettik "Bana birisini sormak için adım biri olmalıdır." Ne bu davranışı sebep oluyor? Ben kullanıcı (ve ben ...) şüphesiz beklenen o PDF yerine görünür eki olarak görüntülemesine neden ne yapabiliriz, (hangisi ... aslında, çok beklenmedik bir) Ve?

Şimdiden teşekkü ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:48
kullanıcı Mike Robinson
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Django - QuerySet (tek bir alanda farklı alanlar değerler)
Ben birlik ve değerlerini çalıştılar. i herhangi yuvalanmış serializers yapmaya çalıştıklarında ama çok sorunlu görünüyor. Herkes bana bunun için daha iyi bir çözüm verebilir misiniz? Ne kullanmalıyım

table Friend Request
id -from_user - to_user - to_user_name

1 2 3 Mike

2 3 4 John

3 3 15 David

4 10 3 Mark

Expected output:

{
user_id : 3
friends : [
{
friend_id : 2,
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:47
kullanıcı Iffat Nizu
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
12
R - Nasıl alanları güncellemeden adıyla bir vektör bir dataframe saklayabilir?
Nasıl bir vektör içinde bir dataframe saklayabilirsiniz c()vektör içerdiği alanları değiştirmeden, ismen?

Ben saklamak mümkün olduğumu aynı şekilde bir vektör içinde adıyla bir dataframe depolamak çalışıyorum Hello Worldanahtarla a_value:

> data <- c()
> data['a_value'] <- 'Hello World'
> data['a_value']
a_value
"Hello World"


Şimdi veri çerçevesi kullanılır:

> data['loaded_csv'] <- read.csv('test.csv', header=TRUE, sep=',')
Warning message:
In data["loaded_csv"] <- read.cs ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:47
kullanıcı Markus Orreilly
oy
-1
cevaplar
0
ziyaretler
8
karakter ölümden sonra etkinleştirme respawn (lua betik roblox motoru)
nasıl bir karakter öldü sonra düğmesine bastığınızda, respawn fonksiyonunu etkinleştirmek, bu kod çalışması yapmalıdır. Bu anda düğmeye çalışır, ancak karakter ölü olup olmadığını da göz önüne almaz, ben karakter öldü yalnızca düğme çalışmasına koşul koymak istiyorum. Sonunda, ben, bir hata mesajı ya da bir şey göndermek düğmesi çalışmıyor neden adam bildirebilirsiniz.

model = game.Workspace.MyModelName -- Replace with your model name
messageText = "Regenerating MyModelName..."

message = Instance.new("M ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:47
kullanıcı Norisor Marius
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
14
bilinmeyen tip yapısı ile anonim nesneye JObject | C #
Im çalışırken bir nesneye bir JObject dönüştürmek . Ben nesne özelliği olan bir istek-Nesnesi olsun ASP.NET çerçeve ile bir WEB API vardır.
Bu nesne-tesiste tamamen bilinmeyen bir yapıya sahiptir ve farklı özelliklere veya çocuk nesneleri olabilir (bu gönderme sistemine bağlıdır). Benim sorunum / ayrıştırmak bir nesneye bu JObject's dönüştürmektir.

nesne tanımı açıktır çünkü anonim bir nesnenin seri, süper kolay, ama bu başka yolu etrafında nasıl yapabilirim?

yardımcı olabilecek herkese teşekkürler! ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:47
kullanıcı RobOrville
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Reaktif akışları java sürücüsü kullanarak bir Atlas MongoDB bağlanırken hata "hayır SNI adı gönderildi"
Ben java için reaktif akışları mongodb sürücüsünü kullanarak Atlas MongoDB veritabanına bağlanmak için çalışıyorum. Bu kod ile bunu yapmak istediğinizde, bir hata söyleyerek olsun 'emin bir MongoDB 3.4+ sürücü / kabuk kullanarak yaptığınız hiçbir SNI adı gönderdi.'. Ben mongodb 3.12.2 java sürücüsü, 1.13.1 reaktif akışları, java 11 ve Atlas aracılığıyla 4.2.3 MongoDB kullanıyorum.

MongoClient databaseClient = MongoClients.create("mongodb+srv://<database>:<password>@vestia-shyqn.gcp.mong ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:46
kullanıcı harrisondev
oy
1
cevaplar
0
ziyaretler
8
Laravel arka uç doğrulama preg_match (): Bilinmeyen değiştirici '?' regex kullanarak
Aşağıdaki regex var (\bcherry\b)?(\bbanana\b)?/giben bir olsun laravel I benim arka uç doğrulama uygulamak zaman ben sadece bununla birlikte çalışır regex eğer preg_match(): Unknown modifier '?'hata.

public function rules()
{
return [
'selection' => ['required', 'regex:(\bcherry\b)?(\bbanana\b)?/gi']
];
}


Zaten kaçan çalıştı '?' Bir ile \ ama sonra almak preg_match(): Unknown modifier '\'hatası

Nasıl bir düzenli ifade yazabilirim olmadığını kontrol eder girdi laravel i ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:46
kullanıcı Jiren
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Birden çok değer boş değerlere dahil, ancak seçilmemiş bile NULL hep sonuçlarına dahil edilmiştir ile ssms Parametre
Ben Dosya Not Türü için bir parametreye sahip bir SSRS raporu kurmaya çalışıyorum. Ben kullanıcı yerde hiçbir dosya notları ile tüm dosya notu türlerini, bir veya daha fazla türde veya vakaları seçmek mümkün olmak istiyorum bu yüzden sonuç kümesi, dosya notları olmadan dosya notları ve satırlarla satır var.

Ben ISNULL kullanmış ve bir boş değerlere için parametresinde bir öğe dahil ettik '-'

Hayır ben her zaman NULL satırları görmek raporumda seçmek ne olursa olsun. yani) Ben o zaman fatura notu satırları ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:46
kullanıcı Lyndsey Longson
oy
-2
cevaplar
0
ziyaretler
27
Neden bir yöntem içinde sınıf bildirmek olamaz
Ben bir yönteme (iç yeni bir sınıf ilan edemez, biliyorum bağlantı ), ama içinde yuvalanmış bir yöntem bildirmek varken neden o kadar mı? Ayrıca, iç içe geçmiş bir yöntem bildirmek için sorun yok? Teşekkürler ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:46
kullanıcı Pepík Dostál
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
15
Nasıl jquery kullanarak seçilen bir önyükleme açılan-öğenin değerini alabilirim?
Aşağıdaki önyükleme açılan var.

Ben console.log içine jquery ile seçilen açılır-öğenin değerini elde etmeye çalışmak. Ben değiştiğinde kodunun altına ama nedense kullanarak, metni console.log olabilir .text()için .val(), ben değerini alamadım /$('.dropdown-item').click(function() {
console.log( $(this).text() );
});
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/jquery/3.3.1/jquery.min.js"></script>
<form action='/' method='get'>
<div class="dropdown">
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:45
kullanıcı KhaledCodes
oy
0
cevaplar
2
ziyaretler
22
Aynı dizenin son karakteri dayalı bir dize çarp ondalık kısmı
Aslında finansal verileri temsil dizeleri bir listesi var. Ne yapmak istiyorum şudur:


Bir karakter dizisinin son karakteri B eşitse, o zaman 1000000000 tarafından B ve çarpma hatırlatma şerit
Bir karakter dizisinin son karakteri M eşittir, o zaman 1000000 tarafından M ve çarpma hatırlatma şerit
Bir karakter dizisinin son karakteri B eşitse, o zaman 1000 ile K ve çarpma hatırlatma şerit


Ben kodunun altına yazdım ve o işe görünüyor. Ancak, bir acemi değilim ve öğrenmek ve geliştirmek istiyorum. iyileştiri ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:45
kullanıcı Rene
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
jGraphX ​​- İthalat XML ve kontrol köşe ve kenarları
Bir almak için çalışıyorum xmlbir grafik nesnesine dosyayı ve sonra yinelemeyi onun çocuğu yoluyla (köşeler && kenarları). Ben aşağıdaki çalışıyorum ama benim için çalışmıyor

String xml = "<root><mxCell> ...... ";
mxGraph graph = new mxGraph();
Document document = mxUtils.parseXml(xml);
mxCodec codec = new mxCodec(document);
codec.decode(document.getDocumentElement(), graph.getModel());
Object[] cells = graph.getChi ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:45
kullanıcı NickAth
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
8
Bir dize içermiyor yalnızca tüm karakterleri seçmek için bir normal ifade değiştirme
Orijinal regex:

<div class="msgln"(.*?)</div>


Ben yalnızca bu kalıpla eşleşen çizilen seçtiği Bu normal ifadenin böylece düzenlemek çalışıyorum:

(begining literal string)ardından (any number of characters if they don't contain a specific string), ardından(ending literal string)

i buldum yaygın olanıdır ^((?!(cat|dog)).)*$ama ben doğru kullanmıyorum sürece işe görünmüyor.

Misal:

<?php
$phpString = '<div class="msgln" a="dog" b="cat">stuff here</div>
<div>just another line ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:45
kullanıcı Viking NM
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
7
Tizen.TV.UIControls Visual Studio üzerinde çalışmak Yapımı
Ben ev sahibi olduğu bir web sunucusu görüntülerle bir galeri geliştiriyorum. şey TV'ye (uzaktan) ait kumandasını kullanarak resimler arasında gezinmek istiyorum olduğunu. Ben Tizen GitHub'dan sağlanan örnek çalıştı:

https://github.com/Samsung/Tizen.TV.UIControls/wiki/Introducing-Tizen.TV.UIControls
https://github.com/Samsung/Tizen.TV.UIControls

Ama onları iş yapmak mümkün değil. Ben bunu uygulamaya çalışsam, bu hatayı alıyorum:

System.TypeLoadException: Could not load type 'Xamarin.Forms.Platform.Tize ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:45
kullanıcı MowCeff
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
11
Güzel Çorbası - Tam belirtilen sınıfları içeren etiketi alın
tf-r r-tab r-grup-1 hücre minör gösterilen: Ben tam 4 sınıfları içeren Güzel çorbası ile etiketi almak istiyorum

<tr>
...
<td class="tf-r r-tab r-group-1 cell-minor shown">9</td>
....
</tr>


Beraber çalıştığımız:

for td in tr.find_all(('td'), class_=['tf-r', 'r-tab', 'r-group-1' 'shown']):
print(td)


ama td en bu sınıfların en az biri ile sürer. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:45
kullanıcı Marius Pantazi
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
BigQuery'yi nasıl silme dataflow kayıtları
Ben güncelleme ve veri akışı gelen BigQuery'de Kayıt silme (ler) gerekiyor. veri PubSub gelir ve bu tanımlar eylem Insert, Update, Delete (I, U, D) bir bayrak ile birlikte gelir. Takın bir sorun değildir.

güncelleme ve silme için herhangi bir öneri? ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:44
kullanıcı user3066281
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
8
node.js kullanarak dinamik html dosyası (şablon motoru) nasıl okunur?
Yani iki durum vardır:


Bir şablon motoru (.ejs dosyası) yarattık ve ben tarayıcıya işlemek mümkün değilim.

app.get('/htmlTemplate', (req, res) => {
res.render('banner', { qs: req.query })
});

Bir statik html dosyası var ve düğüm js kullanarak okumak mümkün değilim
app.set('view engine', 'ejs');

app.get('/staticHTML', (req, res) => {
fs.readFile("views/banner.html", 'UTF-8', function (error, pgResp) {
console.log(pgResp);
resp.end();
});
});
Ama şimdi burada ben ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:44
kullanıcı Mamta
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
10
Kullanıcı adı zaten açısal 9'da Direktifi kullanarak mevcut
diye girmiş ve çalışmıyor o ama yapacak, dört adımda "Bu kullanıcı adı zaten oluşturulmadı" gibi bir hata görüntüler en kısa sürede kullanıcı adına bir kontrolü yapmak istiyor

authService ilk

getUserByUserName(uName :string){
return this.http.get<any>(environment.baseUrl + 'auth/login' , {
params:new HttpParams().set('userName',uName)
})


}

ve direktifini oluşturmak

export function usernameValidatorDirective(authService:AuthService):AsyncValidatorFn{return (control: AbstractControl):Promis ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:44
kullanıcı mohamedhemeda
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
9
Nasıl Android'de countDownTimer den Zamanlayıcı farkı nedir?
Ben lifler ve Arkaplan görevlerle oldukça yeni duyuyorum.

Can Zamanlayıcı ve countDownTimer android kodunda birbirinin yerine kullanılabilir?

Say, örneğin her 3 saniyede nasıl Zamanlayıcı / countDownTimer farklılık olacağını UI güncellemek isterseniz? ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:44
kullanıcı namhsuya
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
6
Nasıl JavaScript konsolu ile iframe'inin YÜKLÜ içeriği alabilirim?
Bir web sitesinden bilgi almak için çalışıyorum ancak bir harici site / sayfa çalışmaz iç çerçeve kullanır. iframe yalnızca söz konusu sayfada çalışır ve gizlenmiştir;. Yüklenen Çerçeve içeriğini elemanı incelemek görülebilir ancak kaynak kodunda görülemez. Ben geliştirici konsolu ile iframe innerHTML görmeye çalıştı ama Karartılmış kodunu gösterir.

Ben Javascript kodu BU sayfadaki tarayıcıya sonucu gönderir görmek istiyorum.

Bunu çözebilecek nasıl bir fikir var mı? ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:43
kullanıcı ByCaptan56
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
5
Android: Path tüm ses dosyaları alınıyor
: Ben bu bağlantıyı uygulanmasını kullanıyorum android bir dizindeki tüm ses dosyaları alınıyor? - Mattia MAESTRINI çözeltisi

yolda programlı oluşturulan bir MP3 dosyası içeren bir klasör var. dosyalar için İmleç denetler bir şey bulamazsa ne zaman sorunudur. Bir Dosya Yöneticisi uygulamasını kullanarak cihazdaki klasörüne gidin ve bu klasörün içinde başka bir dosya taşımak, ancak daha sonra İmleç dosyayı bulmak mümkün değildir. Bir Dosya Yöneticisi uygulaması ile klasör için bazı izin değişiklikleri klasö ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:43
kullanıcı Arildo Junior
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
21
dizisi üretilen birincil anahtarlar seçme ifadelere iyi iş gibi görünmüyor
dizisi üretilen birincil anahtarlar seçme ifadelere iyi iş gibi görünmüyor

Bir taşıma veritabanı oluşturmak için çalışıyorum. Zaten Erişim ve MySQL yaptık. Şimdi Oracle bunu yapıyorum ve bunu kullanarak tamamen yeni. Bir dizi oluşturulan alanla belaya girdi. Ya da en azından ben öyle düşünüyorum. Eğer tüm şey okurken Teknede alırsınız.

İşte benim driverRecords tablo için kod:

CREATE TABLE TRANSPORT_SCHEMA.driverRecords
(
driverReg varchar2(15) PRIMARY KEY,
driverIDNumber varchar2(10) UNIQUE,
... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:43
kullanıcı codefreak
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
4
Diyar nasıl javascript sorgu yazmak için?
Nasıl bir durum için bölge sorgu yazmak? ( 'Mango', 'elma') ve fiyatı> 23 ve fiyat meyveler <40 && dateOfAvailablability = 'Yeni Tarih (herhangi bir tarih)'? ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:43
kullanıcı rohit garg
oy
0
cevaplar
0
ziyaretler
3
Firestore telefon doğrulama kazasında ios neden olur (Flutter)
Benim çarpıntı app telefon doğrulamasını eklemek çalışıyorum. Bu robot üzerinde çalışma OK görünüyor ama iOS Phone doğrulamayı anında uygulamanın kilitlenmesine neden olur. Benim pubspec.yaml içinde aşağıdakileri kullanıyorum:

firebase_auth: 0.15.4

dependency_overrides:
firebase_core: 0.4.4


çarpıntı doktor çıktısı:

[✓] Flutter (Channel stable, v1.12.13+hotfix.5, on Mac OS X 10.15.2 19C57, locale en-US)
• Flutter version 1.12.13+hotfix.5 at /Users/gollyzoom/development/flutter
• Framework revi ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:43
kullanıcı gollyzoom
oy
0
cevaplar
1
ziyaretler
12
localStorage saklanan kimlikleri temelinde Görüntü içeriği (API isteği)
Ben beni aptal yaptı düşünüyorum bir işlevi oluşturmaya çalışan bir duvara isabet ettik. Ben tmdb API yardımıyla bir imdb klonu yaptık ve şimdi bir listeye sık ekleyebilir bir işlev yapmak istiyorum. Şu anda, G / eklemek bir diziye (temelde, id dizide depolanır) ve aynı zamanda localStorage depolanır bir film çıkarmak başarmış. Ben filmleri bulabilirsiniz Compnent bu işlevi vardır:

toggleFavoriteBtn(id: number) {
let clickedMovie = this.movies$.find(movie => movie.id === id);
if (clickedMovie. ... ►►►
Oluştur 19/03/2020 saat 21:42
kullanıcı jrwebbie

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more